Obiekt

Tytuł: Mocarstwa centralne a Bałkany : studium działań dyplomatycznych Niemiec i Austro-Węgier w Europie Południowo-Wschodniej (1909–1913)

Twórca:

Rubacha, Jarosław (1970- )

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 1 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Czasop. kontynuuje numerację wydaw. pt.: Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej ; s. 35-61 ; Abstrakt w języku angielskim i rosyjskim.

Abstrakt:

Półwysep Bałkański ze względu na swoje geograficzne położenie na styku „świata zachodniego” i „świata Orientu” od wieków odgrywał ważną rolę zarówno w europejskiej polityce, jak i ekonomii. Jego znaczenie znacznie wzrosło w połowie XIX w., kiedy europejskie mocarstwa wkroczyły w tzw. erę imperialną. Trudno zatem dziwić się, że w tym właśnie czasie ten niewielki region, leżący na „krańcach cywilizowanej Europy”, stał się polem zaciętej walki o strefy wpływów. W rywalizacji tej wzięły udział także Niemcy i Austro-Węgry. Jakkolwiek państwa te odmiennie postrzegały ostateczne cele, zarówno w Berlinie, jak i w Wiedniu zdawano sobie sprawę, że uzyskanie przewagi nad konkurentami może mieć istotny wpływ nie tylko na rozwój rodzimego przemysłu, który zyskiwałby nowe rynki zbytu dla swojej produkcji, ale także na kształtowanie ogólnoeuropejskiej polityki. Tymczasem zachodzące na Bałkanach na początku XX w. procesy i głębokie zmiany, błędnie oceniane i bagatelizowane przez dyplomację mocarstw centralnych, przesądziły o dotkliwej porażce, którą poniosły one w walce o ugruntowanie swej pozycji w Europie Południowo-Wschodniej.

Bibliografia:

Batowski H., Cieśniny Tureckie 1911–1936, Warszawa 1936.
Batowski H., Państwa bałkańskie 1800–1923. Zarys historii dyplomatycznej i rozwoju terytorialnego, Kraków 1938.
Bickel O., Russland und die Entstehung des Balkanbundes 1912. Ein Beitrag zur Vorgrschichte des Weltkrieges. Dargestellt vorwiegend auf Grund des amtlichen Aktenmaterials, Königsberg/Berlin 1933.
Bogdan H., From Warsaw to Sofia. A History of Eastern Europe, Santa Fe 1989.
Czubiński A., Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871–1945. w: Referaty i komunikaty wygłoszone w czasie sympozjum zorganizowanego przez Zakład Historii Powszechnej, Nowożytnej i Najnowszej Instytutu Historii UAM w Poznaniu w dniach 24–25 listopada 1980 r., red. A. Czubiński, Poznań 1982.
Gozdawa-Gołębiewski J., Od wojny krymskiej do bałkańskiej. Działania flot wojennych na morzach i oceanach w latach 1853–1914, Gdańsk 1985.
Helmreich E.C., The diplomacy of the Balkan wars, 1912–1913, Cambridge 1938.
Roloff G., Die Entstehung des Balkanbundes von 1912, Geissen 1922.
Schröder W., England, Europa und der Orient, Stuttgart 1938.
Sosnosky T. von, Die Balkanpolitik Österreich-Ungarns seit 1866, Stuttgart/Berlin 1914.
Steed H.W., The Hapsburg Monarchy, London 1919.
Stefański Z., Wojna dyplomatów, „Świat Słowiański” 5, 1909, t. 1, nr 53, s. 332.
Tanty M., Rosja wobec wojen bałkańskich 1912–1913, Warszawa 1970.
Кузманова А., Румънските териториални претенции за Южна Добруджа и Букурещкият договор, w: Букурещкия договор и съдбата на Южна Добруджа. Сборник с изследвания, Добрич 1994.
Марков Г., България в Балканския съюз срещу Османската империя 1912–1913, София 1989.
Семов M., Победителят проси мир. Балканските войни 1912–13, София 1995.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

53

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

35

Strona końc.:

61

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68552 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.1.02

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/53/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji