Object

Title: Remarks on the sign of the swastika on pottery from Ożańsk site 5

Creator:

Marek, Edyta Anna

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 55 (2017)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The author discusses examples of the swastika on ceramic vessels from an early Slavic village excavated at site 5 in Ożańsk, Jarosław region in Poland and presents several parallels, on ceramics as well as other artifacts coming from different parts of the world, different times and cultures, thus showing the popularity of the ornament and its wide range of symbolic connotations. The swastika was initially associated with light, prosperity and good. It was incorporated as a motif on objects connected with Christianity, where it could have taken on a new meaning: the cross of Christ seen as a symbol of the Christians themselves

References:

Budda, F. 2000. Swastyka w dziejach cywilizacji,Toruń
Bugaj, E. and Makiewicz, T. 1995. Ornamentyka figuralna na naczyniach glinianych okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Polsce, Przegląd Archeologiczny 43: 87–122
Eberhard, W. 1996. Symbole chińskie. Słownik. Obrazkowy język Chińczyków, Kraków
Gąssowska, E. 1967. Uwagi o chronologii i typologii wczesnośredniowiecznej ceramiki z Sandomierszczyzny, Światowit 28: 147–175
Gajewski, L. 1957. Sprawozdanie z badań terenowych w rejonie Igołomia-Wschód w 1955 r., Sprawozdania Archeologiczne 3: 57–74
Kotowicz, P.N. 2006. Uwagi o znaleziskach kiścieni wczesnośredniowiecznych na obszarze Polski, Acta Militaria Mediaevalia II: 51–66
Nosek, S. 1950. Kultura amfor kulistych na Lubelszczyźnie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (Sectio F) 3: 55–158
Paliga, S. and Teodor, E.S. 2009. Lingvistica și arheologia slavilor timpurii. O altă vedere de la Dunărea de jos, Târgovişte
Rosen-Przeworska, J. 1980. O brakteatach trochę inaczej, Archeologia Polski 25 (1–2): 203–216
Skrzypek, I. 2005. Z badań wykopaliskowych i inwentaryzacyjnych w Nowym Krakowie, gm. Darłowo, stan. 1, Folia Praehistorica Posnaniensia XIII/XIV: 231–244
Suchodolski, S. 1998. Spór o początki mennictwa w Czechach i w Polsce, Wiadomości Numizmatyczne R. XLII (pdf-version): www.denary.com.pl/pdf/1.pdf from 3.12.2014
Werczyński, D. and Rodak, S. 2012. Wczesnośredniowieczna ceramika z grodziska w Gniewkowie, pow. świdnicki, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne LIV: 185–206
Wilson, T. 1896. The swastika, the earliest known symbol, and its migrations; with observations on the Migration of certain industries in prehistoric times, Washington
Zasuń, A. 2011. Swastyka – kilka refleksji na temat symbolu, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Res Politicae. IV: 235–252
www.dydaktyka.fizyka.umk.pl/Wystawy_archiwum/z_omegi/naturemid.html from 26.11.2014
www.coinindia.com/galleries-parata-rajas.html from 1.12.2014
Google Earth from 5.12.2014

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

55

Start page:

5

End page:

16

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66286 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information