Object structure

Title:

Słowacki i Mickiewicz - dwie kwestie krytyczne : "Beniowski" V 179-180 i "Konrad Wallenrod" IV 255-256

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Ziabicka, Joanna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s Konrad Wallenrod ; Juliusz Słowacki’s Beniowski ; punctuation in a poem ; textual studies ; first edtition ; autograph

References:

1. W. Doroszewski, O kulturę słowa. Poradnik językowy. T. 1. Warszawa 1962. ; 2. W. Doroszewski, Rozmowy o języku. Seria 3. Warszawa 1952. ; 3. J. Elsner, Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego, szczególniej o wierszach polskich we względzie muzycznym. Z przykładami rzecz objaśniającymi przez K. Brodzińskiego. Cz. 1. Warszawa 1818. ; 4. K. Górski, Sztuka edytorska. Warszawa 1956. ; 5. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975. ; 6. Homer, Iliada. Przeł. K. Jeżewska. Wstęp i przypisy J. Łanowski. Wyd. 14. Wrocław 1986. ; 7. S. Jasińska, Nieznany autograf „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1946, t. 3, s. 287-298. ; 8. J. Kleiner, Komentarz w: J. Słowacki, Beniowski. Wyd. 3, rozszerz. i zm. BN I 13/14. Wrocław 1949. ; 9. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, Wiersz polski. W zb.: Słowiańska metryka porównawcza. T. 1. Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania. Red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska. Warszawa 1978. ; 10. Komputerowy słownik języka polskiego. PWN 1998. ; 11. J. F. Królikowski, Prozodia polska, czyli o śpiewności i miarach języka polskiego z przykładami w nutach muzycznych. Poznań 1821. ; 12. J. F. Królikowski, Uwagi nad dziełem: Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego, szczególniej o wierszach polskich we względzie muzycznym. Przez Józefa Elsnera [...]. Warszawa 1818. ; 13. M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego. Wyd. 2, poprawne i pomnożone. T. 3. Lwów 1857. ; 14. A. Malczewski, Maria. Oprac. R. Przybylski. Wyd. 3, zm. BN I 46. Wrocław 1958. ; 15. Mały słownik języka polskiego. Wyd. 12, popr. Pod red. E. Sobol. Warszawa 1997. ; 16. A. Mickiewicz, Dziady. Część III. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 3. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995. ; 17. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 1. Wyd. H. Biegeleisen. Lwów 1893. ; 18. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Paryż 1868. ; 19. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Paryż—Lwów 1875. ; 20. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Paryż—Lwów 1876. ; 21. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Paryż 1880. ; 22. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Wyd. A. Małecki. Paryż—Lwów 1885. ; 23. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Lwów 1898. ; 24. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 2. Oprac. L. Płoszewski, K. Górski. Warszawa 1948. ; 25. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 2. Oprac. L. Płoszewski. Warszawa 1955. ; 26. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 2. Oprac. W. Floryan. Warszawa 1994. ; 27. A. Mickiewicz, Dzieła, Wyd. Rocznicowe. T. 2. Oprac. W. Floryan przy współpr. K. Górskiego, Cz. Zgorzelskiego. Wyd. 2. Warszawa 1997. ; 28. A. Mickiewicz, Dzieła poetyckie. Wyd. 6. T. 2. Oprac. W. Floryan. Warszawa 1983. ; 29. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Pod red. K. Górskiego. Т. 1, cz. 1—4. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1971—1986. ; 30. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna. Drukiem K. Kraya. Petersburg 1828. ; 31. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Récit historique tiré des annales de Lithuanie et de Prusse. W: Poésies de Mickiewicz. Traduit du polonais par F. Miaskowski et G. Fulgencé. Paris 1830. ; 32. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Geschichtliche Erzählung aus Litthauens und Preussens Vorzeit. Von A. Mickiewicz. Übersetzt von K. L. Kannegiesser. Leipzig 1834. ; 33. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. An Historical Tale from the Prussian and Lithuanian Annals. Translated from the Polish of A. Mickiewicz by H. Cattley. London 1841. ; 34. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Pieriewod W. Bieniediktowa. S risunkami I. Tysiewicza. Sanktpietierburg 1863. ; 35. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. W. Nehring. W: Dzieła. T. 3. Lwów 1893. ; 36. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. W. Bruchnalski. Lwów 1922. ; 37. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. J. Ujejski. BN I 72. Kraków 1924. ; 38. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. K. Górski. Warszawa 1930. ; 39. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. S. Chwin. BN I 72. Wrocław 1991. ; 40. A. Mickiewicz, [O literaturze polskiej w dziele Szafarzyka], w. 22—24. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 5. Oprac. Z. Dokurno. Warszawa 1996, s. 168—169. ; 41. A. Mickiewicz, Pisma. T. 2. Paryż—Leipzig 1861. ; 42. A. Mickiewicz, Pisma. T. 3. Wyd. A. Chodźko. Paryż 1844. ; 43. A. Mickiewicz, Poezje. Т. 1. Petersburg 1829. ; 44. A. Mickiewicz, Poezje. T. 2. Wyd. A. Jełowicki. Paryż 1838. ; 45. A. Mickiewicz, Poezje. T. 3. Paryż 1829. ; 46. C. Norwid, Do Bronisława Z., w. 87—89. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 2. Warszawa 1971, s. 240. ; 47. A. S. Pease, Quadripedante putrem. „Classical Journal” 1925/26, t. 21. ; 48. L. Płoszewski, Przypis w: A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Tekst oraz uwagi o tekstach przygotował L. Płoszewski. Objaśnienia oprac. K. Górski. Warszawa 1955, s. 149. ; 49. Publius Vergilius Maro, Eneida. Przeł., oprac. Z. Kubiak. Warszawa 1987. ; 50. E. Sawrymowicz, Drobiazgi Mickiewiczowskie. „Pamiętnik Literacki” 1956, (zeszyt specjalny), s. 423—434. ; 51. J. Słowacki, Beniowski. Oprac. E. Sawrymowicz. Wyd. 3, uzup. Wrocław 1954. ; 52. J. Słowacki, Beniowski. Oprac. M. Ursel. Wrocław 1985. ; 53. J. Słowacki, Beniowski. Wstęp H. Michalski. Warszawa 1995. ; 54. J. Słowacki, Beniowski. Oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 4. Wrocław 1996. ; 55. J. Słowacki, Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 3: Poematy. Oprac. J. Pelc. Wrocław 1959. ; 56. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera. Lwów 1924. ; 57. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. T. 5. Pod red. J. Kleinera. Lwów 1930. ; 58. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. T. 5. Oprac. J. Kleiner. Wyd. 2. Wrocław 1954. ; 59. Słownik języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i innych]. Wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranda. Cz. 1. Wilno 1861. ; 60. Słownik języka polskiego. Pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego. T. 2. Warszawa 1902. ; 61. Słownik języka polskiego. Pod red. W. Doroszewskiego. T. 4. Warszawa 1963. ; 62. Słownik języka polskiego. Pod red. M. Szymczaka. T. 1. Warszawa 1978. ; 63. Słownik poprawnej polszczyzny. Pod red. W. Doroszewskiego, H. Kurkowskiej. Wyd. 18. Warszawa 1996. ; 64. Słownik współczesnego języka polskiego. Oprac. przez zespół red. wydaw. „Wilga”. Warszawa 1998. ; 65. L. P. Wilkinson, Golden Latin Artistry. Cambridge 1963.

Issue:

4

Start page:

117

End page:

127

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)