Obiekt

Tytuł: Między powiastką a filozofią : o "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza

Twórca:

Margański, Janusz

Data wydania/powstania:

2000

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2000)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. H. Berressem, The Laws of Deviation: Physical and Psychic Aberrations in the Novels of Witold Gombrowicz. W zb.: Gombrowicz`s Grimaces. Modernizm, Gender, Nationality. Ed. E. Płonowska-Ziarek. New York 1998.
2. P. Beylin, Dziennik lektury. „Polityka” 1965, nr 52.
3. E. Bieńkowska, Powieść jako krytyka egzystencji. „Znak” 1977, nr 11/12, s. 1398-1415.
4. F. M. Cataluccio, Gombrowicz filozof. W zb.: Gombrowicz filozof. Wybór i oprac. F. M. Cataluccio, J. Illg. Kraków 1991.
5. L. Fryde, O „Ferdydurke” Gombrowicza. „Pióro” 1938, nr 1.
6. W. Gombrowicz, Dzienniku 1957-1961. W: Dzieła. T. 8. Red. nauk. J. Błoński. Kraków 1986.
7. W. Gombrowicz, Ferdydurke. W: Dzieła. T. 2. Red. nauk. J. Błoński. Kraków 1986.
8. W. Gombrowicz, Wspomnienia polskie. W: Dzieła. T. 15. Red. nauk. tekstu J. Błoński, J. Jarzębski. Kraków 1996.
9. M. Heidegger, Nietzsche. T. 1. Przeł. A. Gniazdowski [i inni]. Oprac. nauk., wstęp C. Wodziński. Warszawa 1998.
10. O. Höffe, Immanuel Kant. Przeł. A. M. Kaniowski. Warszawa 1995.
11. J. Hyppolite, Genèse et structure de la „Phénoménologie de L'Esprit". Paris 1946.
12. J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza. Warszawa 1982.
13. I. Kant, Krytyka czystego rozumu. Z oryginału niemieckiego przeł., wstęp, przypisy R. Ingarden. Warszawa 1986.
14. T. Kępiński, Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Kraków 1976.
15. Z. Malić, „Ferdydurke". Tł. J. Łatuszyńska. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 2, s. 107-154.
16. J. Margański, Gombrowicza tragedia filozoficzna. W zb.: Poetyka bez granic? Red. W. Bolecki i W. Tomasik. Warszawa 1995, s. 134-148.
17. J. Margański, Monolog narracyjny jako projekt świata. „Ja”, „inny" i „ten trzeci” w „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. W zb.: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1993, s. 111-120.
18. A. Mencwel, Antygroteska Gombrowicza. „Ferdydurke" i teoretyczne problemy jej interpretacji. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 2. Red. A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 237-265.
19. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem. Przeł. S. Wyrzykowski. Warszawa 1907.
20. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Warszawa 1905-1906.
21. M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego. Warszawa 1966.
22. D. W. Price, Hegel's Intertextual Dialectic: Diderot's „Le Neuveu de Rameau" in the „Phenomenology of Spirit”. W zb.: „The Phenomenology of Spirit”. Reader: critical and interpretive essays. Ed. J. Stewart. New York 1998.
23. A. Sandauer, Witold Gombrowicz - człowiek i pisarz. W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór i oprac. Z. Łapiński. Kraków-Wrocław 1984, s. 103-127.
24. A. de Waelhens, Heidegger. Buenos Aires 1956.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

139

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70276 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-04-16

Data dodania obiektu:

2019-04-16

Liczba wyświetleń treści obiektu:

29

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86008

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji