Object

Title: Między tekstem a nagraniem. Formy niesystemowej dźwiękowości w poezji Mirona Białoszewskiego

Creator:

Bukowiecka, Marta

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2017)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. S. Barańczak Język poetycki Mirona Białoszewskiego, wydanie drugie, rozszerzone, wybór, opracowanie i posłowie A. Poprawa, Ossolineum, Wrocław 2016 ; 2. M. Białoszewski, Mówienie o pisaniu, w: Poezje wybrane, wybór i słowo wstępne M. Białoszewskiego, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976 ; 3. M. Białoszewski, O tym Mickiewiczu jak go mówię, „Odra” 1967 nr 6 ; 4. M. Białoszewski, Obroty rzeczy; Rachunek zachciankowy; Mylne wzruszenia; Było i było, oprac. M. Sokołowska, PIW, Warszawa 2016 ; 5. M. Białoszewski, „Odczepić się” i inne wiersze opublikowane w latach 1976-1980, oprac. M. Sokołowska, PIW, Warszawa 2016 ; 6. M. Białoszewski, „Oho” i inne wiersze opublikowane po roku 1980, red. M. Sokołowska, PIW, Warszawa 2017 ; 7. M. Białoszewski, Polot nad niskimi sferami, oprac. M. Byliniak, M. Sokołowska, PIW, Warszawa 2017 ; 8. M. Białoszewski, Świat można jeść w każdym miejscu, PIW, Warszawa 2017 ; 9. S. Burkot, Miron Białoszewski, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992 ; 10. M. Byliniak, Wiersze idą do słuchu, „Dwutygodnik”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3003-wiersze-ida-do-sluchu.html ; 11. M. Czemarmazowicz, Miron Białoszewski i teatry. Poznańska, Tarczyńska, Plac Dąbrowskiego, w: „Tętno pod tynkiem”. Warszawa Mirona Białoszewskiego, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W.K. Pessel, I. Piotrowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2013. ; 12. A. Hejmej, Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, w: tegoż Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Universitas, Kraków 2008. ; 13. A. Karpowicz, Proza życia. Mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert), WUW, Warszawa 2012. ; 14. Miron. Wspomnienia o poecie, red. H. Kirchner, Warszawa 1996 ; 15. G. Kerényi, Odtańcowywanie poezji, czyli Dzieje teatru Mirona Białoszewskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973. ; 16. J. Kopciński, Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2011, nr 4 ; 17. J. Potkański Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2004. ; 18. A. Poprawa, Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 3. ; 19. K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Pomorze, Bydgoszcz 1987 ; 20. W. Sadowski, Tekst graficzny Białoszewskiego, red. E. Czaplejewicz, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1999. ; 21. T. Sobolewski, Człowiek Miron, Znak, Warszawa 2012. ; 22. B. Śniecikowska, Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej, FNP, Warszawa 2017. ; 23. B. Śniecikowska, „Manifest Neolingwistyczny v. 1.1” i jego poetyckie potomstwo – twórczość nowatorów czy paseizm, w: Polska literatura najnowsza – poza kanonem, red. P. Kierzek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008. ; 24. B. Śniecikowska, „Nuż w uchu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, FNP, Wrocław 2008 ; 25. Z. Taranienko, Szacunek do każdego drobiazgu. Rozmowa z Mironem Białoszewskim, w: tegoż Rozmowy z pisarzami, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 399.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

416

End page:

443

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66337 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2017.4.24

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Original in:

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 27, 2018

Number of object content hits:

78

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85944

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information