Object structure

Title:

Trudy po znakowym sistiemam. [ T. ] 26. / Töid märgisüsteemide alalat. [ T. ] 26. / Sign Systems Studies. Volume 26. Editors: Peeter Torop, Michail Lotman, Kalevi Kull. Tartu 1998. Tartu University Press, ss. 438. „Semeiotiké”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Creator:

Faryno, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

semiotyka rosyjska ; Szkoła Tartusko-Moskiewska ; działalność Jurija Łotmana ; semiotyka ogólna ; semiotyka kultury ; semiotyka języka i literatury ; semiotyka środowiska naturalnego ; semiotyka społeczna

References:

1. R. Вobryk, Archiw Łotmana w Tartu. „Studia Russica Budapestinensia” 1999, t. 4/5.
2. R. Вobryk, Szkoła w Tartu. „Odra” 1999, nr 12, s. 138-140.
3. J. S. Stiepanow, Siemiotika. Moskwa 1971.

Issue:

4

Start page:

217

End page:

221

Resource Type:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)