Obiekt

Tytuł: Contemporary Bönpo Community in Tibetan Refugee Camps

Twórca:

Szymoszyn, Anna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 37 2016 (2017)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

il. ; 24 cm

Abstrakt:

Artykuł opisuje mniejszość religijną bönpów istniejącą wśród Tybetańczyków i ludności himalajskiej. Bönpowie żyją na terenach tybetańskich zajętych przez Chiny, w Nepalu i Indiach. Mieszkają w zwartych społecznościach wiejskich, w rozproszeniu oraz w dwóch tybetańskich obozach dla uchodźców z rodzin bön w Himaćal Pradeś (Indie) oraz w Dolinie Kathmnadu (Nepal). Artykuł przedstawia politykę społeczną liderów religijnych obu obozów, którzy mieszają różne etnicznie i narodowo grupy w jednym obozie, po to, by przetrwała ta niszowa kultura. Jednym ze skutków takiej polityki prowadzonej w ciągu ostatnich 50 lat jest głęboki wpływ tybetańskości na ludność himalajską, szczególnie z Mustangu i Dolpo, która wychowała się w obozach uchodźców dla bönpów. W artykule szczegółowo analizuję dane populacyjne, aby pokazać, jak małą społecznością są bönpowie i dlaczego ich liderzy prowadzą politykę społeczną skoncentrowaną na religijno-tybetańskiej identyfikacji, mimo różnic etniczno-narodowych

Bibliografia:

Bansal B. L. 1999. Encounter of Bon with Buddhism in Tibet, Delhi ; Bareja-Starzyńska A. and Mejor M. 2002. Klasyczny język tybetański, Warszawa ; Baumer C. 2002. Tibet’s Ancient Religion Bön, Graz ; Bhatia S., Tsegyal Dranyi, Rowley D. 2002. A social and demographic study of Tibetan refugees in India, Social Science & Medicine 54 (3, February 2002), 411–422 ; Bon Bibliography. 2011. Bon Bibliography in THL Bibliographies. Dharamsala: The Tibetan and Himalayan Library, http://www.thlib.org/bibliographies/wiki/bon%20bibliography.html. Access Oct. 2011 ; Cech K. 1987. The Social and Religious Identity of the Tibetan Bonpos with Special Reference to a North-West Himalayan Settlement. Ph.D. dissertation, University of Oxford (pdf shared in the University of Virginia Library in 2008) ; Dahal D. R. 2002. Social Composition of the Population: Caste/ Ethnicity and Religion in Nepal, Kath¬mandu: Central Bureau of Statistics ; Demographic Survey. 2009. Demographic Survey of Tibetans in Exile, Dharamsala: Planning Commission CTA, http://phayul.com/news/article.aspx?id=24426&article=CTA+to+conduct+second+demographic+survey+of+Tibetans+in+exile%22. Access Oct. 2011 ; Guard R. (ed.) 1995. The Twelve Deeds. A Brief Life Story of Tonpa Shenrab, the Founder of the Bon Religion, Transl. Sangye Tandar, New Delhi, Dharamsala: LTWA ; Karmay S. G. 1998. The Arrow and the Spindle. Studies in History, Myths, Rituals and Beliefs in Tibet, Kathmandu ; Kvaerne P. 1977. Continuity and Change in Tibetan Monasticism. In Chai-Shin Yu (ed.), Korean and Asian Religious Tradition, Toronto, 83–98 ; Kvaerne P. 1985. Tibet – Bon – Religion. A Death Ritual of the Tibetan Bonpos, Leiden ; Kvaerne P. 1990. The Bön Religion of Tibet, a Survey of Research, NIAS Report, Kobenhaven, 143–153 ; Kvaerne P. 1995. The Bon Religion of Tibet. The Iconography of a Living Tradition, London ; Kvaerne P. (ed.) 1994. Tibetan Studies. Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture ; Martin D. 1997. An annotated Bibliography of articles and Books about Bon (English, French and German, primarily, but also including some recent articles from Tibetan-language periodicals), (Unpublished version shared in the Śardza Ling Institute archive in Poland) ; Martin D. 1999.‘Ol-mo-lung-ring, the Original Holy Place. In T. Huber (ed.), Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture, Dharamsala: LTWA, 258–301 ; Namkhai Norbu. 1995. Drung, Due and Bön. Narrations, symbolic languages and the Bön tradition in ancient Tibet, Dharamsala: LTWA ; Nyima Dakpa. 2005. Opening the Door to Bön. Ithaca, New York, Boulder, Colorado ; Population Census. 2002. Population Census 2001 National Report, Kathmandu: Central Bureau of Statistics ; Religion and Culture Affairs. 1999, Dharamsala: Central Tibetan Administration, www.tibet.com/Govt/rel-cul.html. Access 12.05.1999 ; Reynolds J. M. 2005. The Oral Tradition from Zhang-Zhung. An Introduction to the Bonpo Dzogchen Teachings of the Oral Tradition from Zhang-zhung known as the Zhang-zhung snyan-rgyud, Kathmandu ; Rossi D. 1999. The Philosophical View of the Great Perfection in the Tibetan Bon Religion, Ithaca, New York ; Sangye Tenzin. n.d.p. Dwanaście czynów Tenpy Szenraba. Krótka historia życia założyciela religii bon. Termy, Nauki, Komentarze Tradycji Jungdung Bon 4, Warszawa: Garuda Association in Poland ; Snellgrove D. and Richardson H. 1978. Tybet. Zarys historii kultury, Warszawa ; Snellgrove D. L. (ed., transl.) 1980. The Nine Ways of Bon. Excerpts from gZi-brjid, Boulder ; Subba T. B. 1990. Flight and Adaptation. Tibetan Refugees in the Darjeeling-Sikkim Himalaya, Dharamsala: LTWA ; Tenzin Gyatso the Dalai Lama 14th. 1987. A Letter from H.H. The Dalai Lama [to the Bonpo community], www.bonfoundation.org/letter.html. Access Oct. 2011 ; Tenzin Wangyal. 1993 (2000). Wonders of the Natural Mind: The Essence of Dzogchen in the Native Bon Tradition of Tibet, Ithaca – New York – Boulder ; Tenzin Wangyal. 2002. Healing with Form, Energy and Light. The Five Elements in the Tibetan Shamanism, Tantra, and Dzogchen, Ithaca – New York – Boulder ; The Transliteration and Transcription of Tibetan. Tibetan & Himalayan Library, http://www.thlib.org/reference/transliteration/sitewiki/26a34146-33a6-48ce-001e-f16ce7908a6a/tibetan%20transliteration%20and%20transcription.html. Access Oct. 2011 ; Urbańska-Szymoszyn A. 2004. The Spreading of Bon Culture Among Tibetan Refugees. Polish Implications, Ethnologia Polona 25, 117–134 ; Urbańska-Szymoszyn A. 2006. Rozwój kultury bön wśród uchodźców tybetańskich w Indiach. Implikacje europejskie. In J. Zamojski (ed.), Migracje i Kultura. Migracje i społeczeństwo. II, Warszawa, 264–283 ; Urbańska-Szymoszyn A. 2011. Globalizacja i glokalizacja religii bon na przykładzie społeczności Ligmincha w Stanach Zjednoczonych i Polsce, Lud 45, 177–202 ; Wylie T. V. 1959. A Standard System of Tibetan Transcription, Harvard Journal of Asian Studies 22, 261–267 ; Central School For Tibetans in Dolanji – https://www.cstdholanji.org/english-aboutschool. Access 16.10.2016 ; The Nepalese Government’s census of Mustang - http://cbs.gov.np/image/data/Population/VDC Municipality%20in%20detail/42%20Mustang_VDCLevelReport.pdf. Access 16.10.2016 ; The Nepalese Government’s census of Dolpo – http://cbs.gov.np/image/data/Population/VDC-Municipality%20in%20detail/62%20Dolpa_VDCLevelReport.pdf. Access 16.10.2016 ; Tibetan Bon Foundation – www.bonfoundation.org. Access Sept. 2017 ; Triten Norbutse monastery history – http://www.triten.org/TR/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53. Access Sept. 2017 ; 33rd Trizin Lungtok Tenpai Nyima Rinpoche bios – http://www.ligmincha.org/index.php/en/boen-bud¬dhism/lineage-of-teachers/hh-lungtok-tenpai-nyima.html. Access Sept. 2017 ; 34th Trizin Geshe Dawa Dhargyal bios – http://www.ligmincha.org/en/international-news/421-34th-menri-trizin.html. Access Jan. 2018 ; Yongdzin Lobpön Tenzin Namdak Rinpoche bios – http://www.ligmincha.org/index.php/en/boen-buddhism/lineage-of-teachers/yongdzin-rinpoche.html. Access Sept. 2017

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

37

Strona pocz.:

67

Strona końc.:

82

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66274 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji