Obiekt

Tytuł: Bogumiła Kaniewska, Świat w granicach „ja” : o narracji pierwszoosobowej. Poznań 1997

Twórca:

Wołk, Marcin

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. М. Вachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Oprac. przekł. i wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986. ; 2. A. Banfield, Unspeakable Sentences. Narration and Representation in the Language of Fiction. Boston 1982. ; 3. D. Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton 1978. ; 4. T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy. „Pamiętnik Literacki 1991, z. 2, s. 142-183. ; 5. G. Genette, Discours du récit. W: Figures III. Paris 1972. ; 6. M. Głowiński, O intertekstualności. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992. ; 7. M. Głowiński, O powieści w pierwszej osobie. W: Gry powieściowe. Szkice z teorii i form narracyjnych. Warszawa 1973. ; 8. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Wrocław 1969. ; 9. B. Kaniewska, Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej. "Pamiętnik Literacki" 1992, z. 3, s. 95-128. ; 10. B. Kaniewska, Narrator jako postać mówiąca. O kreacjach narratora pierwszoosobowego w polskiej prozie współczesnej. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996, s. 129-141. ; 11. B. Kaniewska, O sposobach i funkcjach mityzacji. Nowak—Myśliwski—Redliński. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 3, s. 91-113. ; 12. J. Lalewicz, Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej. W zb.: Tekst i fabuła. Studia. Red. Cz. Niedzielski i J. Sławiński. Wrocław 1979, s. 33-47. ; 13. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku. Warszawa 1995. ; 14. K. Nowosielski, Ludowy i ludzki widnokrąg. O „Konopielce" Edwarda Redlińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 125-143. ; 15. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Wrocław 1985. ; 16. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 165-181. ; 17. W. Tomasik, Rec: Dorrit Cohn, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton, New Jersey 1978. "Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 345-357. ; 18. A. Wierzbicka, Genry mowy. W zb.: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Wrocław 1983, s. 125-137. ; 19. J. Ziomek, Genera scribendi. W: Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa 1994.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

208

Strona końc.:

215

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68415 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2019-02-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

85

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85609

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji