Obiekt

Tytuł: Differences in the structure of communities of web spiders in one type of environment (young pine forest)

Twórca:

Łuczak, Jadwiga

Data wydania/powstania:

1963

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Structure of communities of web spiders ; Różnice struktury zgrupowania pająków sieciowych jednego typu środowiska (młody las sosnowy)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Komitet Ekologiczny

Wydawca:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Strony 159-221 : ilustracje ; 24 cm ; Bibliografia na stonach 216-219 ; Streszczenie w języku polskim

Abstrakt:

The comparison carried out of 8 communities of web spiders in the field and shrub layers of a young pine forest. The spider communities were investigated on stands differing as to the age of the pine trees. It was found that one type of association occurs on all the stands. The characters of community structure such as specific composition, total abundance, abundance of common species and frequency are correlated with the age of the pine trees. More species and individuals occur in the older plantations. The hypothesis was put forward that in a year with weather “favourable” to the xerophilous species examined, interspecies relations exert an important influence on the formation of abundance relations in the community, while in an "unfavourable” vear as regards weather, it is the prevailing climatic conditions which do so.

Bibliografia:

1. Andrewartha, H., Birch, L. 1954-The distribution and abundance of animals - Chicago, 782 pp.
2. Allee, W, C., Emerson, A. E., Park, O., Park, T., Schmidt, K. P. 1950 - Principles of animal ecology - Philadelphia, London, XII + 937 pp.
3. Balogh, J. 1946 - The structure of the biocenoses - Allat. Kozlem, 43: 1-14.
4. Balogh, J., Loksa, J. 1948 - Quantitativ-biosoziologische Untersuchung der Arthropodenwelt Ungarischer Sandgebiete – Arch. biol. Hung. (2), 18, 65-100.
5. Balogh, J. 1958 - Lebensgemeinschaften der Landtiere - Berlin, 560 pp.
6. Barnes, H, D., Barnes, B, 1955 - The spider population of the abstract broomsedge community of the Southeastern Piedmont - Ecology 36: 658-666.
7. Beklemisev, V. N. 1931 - Osnovnye poniatja biocenologii w polozenii k zivotnym komponentam nazemnych soobscestv - Trudy Zasc, Rast. (Bull. Pl. Prot.), l: 277-358.
8. Bilsing, S. W. 1920 - Quantitative studies on the food of spiders - Ohio J. Sci., 20: 215-298.
9. Bodenheimer, F. S. 1955 - Precis d'ecologie animale - Paris, 315 pp.
10. Brann-Blanquet, J. 1932 - Plant sociology. The study of plant communities - New York, 439 pp.
11. Bristowe, W. S. 1939-1941 - The comity of spiders - London, X+ XIV+ 560 pp.
12. Carpenter, J, 1936 - Quantitative community studies of land animals – J. Anim. Ecol. 5: 231-245.
13. Chapman, R. N. 1931 - Animal ecology with special reference to insects – New York, IX + 464 pp.
14. Dąbrowska-Prot, E. 1960 - Uwagi o rozmieszczeniu przestrzennym komarów w środowisku zagospodarowanym przez człowieka – Ekol. Pol. A, 8: 261-279.
15. Dice, L. 1952 - Natural communities - Ann Arbor, X + 547 pp.
16. Dziabaszewski, A. 1959 - Krzyżaki (Argiopidae) Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem - Pr. monogr. Przyr. Wielkop. Parku nar., 3: 201-276.
17. Dziabaszewski, A. 1961- Pająki z rodziny Taeridiidae Wielkopolskiego Parku Narodowego - Pr. monogr. Przyr. Wielkop. Parku nar., 3: 1-44.
18. Elton, Ch., Miller, S. 1954 - The ecological survey of animal communities: with a practical system of classifying habitats by a structural characters - J. Ecol. 42: 460-496.
19. Gams, H. 1918 - Prinzipienfragen der Vegetationsforschung. Ein Beitreg zur Begriffsklarung und Methodik der Biocenologie - Vjschr. natur. Ges. Zurich, 63: 293-493.
20. Gause, G. F. 1936a - The principles of biocenology - Quart. Rev. Biol. 11: 320-336.
21. Gause, G. F. 1936b – O nekotorych osnovnych problemach biocenologii – Zool. Ž. 15: 363-560.
22. Goodall, D. W. 1952 - Quantitative aspects of plant distribution - Biol. Rev. 27: 194-245.
23. Greig-Smith, P. 1957- Quantitative plant ecology. - London 198 pp.
24. Haarlov, N. 1960 - Microarthropods from danish soils - Oikos, suppl. 3: 1-176.
25. Heydemann, B. 1960 - Verlauf und Abhangigkeit von Splnnensukzessionen im Neuland der Nordseekuste - Verb. dtsch. Zool. Ges. Bonn, 47: 43 -457.
26. Hopkins, B. 1955 - The species-area relations of plant communities - J. Ecol. 43: 409-426.
27. Hopkins·, B, 1957 - The concept of minimal area – J. Ecol. 45: 441-449.
28. Kajak, A. 1960 - Zmiany liczebności pająków na kilku łąkach - Ekol. Pol. A, 8: 199-228.
29. Karpiński, J. J. 1956 - Pająki (Araneida) w biocenozie Białowieskiego Parku Narodowego - Rocz. Nauk leśn. 14 (152): 163-200.
30. Kontkanen, P. 1950a - Quantitative and seasonal studies on the leafhopper fauna of the field stratum on Open areas in North Karelia - Ann. Bot. Soc., zool.-bot. fenn. Vanamo, 13: 1-91.
31. Kontltanen, P. 1950b - Surles diverses methodes de groupements des recoltes dans la biocenotique animale - Vie et Milieu, 1: 121-130.
32. Kontkanen, P. 1957 - On the delimitation of communities in the research on animal biocenotics - Cold Spr. Harb. Symp. quant. Biol. 22: 373-375.
33. Książkówna, I. H. 1936 - Charakterystyka ekologicznych zespołów w lasach Podgórza Cieszyńskiego - Pr. biol. Wyd. śląsk. PAU, 1: 133-161.
34. Kühnelt, W. 1943 - Die Leitformenmethode in der Okologie der Landtiere – Biol. gen. 17: 106-146.
35. Kühnelt, W. 1951 - Sur la structure des associations biotiqnes terrestres – Annee biol. s. 3, 27: 117-127.
36. Kühnelt, W. 1952 - Structure et physiologie des societes animales [(red. Kuhnelt) Colloqnes internationaux du centre national de la recherche scientifique III, 1950] - Paris.
37. Kulczyński, S. 1928 - Die Pflanzenassoziationen der Pieninen - Bull. int. Acad. pol. Cl. math. nat. B, suppl. 2: 57-203.
38. Kulczyński, S. 1940 - Torfowiska Polesia, vol. II Kraków, VIII + 395-777 pp.
39. Lityński, A. 1938 - Biocenoza i biosocjacja. Przyczynek do ekologii zespołów fauny wodnej - Arch. Hydrobiol. i Ryb. 11: 1-209.
40. Locket, G. H., Millidge, A. F. 1953 - British spiders (I, II) - London, VII + 449 pp.
41. Lowrle, D. C. 1948 - The ecological succession of spiders of the Chicago area dunes - Ecology 29: 334-351.
42. Łuczak, J. 1953 - Zespoły pająków leśnych – Ekol. Pol. 1: 57-94.
43. Łuczak, J. 1954 - Dwa zespoły pająków – Ekol. Pol. 2: 447-463.
44. Łuczak, J. 1958 - O metodyce badania pająków runa lasu sosnowego – Ekol. Pol. B, 4: 283-292.
45. Łuczak, J. 1959 - The community of spiders of the ground flora of pine forest - Ekol. Pol. A, 7: 285-315.
46. Łuczak, J. and Wierzbowska, T. 1959 - Analysis of the likelihood of material in relation to the length of a series in the sweep method – Bull. Acad. Pol. Sci., cl. 2, 7: 313-318.
47. MacArthur, R. 1960 - On the relative abundance of species - Amer. Natural., (874), 94: 25-36.
48. Macfadyeil, A. 1954 - The invertebrate fauna of Jan Mayen Island - J. Anim. Ecol. 23: 261-297.
49. Matuszkiewicz, A. 1958 - Materiały do fitosocjologicznej systematyki buczyn i pokrewnych zespołów (związek Fagion) w Polsce - Acta Soc. Bot. Pol., 27: 675-725.
50. Matuszkiewicz, W., Traczyk, H., Traczyk, T. 1958 - Materiały do fitosocjologicznej systematyki zespołów olsowych w Polsce - Acta Soc. Bot. Pol., 27: 21-44.
51. Mikulska, I. 1950 - Materiały do poznania pająków jako elementu składowego biocenozy kilku lasów Karpat Śląskich - Pr. biol. Wyd. śląsk. PAU, 2: 113-140.
52. Mikulska, I. 1955 - Rozmieszczenie pająków w pasie nadbrzeżnym jeziora Wigry – Ekol. Pol. A 3: 33-64.
53. Petrusewicz, K. 1936- Podstawowe pojęcia biocenologii - Bibliot. Koła Przyr. USB, Wilno, 48 pp.
54. Petrusewicz, K. 1937 - Próba sprecyzowania niektórych pojęć biocenologicznych - Kosmos Lwów B, 62: 1-48.
55. Petrusewicz, K. 1938 - Badania ekologiczne nad krzyżakami (Argiopidae) na tle fizjografii Wileńszczyzny - Univ. Viln. Batoreana - Facultas Scientiarum – Dissertationes inaugurales, 14, Wilno: 1-83.
56. Pillai, S. 1922 - Beitriige zur Kenntnis der Fauna der Waldstreu (Kiefernstreu) - Z. angew. Ent. 8: 1-30.
57. Poore, M. E. D. 1955a - The use of phytosociological methods in ecological investigations. I. The Brau-Blanquet System II. Practical issues involved in an attempt to apply the Braan-Blsnqnet system - J. Ecol. 43: 226-244.
58. Poore, M. E. D. 1955h - The use of phytosociological methods in ecological investigations – III Practical applications - J. Ecol. 43: 606-651.
59. Poore, M. E. D. 1956 - The use of phytosociological methods in ecological investigations IV. General discussion of phytosociological problems - J. Ecol. 44: 28-50.
60. Quezel, P., Verdier, P. 1953 - Les methodes de la phytosociologie sont-elles applicahles a l'etude des groupements animaux? Quelques associations ripicoles de Carabiqnes dans le Midi de la France et leurs rapports aves les groupements vegetaux correspondants - Vegetatio, 4: 165-181.
61. Raunkiaer, C. 1934 - The life forms of plants and statistical plant geography – Oxford.
62. Remane, A. 1943 - Die Bedeutung der Lebensformtypen für die Oltologie - Biol. Gen. 17: 164-182.
63. Renkonen, O. 1938 - Statistisch-okologische Untersuchungen über die terrestrische Kiferwelt der Finnischen Bruchmoore - Ann. zool. Soc., zoll. bot. fenn. Vanamo, 6: 1-226.
64. Renkoilen, O. 1949 - Discussion on the ways of insect synecology - Oikos, 1: 122 -126.
65.Severcov, S. A. 1941 - Dinamika naselenija i prisposobitelnaja ewolucja zivotnvch - Moskva. 316 pp.
66. Severcov, S. A.1951 -Problemy ekologii zivotnych - Moskva, 170, pp.
67. Sorensen, T. 1948 - A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its applications to analysis of the vegetation on danish commons - Biol. Skr. 5: 1-34.
68. Tarwid K., 1956 - Kryterium Beklemiszewa faunistycznej reprezentatywności prób ilościowych – Ekol. Pol. B, 2: 27-31.
69. Thiele, H. U. 1956 - Die Tiergesellschaften der Bodenstreu in den Verschiedenen Waldtypen des Niederbergischen Landes - Z. angew. Ent. 39: 316-367.
70. Tischler, W. 1955 - Synekologie der Landtiere - Stuttgart, 414 pp.
71. Tretzel, E. 1952 - Zur Okologie der Spinnen (Araneae). Autokologie der Arten im Raum von Erlangen - SB, Soc. Erlangen 75: 1-131.
72. Tretzel, E. 1955 - Intragenerische Isolation nnd interspezifische Konkurrenz bei Spinnen - Z. Morphol. Okol. 44: 43-162.
73. Uvarov, B. P. 1931 - Insects and climate - Trans. ent. Soc. London 79: 1-247.
74. Vestal, A. G. 1914 - Internal relations of terrestrial associations - Amer. Natural., 48: 413-448.
75. Vite, J. P. 1953 - Untersnchungen über die ökologische und forstliche Bedeutung der Spinnen im Walde - Z. angew. Ent. 34: 313-334.
76. Warming, E. 1900 - Zbiorowiska roślinne. Zarys ekologicznej geografii roślin - Warszawa, XV+ 450 pp.
77. Williams, C. B. 1944 - Some applications on the logarithmic series and the index of diversity to ecological problems - J. Ecol. 32: 1-44.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ekologia Polska. Seria A

Tom:

11

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

159

Strona końc.:

221

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69033

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.2840

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-12-16

Data dodania obiektu:

2019-03-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

30

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85978

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji