RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Tendipedidae bentosowe środowisk śród- i przyrzecznych środkowego biegu Wisły

Creator:

Kajak, Zdzisław

Date issued/created:

1959

Resource type:

Text

Subtitle:

Benthic Tendipedidae in river environments connected with the river, in the central reaches of the Vistula

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Komitet Ekologiczny

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Pages 391-434, 5 folded leaves of plates : illustrations ; 24 cm ; Bibliographical references (pages 430-431) ; Abstract in English

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Behning A. 1958 - Das Leben der Wolga - Binnengewässer 5.
2. Berner, L. M. 1951 - Limnology of the lower Missouri River - Ecology 32.
3. Grajewskij, M., Pogankin, W. 1937 - Materiały po gidrobiołogii rieki Kamy w rajonie gorodow Solikansk-Czusowaja - Izw. bioł. n.-i. Inst. Perm. Uniw. 11.
4. Greze, W. N. 1957 - Kormowyje resursy ryb r . Jeniseja i ich ispolzowanije - Izw. Wsiesoj. n.-i. Inst. oziern. reczn. ryb. choz. 41.
5. Gromow, W. W. 1936 - Chiranomidy bassiejna deki Kamy - Izw. bioł. n.-i. Inst. Perm. Uniw. 10.
6. Jonasson, P. M. 1946 - Quantitative studies of the bottom fauna. (in Berg, Biological studies on the Fiver Susaa) - Fol. limnol. Scand. 4.
7. Jones, J.R.E. 1941 - The fauna of the river Dovey, West Wales - J. an. Ecol. 10.
8. Jones, J.R.E. 1943 - The fauna of the river Teifi, West Wales - J. an. Ecol. 12.
9. Kajak, Z. 1958a - W sprawie badań warunków życiowych bentosu - Ekol. Pol. B, 4.
10. Kajak, Z. 1958b - The pattern of the numerical dynamics of benthic Tendipedidae in a branch cut of from the river - Bull. Ac. Pol. Sci. 6.
11. Kajak, Z. 1959 - Rola przyborów wody w wynoszeniu i nanoszeniu fauny bantonicznej środowisk związanych z rzeką - Ekol. Pol. B, 5.
12. Konietzko, B. 1954 - Recherche sur les fosses lateraux de l'Elbe soumis a !'influence de marees - Mem. Inst. Roy. Sci. nation. Belg. s. II, 53.
13. Konstantinow, A. S. 1950 - Chiranomidy bassiejna rieki Amur i ich rol w pitanil amurskich ryb (Trudy Amur. ichtioł. eksp. 1945 - 1949) - Moskwa.
14. Korotun M. M., Markowskij, J., Citowicz, W. 1934 – Materiały k gidrobiołogiozeskoj charakteristikie dnieprowskich pojemnych wodojomow i opriedieleniju ich ryboproduk.tiwnosti - Trudy Kij. gidr. st. 7.
15. Lachow, S. M. 1957 - Donnoje nasielenije rieki Wołgi u polany im. Frunze (Trudy prob. tiem. sowieszcz. Zooł. Inst. 7) - Moskwa-Leningrad.
16. Lubianow, I. P. 1956 - Osobiennosti rasprostranienija donnoj fauny w riekie Worskle - Zooł. Żurn. 35.
17. Łubianow, I. P. 1957 - K bioekołogiczeskoj charaktieristikie donnaj fauny sredniego Dniepra w swiazi s gidrostroitielstwom (Trudy prob. tiem. sowieszcz. Zooł. Inst. 7) - Moskwa-Leningrad.
18. Markowskij, J. M., Olivari, G. A. 1956 - Bientostok i dinamika bientosa sriedniego Dniepra w wierszinie buduszczego Kriemnieczugskogo wodochraniliszcza - Zooł. Żurn. 35.
19. Mikulski, J., Tarwid, K. 1951- Prawdopodobny wpływ regulacji Wisły na niektóre żerowiska ryb związane z bentosem - Roczn. Nauk. Roln. 57.
20. Nieizwiestnowa-Zadina, E. S., 1937 - Raspriedielenije i siezonnaja dinamika biocenozow riecznogo rusła i mietody ich izuczenija - Izw. AN SSSR, s. bioł. 4.
21. Nieizwiestnowa-Żadina, E. S., Lachow, S. M. 1941- Dinamika donnych biocenozow rieki Oki w swiazi s dinamikoj gidrołogiczeskich faktorow - Trudy Zooł. Inst. AN SSSR 7.
22. Olivari, G. A. 1949 - K charaktieristikie donnoj fauny pridatocznoj sistiemy Sriedniego Dniepra - Trudy Inst. Gidrobioł. AN USSR 24.
23. Pankratowa, W. J. 1950 - Fauna liczinek siemiejstwa Tendipedidae basiejna Amu-Darii - Trudy Zooł. Inst. AN SSSR 9.
24. Pliszka, F., Backiel, T., Dziekońska, J., Kossakowski, J., Włodek, S. 1951 - Badania nad odżywianiem się ryb w Wiśle - Roczn. Nauk. Roln. 57.
25. Ravera, O. 1951 - Schema ecologique d'un meandre de riviere alpine - Verh. int. Ver. Limnol. 11.
26. Richardson, R. E. 1928 - The bottom fauna of the middle Illinois River, 1913-1925 - Bull. Illinois nat. Hist. Surv. 17.
27. Schräder, T. 1932 - Über die Möglichkeit einer quantitativen Untersuchung der Boden und Ufertierwelt fliessender Gewasser, zugleich Fischerei-biologische Untersuchungen im Wesergebiet. I - ZFischerei 30.
28. Szczepański, A. 1953 - Analiza dynamiki populacji skąposzczetów dna Wisły pod Warszawą. - Pol. Arch. Hydrob. 1.
29. Siemińska, J. 1956 - Hydrobiologiczna i rybacka charakterystyka rzeki Brynicy - Pol. Arch. Hydrob. 3.
30. Tölp Ö. K. 1957 - Bientos rieki Emajygi i jego jestestwiennyje kompleksy (Trudy prob. tiem. sowieszcz. Zooł. Inst. 7) - Moskwa-Leningrad.
31. Tölp Ö. K. 1956 - O bientosie rieki Emajygi - Jeżeg. Obszcz. Jestiestwoisp. AN Eston. SSSR, s. bioł. 49.
32. Vallentyne, J. R. 1957 - The molecular nature of organic matter in lakes and oceans, with lesser reference to sewage and terrestrial soils - J. Fish. Res. Board Canada 14.
33. Zwieriewa, O. S. 1950 - Nowyje formy liczinok Tendipedidae iz riek Peczory i Wyczegdy - Entomoł. Obozr. 31.
34. Żadin, W. I. 1940 - Fauna riek i wodochraniliszcz - Trudy Zooł. Inst. AN SSSR 5.
35. Żadin, W. I. 1948 - Donnaj a fauna Wołgi ot Swijagi do żigulej i jejo wozmożnyje izmienienija. - Trudy Zooł. Instt. AN SSSR. 8.
36. Żadin W. I. 1950 - Żizń w riekach (Żiźn priesnych wod SSSR III) - Moskwa-Leningrad.

Relation:

Ekologia Polska. Seria A

Volume:

7

Issue:

15

Start page:

391

End page:

434

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67884

Source:

MiIZ PAN, call no. P.2840 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 29, 2021

In our library since:

Jan 17, 2019

Number of object content hits:

39

Number of object content views in PDF format

67

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85853

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information