Obiekt

Tytuł: Słowacki i Mickiewicz - dwie kwestie krytyczne : "Beniowski" V 179-180 i "Konrad Wallenrod" IV 255-256

Twórca:

Ziabicka, Joanna

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. W. Doroszewski, O kulturę słowa. Poradnik językowy. T. 1. Warszawa 1962.
2. W. Doroszewski, Rozmowy o języku. Seria 3. Warszawa 1952.
3. J. Elsner, Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego, szczególniej o wierszach polskich we względzie muzycznym. Z przykładami rzecz objaśniającymi przez K. Brodzińskiego. Cz. 1. Warszawa 1818.
4. K. Górski, Sztuka edytorska. Warszawa 1956.
5. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975.
6. Homer, Iliada. Przeł. K. Jeżewska. Wstęp i przypisy J. Łanowski. Wyd. 14. Wrocław 1986.
7. S. Jasińska, Nieznany autograf „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1946, t. 3, s. 287-298.
8. J. Kleiner, Komentarz w: J. Słowacki, Beniowski. Wyd. 3, rozszerz. i zm. BN I 13/14. Wrocław 1949.
9. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, Wiersz polski. W zb.: Słowiańska metryka porównawcza. T. 1. Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania. Red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska. Warszawa 1978.
10. Komputerowy słownik języka polskiego. PWN 1998.
11. J. F. Królikowski, Prozodia polska, czyli o śpiewności i miarach języka polskiego z przykładami w nutach muzycznych. Poznań 1821.
12. J. F. Królikowski, Uwagi nad dziełem: Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego, szczególniej o wierszach polskich we względzie muzycznym. Przez Józefa Elsnera [...]. Warszawa 1818.
13. M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego. Wyd. 2, poprawne i pomnożone. T. 3. Lwów 1857.
14. A. Malczewski, Maria. Oprac. R. Przybylski. Wyd. 3, zm. BN I 46. Wrocław 1958.
15. Mały słownik języka polskiego. Wyd. 12, popr. Pod red. E. Sobol. Warszawa 1997.
16. A. Mickiewicz, Dziady. Część III. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 3. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995.
17. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 1. Wyd. H. Biegeleisen. Lwów 1893.
18. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Paryż 1868.
19. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Paryż—Lwów 1875.
20. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Paryż—Lwów 1876.
21. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Paryż 1880.
22. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Wyd. A. Małecki. Paryż—Lwów 1885.
23. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 2. Lwów 1898.
24. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 2. Oprac. L. Płoszewski, K. Górski. Warszawa 1948.
25. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 2. Oprac. L. Płoszewski. Warszawa 1955.
26. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 2. Oprac. W. Floryan. Warszawa 1994.
27. A. Mickiewicz, Dzieła, Wyd. Rocznicowe. T. 2. Oprac. W. Floryan przy współpr. K. Górskiego, Cz. Zgorzelskiego. Wyd. 2. Warszawa 1997.
28. A. Mickiewicz, Dzieła poetyckie. Wyd. 6. T. 2. Oprac. W. Floryan. Warszawa 1983.
29. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Pod red. K. Górskiego. Т. 1, cz. 1—4. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1971—1986.
30. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna. Drukiem K. Kraya. Petersburg 1828.
31. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Récit historique tiré des annales de Lithuanie et de Prusse. W: Poésies de Mickiewicz. Traduit du polonais par F. Miaskowski et G. Fulgencé. Paris 1830.
32. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Geschichtliche Erzählung aus Litthauens und Preussens Vorzeit. Von A. Mickiewicz. Übersetzt von K. L. Kannegiesser. Leipzig 1834.
33. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. An Historical Tale from the Prussian and Lithuanian Annals. Translated from the Polish of A. Mickiewicz by H. Cattley. London 1841.
34. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Pieriewod W. Bieniediktowa. S risunkami I. Tysiewicza. Sanktpietierburg 1863.
35. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. W. Nehring. W: Dzieła. T. 3. Lwów 1893.
36. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. W. Bruchnalski. Lwów 1922.
37. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. J. Ujejski. BN I 72. Kraków 1924.
38. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. K. Górski. Warszawa 1930.
39. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. S. Chwin. BN I 72. Wrocław 1991.
40. A. Mickiewicz, [O literaturze polskiej w dziele Szafarzyka], w. 22—24. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 5. Oprac. Z. Dokurno. Warszawa 1996, s. 168—169.
41. A. Mickiewicz, Pisma. T. 2. Paryż—Leipzig 1861.
42. A. Mickiewicz, Pisma. T. 3. Wyd. A. Chodźko. Paryż 1844.
43. A. Mickiewicz, Poezje. Т. 1. Petersburg 1829.
44. A. Mickiewicz, Poezje. T. 2. Wyd. A. Jełowicki. Paryż 1838.
45. A. Mickiewicz, Poezje. T. 3. Paryż 1829.
46. C. Norwid, Do Bronisława Z., w. 87—89. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 2. Warszawa 1971, s. 240.
47. A. S. Pease, Quadripedante putrem. „Classical Journal” 1925/26, t. 21.
48. L. Płoszewski, Przypis w: A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Tekst oraz uwagi o tekstach przygotował L. Płoszewski. Objaśnienia oprac. K. Górski. Warszawa 1955, s. 149.
49. Publius Vergilius Maro, Eneida. Przeł., oprac. Z. Kubiak. Warszawa 1987.
50. E. Sawrymowicz, Drobiazgi Mickiewiczowskie. „Pamiętnik Literacki” 1956, (zeszyt specjalny), s. 423—434.
51. J. Słowacki, Beniowski. Oprac. E. Sawrymowicz. Wyd. 3, uzup. Wrocław 1954.
52. J. Słowacki, Beniowski. Oprac. M. Ursel. Wrocław 1985.
53. J. Słowacki, Beniowski. Wstęp H. Michalski. Warszawa 1995.
54. J. Słowacki, Beniowski. Oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 4. Wrocław 1996.
55. J. Słowacki, Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 3: Poematy. Oprac. J. Pelc. Wrocław 1959.
56. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera. Lwów 1924.
57. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. T. 5. Pod red. J. Kleinera. Lwów 1930.
58. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. T. 5. Oprac. J. Kleiner. Wyd. 2. Wrocław 1954.
59. Słownik języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i innych]. Wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranda. Cz. 1. Wilno 1861.
60. Słownik języka polskiego. Pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego. T. 2. Warszawa 1902.
61. Słownik języka polskiego. Pod red. W. Doroszewskiego. T. 4. Warszawa 1963.
62. Słownik języka polskiego. Pod red. M. Szymczaka. T. 1. Warszawa 1978.
63. Słownik poprawnej polszczyzny. Pod red. W. Doroszewskiego, H. Kurkowskiej. Wyd. 18. Warszawa 1996.
64. Słownik współczesnego języka polskiego. Oprac. przez zespół red. wydaw. „Wilga”. Warszawa 1998.
65. L. P. Wilkinson, Golden Latin Artistry. Cambridge 1963.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

117

Strona końc.:

127

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68485 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-02-13

Data dodania obiektu:

2019-02-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

39

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85663

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji