Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: "Powieści" Cypriana Godebskiego wobec konwencji powiastki oświeceniowej

Twórca:

Timofiejew, Artur

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. A. Aleksandrowicz, Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 Maja w kręgu Puław. W zb.: „Rok Monarchii Konstytucyjnej". Piśmiennictwo polskie lat 1791—1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Red. T. Kostkiewiczowa. Warszawa 1992, s. 195-249.
2. B. Baczko, Rousseau. Samotność i wspólnota. Warszawa 1964.
3. B. Baczko, Filozofia francuskiego oświecenia. [wstęp] W zb.: Filozofia francuskiego oświecenia. Wybór, wstęp, przypisy B. Baczko. Warszawa 1961, s. 5-71.
4. A. Brodziński, Dumy wojownika, kochanka. W: Zabawki wierszem. Kraków 1807.
5. I. Bykowski, Wieczory wiejskie. Warszawa 1788.
6. K. Czermińska, Zabawka serc czułych. Kraków 1785.
7. Ł. Ginkowa, Cyprian Godziemba Godebski 1765 — 1809. W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. T. 3. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa 1996, s. 98-139.
8. C. Godebski, Dzieła wierszem i prozą. Cz. 1. Warszawa 1821.
9. O. Goldsmith, Prawdziwy filozof. Tł. F. Bieńkowski. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1771, t. 3.
10. M. Jasińska, Narrator w powieści przedromantycznej 1776—1831. Wrocław 1965.
11. T. Kostkiewiczowa, Kilka uwag o „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach". „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1993, t.26/27.
12. A. Krokiewicz, Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa 1960.
13. Z. Kubikowski, Filozofia grenadiera [wstęp] W: C. Godebski, Grenadier-filozof. Powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799. Oprac., wstęp i komentarz Z. Kubikowski. Wrocław 1952, s. III-LX.
14. Lukian, Ikaromenippos, albo Podróż napowietrzna. W: Dialogi. Przekł. K. Bogucki. Wstęp i komentarz W. Madyda. T. 1. Wrocław 1960.
15. I. Łossowska, Michał Dymitr Krajewski. Zarys monograficzny. Warszawa 1980.
16. L. Osiński, Wiadomość o życiu i pismach Cypriana Godebskiego. „Pamiętnik Warszawski” 1809, t. 1.
17. J. J. Rousseau, Niektóre myśli. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1803, t. 1.
18. M. Rutkowska, Terminologia literacka w wypowiedziach o powieści w XVIII wieku. Wrocław 1975.
19. E. Rzadkowska, Francuskie wzorce polskich Oświeconych. Studium o recepcji J. F. Marmontela w XVIII w. Warszawa 1989.
20. E. Rzadkowska, Ziemia sługą słońca. (Marmontel-Mickiewicz) „Kwartalnik Neofilologiczny” 1974, nr 2, s. 159-169.
21. J. A. Ségur, Les Noces de Jacob. W: Les Femmes, leur condition et leur influence dans l'ordre social. T. 1. Paris 1819.
22. Z. Sinko, Powiastka w oświeceniu stanisławowskim. Wrocław 1982.
23. J. K. Szaniawski, Pochwała Cypriana Godebskiego. „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 1812, t. 8.
24. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Т. 1. Warszawa 1983.
25. G. Zając, Dziennik podróży czy prawdziwa powieść? O „Grenadierze-filozofie" Cypriana Godebskiego. „Ruch Literacki” 1996, z. 6, s. 685-698.
26. Cz. Zgorzelski, Powieść o czułych "filozofach". W: Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności. Szkice historycznoliterackie. Kraków 1978.
27. P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka. Warszawa 1984.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

133

Strona końc.:

148

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68468 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-02-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

96

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85642

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji