Object

Title: Między tekstem a nagraniem. Formy niesystemowej dźwiękowości w poezji Mirona Białoszewskiego

Creator:

Bukowiecka, Marta

Date issued/created:

2017

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2017)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. S. Barańczak Język poetycki Mirona Białoszewskiego, wydanie drugie, rozszerzone, wybór, opracowanie i posłowie A. Poprawa, Ossolineum, Wrocław 2016
2. M. Białoszewski, Mówienie o pisaniu, w: Poezje wybrane, wybór i słowo wstępne M. Białoszewskiego, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976
3. M. Białoszewski, O tym Mickiewiczu jak go mówię, „Odra” 1967 nr 6
4. M. Białoszewski, Obroty rzeczy; Rachunek zachciankowy; Mylne wzruszenia; Było i było, oprac. M. Sokołowska, PIW, Warszawa 2016
5. M. Białoszewski, „Odczepić się” i inne wiersze opublikowane w latach 1976-1980, oprac. M. Sokołowska, PIW, Warszawa 2016
6. M. Białoszewski, „Oho” i inne wiersze opublikowane po roku 1980, red. M. Sokołowska, PIW, Warszawa 2017
7. M. Białoszewski, Polot nad niskimi sferami, oprac. M. Byliniak, M. Sokołowska, PIW, Warszawa 2017
8. M. Białoszewski, Świat można jeść w każdym miejscu, PIW, Warszawa 2017
9. S. Burkot, Miron Białoszewski, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992
10. M. Byliniak, Wiersze idą do słuchu, „Dwutygodnik”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3003-wiersze-ida-do-sluchu.html
11. M. Czemarmazowicz, Miron Białoszewski i teatry. Poznańska, Tarczyńska, Plac Dąbrowskiego, w: „Tętno pod tynkiem”. Warszawa Mirona Białoszewskiego, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W.K. Pessel, I. Piotrowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2013.
12. A. Hejmej, Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, w: tegoż Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Universitas, Kraków 2008.
13. A. Karpowicz, Proza życia. Mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert), WUW, Warszawa 2012.
14. Miron. Wspomnienia o poecie, red. H. Kirchner, Warszawa 1996
15. G. Kerényi, Odtańcowywanie poezji, czyli Dzieje teatru Mirona Białoszewskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.
16. J. Kopciński, Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2011, nr 4
17. J. Potkański Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2004.
18. A. Poprawa, Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 3.
19. K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Pomorze, Bydgoszcz 1987
20. W. Sadowski, Tekst graficzny Białoszewskiego, red. E. Czaplejewicz, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1999.
21. T. Sobolewski, Człowiek Miron, Znak, Warszawa 2012.
22. B. Śniecikowska, Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej, FNP, Warszawa 2017.
23. B. Śniecikowska, „Manifest Neolingwistyczny v. 1.1” i jego poetyckie potomstwo – twórczość nowatorów czy paseizm, w: Polska literatura najnowsza – poza kanonem, red. P. Kierzek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
24. B. Śniecikowska, „Nuż w uchu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, FNP, Wrocław 2008
25. Z. Taranienko, Szacunek do każdego drobiazgu. Rozmowa z Mironem Białoszewskim, w: tegoż Rozmowy z pisarzami, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 399.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

416

End page:

443

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66337 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2017.4.24

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Original in:

Projects co-financed by:

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 27, 2018

Number of object content hits:

307

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85944

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information