Obiekt

Tytuł: Niemiecko-estoński i niemiecko-łotewski układ o przesiedleniu Niemców bałtyckich (1939 rok)

Twórca:

Topij, Andrzej

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 1 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 79-92 ; Abstrakt w języku angielskim i rosyjskim.

Abstrakt:

Artykuł porusza kwestię przesiedlenia mniejszości niemieckiej z Łotwy i Estonii do III Rzeszy jesienią 1939 r. i skupia się na genezie niespodziewanej akcji przesiedleńczej oraz przedstawia rokowania niemiecko-estońskie i niemiecko-łotewskie, które doprowadziły do podpisania odpowiednich układów.

Bibliografia:

Angelus O., Die Umsiedlung der Estlanddeutschen 1939/1940 in estnischer Sicht, „Baltische Hefte” 15, 1969, s. 104–143. ; Bernsdorff H., Gesundheitsdienst und Fürsorge während der deutsch-baltischer Umsiedlung, „Baltische Hefte” 16, 1970, s. 210–259. ; Hehn J. von, Die Umsiedlung der baltischen Deutschen. Das letzte Kapitel baltischdeutscher Geschichte, Marburg 1982. ; Hehn J. von, Zum deutsch-lettischen Verhältnis im Jahre 1939. Drei Berichtder Präsidenten der Deutschen Volksgemeinschaft in Lettland: A. Intelmann über seine Audienzen beim lettländischen Staatsund Ministerpräsidenten K. Ulmanis, „Zeitschrift für Ostforschung” 23, 1974, s. 661–675. ; Korzeń J., Dramat narodów bałtyckich, Warszawa 1987. ; Kroeger E., Der Auszug aus der alten Heimat. Die Umsiedlung der Baltendeutschen, Tübingen 1967. ; Łossowski P., Przesiedlenie Niemców z państw bałtyckich w latach 1939–1941, „Dzieje Najnowsze” 36, 2004, nr 1, s. 75–88. ; Plakans A., The Latvians. A Short History, Stanford 1995. Raun T.U., Estonia and the Estonians, Stanford 2001. ; Topij A., Mniejszość niemiecka na Łotwie i w Estonii 1918–1939/1941, Bydgoszcz 1998.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

53

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

79

Strona końc.:

92

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68554 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.1.04

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/53/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji