Obiekt

Tytuł: O autorstwie nieznanego imieninowego powinszowania z r. 1794 Józefowi Bielawskiemu

Twórca:

Zachmacz, Zdzisław Maciej

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zawiera : Aneks źródłowy, s. 144-147. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. E. Aleksandrowska, W kręgu poezji zabawowej Pałacu Błękitnego. Nieznane wiersze A. K. Czartoryskiego, K . Rogalińskiego i J. Bielawskiego. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 215-226.
2. Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku oświecenia w Polsce. Dokumenty. Wspomnienia. Facecje. Zebrał i oprac. R. Kaleta. Il. M. Berezowska. Warszawa 1958.
3. M. Bielawski, Très-bénignes remontrances aux auteurs du „Journal de Paris" par M. de Bielawski, gentilhomme polonois. A Paris 1787.
4. A. J. Czartoryski, Żywot J. U. Niemcewicza. Paryż 1860.
5. J. Dihma, Niemcewicz jako polityk i publicysta w czasie Sejmu Czteroletniego. Kraków 1928.
6. J. W. Gomulicki, Młody „gniewny" polskiego oświecenia. Wstęp w: Т. K. Węgierski, Wiersze wybrane. Wybrał, tekst ustalił, wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1974, s. 5-54.
7. J. W. Gomulicki, Oświecenie. „Rocznik Literacki” 1966, s. 283-307.
8. J. W. Gomulicki, Stanisława Trembeckiego ankieta personalna. „Twórczość” 1955, nr 6, s. 154-161.
9. Hulewicz Benedykt. Hasło w: Oświecenie. T. A-H. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 4. Warszawa 1966, s. 505-506.
10. R. Kaleta, Nawracanie posła. Biografia polityczna Jana Suchorzewskiego. W: Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów. Wrocław 1971.
11. R. Kaleta, Rozrywkowy list szlachcica do magnata. W: Sensacje z dawnych lat. Wyszukał i skomentował R. Kaleta. Wyd. 3, udoskonalone i poszerz. Wrocław 1986.
12. R. Kaleta, W kręgu A. Czartoryskiego. „Pamiętnik Teatralny” 1966, z. 1/4, s. 181-188.
13. T. Kantelecka, T. Kostkiewiczowa, Józef Bielawski (1739—1808). W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Т. 1. Warszawa 1992, s. 512-536.
14. J. Kott, Przedmowa. W: S. Trembecki, Pisma wszystkie. Wyd. krytyczne. T. 1. Oprac. [przedm.] J. Kott. Warszawa 1953, s. V-XCVII.
15. J. Kott, Trembeciana. „Pamiętnik Literacki” 1950, z. 3/4, s. 885-935.
16. M. Machynia, Sierpiński (Sierzpiński, Sierżpiński) Leopold (zm. 1796). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 37. Warszawa-Kraków 1996—1997, s. 353-355.
17. J. Michalski, Kopczyński Andrzej, imię zakonne Onufry od św. Andrzeja (1735 — 1817). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 13. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967—1968, s. 622-625.
18. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich. Pierwsze wydanie według obszerniejszej wersji rękopiśmiennej. Tekst oprac. i wstęp J. Dihm. T. 2. Warszawa 1957.
19. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki 1804—1807. Dziennik drugiej podróży do Ameryki. Wydał W. Wisłocki. Lwów 1873.
20. J. U. Niemcewicz, Podróże po Ameryce 1797—1807. Z rękopisu wydała, wstęp i objaśnienia A. Wellman-Zalewska. Pod red. E. Kipy. Wrocław 1959.
21. J. Nowak-Dłużewski, Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego. Kraków 1933.
22. J. Platt, Mostowski Tadeusz Antoni. Hasło w: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972, s. 607.
23. Potocki Stanisław Kostka. Hasło w: Oświecenie. T. T-Ż. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 6. Cz. 1. Warszawa 1970, s. 75-86.
24. E. Rabowicz, Literackie kontakty Stanisława Trembeckiego z Albertem Mierem. „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 4, s. 543-582.
25. E. Rabowicz, Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł. Wrocław 1965.
26. E. Rostworowski, Hulewicz z Drozdeń Benedykt h. Nowina (1750—1817). Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 10. Wrocław-Warszawa-Kraków 1962—1964, s. 89-92.
27. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Onufry Kopczyński, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej. Wrocław 1987.
28. Z. Sułek, Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego. Warszawa 1982.
29. J. Szczepaniec, Monopol prasowy Tadeusza Włodka w Polsce w latach 1793—1796. „Ze skarbca kultury” 1964, z. 16, s. 5-115.
30. Tajna korespondencja z Warszawy 1792—1794 do Ignacego Potockiego. Jan Dembowski i inni. Oprac. M. Rymszyna, A. Zahorski. Warszawa 1961.
31. W. Tokarz, Insurekcja warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.). Lwów 1934.
32. Trembecki Stanisław. Hasło w: Oświecenie. T. T-Ż. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 6. Cz. 1. Warszawa 1970, s. 345-364.
33. S. Trembecki, Listy. Oprac. J. Kott, R. Kaleta. Przekładu listów francuskich dokonała M. Kruczkiewicz. T. 1. Wrocław 1954.
34. S. Trembecki, Wiersze wybrane. Oprac. i wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1965.
35. Ulotna poezja patriotyczna oświecenia (1774—1797). Oprac., przedm. R. Kaleta. Wrocław 1977.
36. Wyszkowski Michał (1770-1829). Hasło w: Oświecenie. T. T-Ż. Oprac. E. Aleksandrowska [i in.]. Nowy Korbut. T. 6. Cz. 1. Warszawa 1970, s.484-486.
37. M. Wyszkowski, Poezje. Wyd. pośmiertne. Warszawa 1830.
38. M. Wyszkowski, Powinszowanie Józefowi Bielawskiemu roku 1794, w. 49 — 52. W: Poezje. Wyd. pośmiertne. Warszawa 1830.
39. Zagadki Sejmu Czteroletniego. Teksty zebrał i ustalił E. Rabowicz. Komentarze oprac. B. Krakowski, E. Rabowicz. Do druku przygotował J. Kowecki. Warszawa 1996.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

147

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68486 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-02-13

Data dodania obiektu:

2019-02-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

22

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85667

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji