Object

Title: Autointertekstualność i pierwsza osoba : przypadek "Nierzeczywistości" i "Ronda" Kazimierza Brandysa

Creator:

Wołk, Marcin

Date issued/created:

1999

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Anderegg, Fikcja i komunikacja. (Fragmenty). Przeł. M. Lewicki. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 1, s. 255-311.
2. W. Bolecki, Proza Miłosza. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1991.
3. K. Brandys, Miesiące. Warszawa 1980.
4. K. Brandys, Nierzeczywistość (dokończenie). „Twórczość” 1976, nr 1, s. 8-46.
5. K. Brandys, Nierzeczywistość. Chotomów 1989.
6. K. Brandys, Rondo. Warszawa 1982.
7. K. Brandys, Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości. Warszawa 1968.
8. K. Brandys, Wariacje pocztowe. Warszawa 1994.
9. T. Burek, A to Polska właśnie. „Zapis” 1979, nr 9, s. 165-171.
10. M. Czermińska, Autobiografizm: szansa czy pułapka? „Punkt” 1978, nr 4, s. 19-26.
11. M. Czermińska, Czas w powieściach Parnickiego. Wrocław 1972.
12. A. Czyżak, Kazimierz Brandys. Poznań 1998.
13. L. Dâllenbach, Intertexte et autotexte. „Poétique” 1976, nr 27.
14. U. Eco, Nadinterpretowanie tekstów. W: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996, s. 45-65.
15. G. Genette, Palimpsestes. La littérature au seconde degré. Paris 1982.
16. M. Głowiński, O intertekstualności. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992.
17. M. Głowiński, Realizm i demagogia. W: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992.
18. K. Górski, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia. W: Rozważania teoretyczne. Literatura, muzyka, teatr. Lublin 1984.
19. I. Iwasiów, Autoparafraza jako sygnatura. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996, s. 163-175.
20. B. Kaniewska, Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 3, s. 95-128.
21. B. Kaniewska, Świat w granicach "ja". O narracji pierwszoosobowej. Poznań 1997.
22. H. Markiewicz, Autor i narrator. W: Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984.
23. A. Okopień-Sławińską, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Wrocław 1985.
24. M. Riffaterre, Semiotyka intertekstualna: interprétant. Przeł. K. Falicka, J. Falicki. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 297-314.
25. J. Sławiński, Intertekstualność. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998, s. 218-219.
26. J. Smulski, Twórczość narracyjna Stefana Otwinowskiego. Toruń 1993.
27. J. Ziomek, Fikcyjne pole odniesienia a problem quasi-sądów. W: Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa 1994.

Issue:

3

Start page:

107

End page:

131

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68467 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 13, 2019

Number of object content hits:

54

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85641

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information