Obiekt

Tytuł: Bogumiła Kaniewska, Świat w granicach „ja” : o narracji pierwszoosobowej. Poznań 1997

Twórca:

Wołk, Marcin

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. М. Вachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Oprac. przekł. i wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986.
2. A. Banfield, Unspeakable Sentences. Narration and Representation in the Language of Fiction. Boston 1982.
3. D. Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton 1978.
4. T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy. „Pamiętnik Literacki 1991, z. 2, s. 142-183.
5. G. Genette, Discours du récit. W: Figures III. Paris 1972.
6. M. Głowiński, O intertekstualności. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992.
7. M. Głowiński, O powieści w pierwszej osobie. W: Gry powieściowe. Szkice z teorii i form narracyjnych. Warszawa 1973.
8. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Wrocław 1969.
9. B. Kaniewska, Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej. "Pamiętnik Literacki" 1992, z. 3, s. 95-128.
10. B. Kaniewska, Narrator jako postać mówiąca. O kreacjach narratora pierwszoosobowego w polskiej prozie współczesnej. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996, s. 129-141.
11. B. Kaniewska, O sposobach i funkcjach mityzacji. Nowak—Myśliwski—Redliński. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 3, s. 91-113.
12. J. Lalewicz, Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej. W zb.: Tekst i fabuła. Studia. Red. Cz. Niedzielski i J. Sławiński. Wrocław 1979, s. 33-47.
13. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku. Warszawa 1995.
14. K. Nowosielski, Ludowy i ludzki widnokrąg. O „Konopielce" Edwarda Redlińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 125-143.
15. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Wrocław 1985.
16. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 165-181.
17. W. Tomasik, Rec: Dorrit Cohn, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton, New Jersey 1978. "Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 345-357.
18. A. Wierzbicka, Genry mowy. W zb.: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Wrocław 1983, s. 125-137.
19. J. Ziomek, Genera scribendi. W: Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa 1994.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

208

Strona końc.:

215

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68415 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-02-12

Data dodania obiektu:

2019-02-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

48

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85609

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji