Obiekt

Tytuł: Symbolism, aesthetics, faith – a few words about religious decoration on tile stoves

Twórca:

Mazur, Dominika

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archaeologia Polona Vol. 55 (2017)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Selected examples of stove tiles are presented in this article in the context of an iconographic analysis of their relief decoration, which included Biblical symbols and scenes as a reflection of the people’s need to surround themselves with religious motifs that expressed their spiritual beliefs. Stove tiles were decorated with motifs that were widely recognized and important in the lives of ordinary people. These images of Christ, the Virgin Mary, saints and scenes from the Scripture helped individuals to keep and defend the faith, especially in times of need. They gave people the much needed feeling of God’s presence in their lives and at the same time allowed them to express their religious beliefs by decorating furnaces with this type of motifs

Bibliografia:

Andrzejewska, A. 2004. Możliwości poznawcze archeologii w badaniach miast na przykładzie Bytomia. In Bytom i jego dziedzictwo w 750-lecie nadania praw miejskich (Materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej w Bytomiu w dniach 18–19 listopada 2004 r.), Bytom, 53–62
Archeologia 2012. Aрхеологическое наследие Беларуси, А. А. Коваленя and О. Н. Левко (eds), Минск
Batariuc, P.V. 1999. Cahle din Moldova Medievalã scolele XIV–XVII, Suceava
Brych, V. 2004. Kachle doby goticke, renesančni a ranĕ barokni. Vybĕrovy katalog Narodniho muzea v Praze, Praha
Buśko, C. and Dymek, K. 1995. Z problematyki badań nad systemami grzewczymi na zamkach śląskich, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 40 (I): 17–26
Czechowicz, B. 1993. Późnogotyckie kafle z zamku w Raciborzu, Śląskie Zeszyty Krajoznawcze IK 66: 18–25
Durdik, T. and Hazlbauer, Z. 1993. Každodenni život. Gotické a renesančni kachle z východniho křudla předzámči v kastelci nad Černými Lesy, Castellologica Bohemica 3: 289–314
Dymek, K. 1995. Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie, Wrocław
Fekacz-Tomaszewska, B. 2010. Wrocławskie piece kaflowe. In M. Dąbrowska, J. Semków and W. Wojnowska (eds), Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5–7 września 2008 roku, Frombork, 185–202
Forstner, D. 1990. Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa
Frolik, J. 2003. Kachle Chrudimska. Sbírky regiońlniho Muzea v Chrudim. Historická Řada 5 (II), Chrudim
Furnologia. http://www.furnologia.de/furnologia/Galerie/galerie_verkuendigung/galerie_verkuendigung_hs.htm, reading – 10.02.2015
Gruia, A.M. 2006. Saint George on Medieval Stove Tiles from Transylvania, Moldavia and Wallachia. An Iconographical Approach, Studia Patzinaka 3: 7–48
Grygiel, R. 2001. Piece kaflowe typu rycerskiego wyrazem programu ideowego rezydencji późnośredniowiecznej i nowożytnej na terenie Wielkopolski. In E. Opaliński and T. Wiśnicz (eds), Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, Warszawa
Gündel, Ch. 1934. Figürliche Ofenkacheln des. 15. Jahrhunderts, Altschlesien 4: 288–293
Hazlbauer, Z. 1998. Krása Středověkých Kamen. Odraz náboženských idejí v Českém uméleckém mesle, Praha
Hazlbauer, Z and Gabriel F. 1998. Každodenni život. Neobvykly goticky kachel se dvěma chrustologickymi reliefnimi naměty, Castellologica Bohemica 6 (II): 383–390
Holčík, Š. 1978. Stredoveké kachliarstvo, Bratislava
Janiak, T. 2003. Kafle gotyckie w zbiorach muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Gniezno
Kamiński, R. 1997. Renesansowe kafle Hansa Bermana z klasztoru pocysterskiego w Kołbaczu, Materiały Zachodniopomorskie 43: 229–245
Kobielus, S. 2000. Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa
Kopaliński, Wł. 1985. Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa
Kopera, F. and Pagaczewski, J. 1909. Polskie Muzeum, Rocznik 1 (I): Kraków, 7–8
Lichończak-Nurek, G. (ed.) 2011. Kraków. Europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Katalog wystawy 5 czerwca–19 listopada 2007 r., Kraków
Lisowa, E. and Lasota, Cz. 1989. Późnogotyckie kafle z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, Silesia Antiqua 31: 83–104
Loskotova, I., Menouškova, D., Pavlik, Č. and Vitanovsky, M. 2008. Krasa, ktera hřeje, Vybĕrovy katalog gotickych a renesančnich kachlů Moravy a Slezka, Uherske Hradištĕ
Lubelczyk, A. 2008. Średniowieczne kafle ze studni zamkowej w Czudcu, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 29: 245–264
Ławrynowicz, O and Nowakowski, P.A. 2009. Średniowieczne kafle jako źródło poznania uzbrojenia. In P. Kucypera, P. Pudło and G. Żabiński (eds), Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, Toruń, 16–140
Ławrynowicz, O and Nowakowski, P.A. 2008. Stove tiles as a source of knowledge about medieval and Early Modern arms and armour, Studies in Post-Medieval Archaeology 3: 303–316
Mácelová, M. 2009. Nepublikovaný súbor neskorogotických kachli z Dolonej ulice v Banskej Bystrici, Archaeologia Historica 34 (09): 269–283
Moskal, K. 2012. Kafle w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków
Muzeum, http://wmp.podkarpackie.pl/taxonomy/term/1007, reading – 11.02.2015
Nekuda, V. and Reichertová, K. 1968. Středověká keramika v Čechach a na Moravě, Brno
Nocuń, P. 2010. Późnogotycki piec kaflowy z zamku w Chudowie koło Gliwic. Idea odtworzenia zabytku na podstawie pozyskanego materiału archeologicznego, Alma Mater 99: 122–126
Pospieszna, B. 2003. Kafle i piece kaflowe w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, Malbork
Pospieszna, B. (ed.) 2010. Fundacje artystyczne na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Katalog Wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 25 czerwca–12 września 2010 r., Malbork
Smetana, J. and Gabriel, F. 1988. Středověké kachle z hradu Helfrenbruku, Archaeologia Historica 13: 545–560
Smoleńska, J. 1975. Śląskie kafle średniowieczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Rocznik Muzeum Narodowego 19: 265–283
Starowieyski, M. 2011. Tradycje biblijne. Biblia w kulturze Europejskiej, Kraków
Strauss, K. 1928. Schlesische Keramik, Strassburg
Strzyżewski, Cz. 1993. Gotyckie i renesansowe kafle z Jankowa Dolnego. In Kafle gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich, Gniezno, 37–39
Świechowska, A. 1949. Wykopaliska na zamku w Wenecji pod Żninem, Biuletyn Historii Sztuki 11: 213–232
Tarasiński, A. 2010. Najnowsze odkrycia kafli z zamku w Chudowie koło Gliwic, Acta Universatis Lodziensis, Folia Archaeologica 27: 121–134
Žalnierius, A. and Balčiūnas, D. 2007. Kafle półcylindryczne z Kowna. In M. Dąbrowska and Karwowska H. (eds), Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy–Podobieństwa–Rożnice, Białystok, 214–252
Żemigała, M. 1987. Ogrzewanie piecowe na zamku w Bolesławcu nad Prosną XIV–XVII w., Acta Archaeologica Lodziensia 33

Czasopismo/Seria/cykl:

Archaeologia Polona

Tom:

55

Strona pocz.:

89

Strona końc.:

97

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66291 ; 0066-5924

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji