Object

Title: O "Eklezjastesie" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego - słowo i słowo

Creator:

Lasocińska, Estera

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Adamczyk, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi „Ecclesiastes". „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1, s. 29-47.
2. Czas w kulturze. Wybrał i oprac. A. Zajączkowski. Warszawa 1988.
3. Ecclesiastes. W: Biblia Sacra Vulgatae. Editionis Sixti V pot. max. iussu recognita et Clementis VIII auctoritate édita. Ratisbonae 1922.
4. Ecclesiastes. W: Biblia Święta, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza. Gdańsk 1632.
5. Ecclesiastes. W: Biblia Święta, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu. Brześć Litewski 1563.
6. Ecclesiastes. W: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu. Przeł. J. Wujek. Kraków 1599.
7. Ecclesiastes. W: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu. Przeł. J. Leopolita. Kraków 1561.
8. Ecclesiastes. W: Biblia Tysiąclecia. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich [...]. Wyd. 4, popr. Poznań—Warszawa 1996.
9. Ecclesiastes, po hebrajsku nazywany Cohelet z Pisma Świętego na wiersz polski przetłumaczony przez S. L. Warszawa 1706.
10. Encyklopedia katolicka. Red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski. T. 2. Lublin 1976.
11. M. Filipiak, Natura refleksji sapiencjalnej Koheleta w świetle historii mądrości starotestamentalnej. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1974, t. 7.
12. M. Filipiak, Struktura i doktryna „Księgi Koheleta". Lublin 1975.
13. M. Filipiak, Z badań nad językiem i kompozycją „Księgi Koheleta". „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1970, t. 7.
14. A. J. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej. Przeł. J. Dancygier. Warszawa 1987.
15. W. J. Harrington, Klucz do „Biblii”. Przedm. R. de Vox. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa 1984.
16. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 3. Warszawa 1978.
17. A. Jugan, Słownik kościelny łacińsko-polski. Warszawa 1992.
18. A. Karpiński, O autorze. W poszukiwaniu wizerunku „Salomona polskiego". W: S. H. Lubomirski, Poezje zebrane. Wydał A. Karpiński. T. 2: Komentarze. Warszawa 1996, s. 5-61.
19. A. Karpiński, Problem edycji dzieł poetyckich Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. (Wybrane zagadnienia krytyki tekstu). W zb.: Problemy edytorskie literatur słowiańskich. Red. J. Pelc, P. Pelcowa. T. 2. Wrocław 1991.
20. S. H. Lubomirski, Poezje zebrane. Wydał A. Karpiński. T. 1: Teksty. Warszawa 1995.
21. J. Magiera, Muza i polityka Salomona polskiego. Odbitka ze sprawozdania C. K. Gimnazjum w Nowym Sączu za rok 1904/05.
22. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Warszawa 1992.
23. Cz. Miłosz, Księga pięciu megilot. Lublin 1984.
24. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Przekł. polski J. Wujka. Tekst poprawił, wstęp i komentarze S. Styś. Kraków 1956.
25. Podręczna encyklopedia biblijna. Red. E. Dąbrowski. T. 2. Poznań 1953.
26. R. Pollak, Wstęp w: S. H. Lubomirski, Wybór pism. BN I 145. Wrocław 1953.
27. S. Potocki, Rady mądrości. Lublin 1993.
28. G. Poulet, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. Błoński, M. Głowiński. Przedm. J. Błoński. Przeł. W. Błońska [i inni]. Warszawa 1977.
29. Przewodnik po „Biblii". Przekł. i red. T. Mieszkowski. Warszawa 1996.
30. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 8. Wrocław 1974.
31. Słownik staropolski. T. 5. Warszawa 1956.
32. Słownik staropolski. T. 6. Warszawa 1970—1973.
33. Słownik teologii biblijnej. Red. X. Leon-Dufour. Tł. i oprac. polskie K. Romaniuk. Poznań 1990.
34. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. T. 1. Warszawa 1958.
35. Z. Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice „Biblii". Warszawa 1994.
36. T. Żychiewicz, Kohelet. Hiob. Syracydes. Kraków 1979.
37. T. Żychiewicz, Stare Przymierze. Kraków 1986.

Issue:

2

Start page:

133

End page:

152

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68408 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 12, 2019

In our library since:

Feb 12, 2019

Number of object content hits:

23

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85600

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information