Object structure

Title:

Przeszłe przyszłości. Afektywne fakty i historie alternatywne

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2017)

Creator:

Tabaszewska, Justyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

future ; affects ; memory

References:

1. Berlant L., Cruel Optimism, Duke University Press, Durham and London 2011. ; click here to follow the link ; 2. Bojarska K., Wydarzenia po Wydarzeniu. Białoszewski-Richter-Spiegelman, Warszawa 2012. ; 3. Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, Świat Literacki, Warszawa 2002. ; 4. Czapliński P., Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, WL, Kraków 2016. ; 5. Czapliński P., Ślady przełomu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997. ; 6. Kobielska M., Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie i stan wojenny, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016. ; 7. Kripke S., Nazywanie a konieczność, tłum. Bohdan Chwedeńczuk. Instytut Wydawniczy Pax ,Warszawa 1988. ; 8. Lewis D., Countrfactuals, Harvard University Press. Cambridge, Mass. 1973. ; 9. Massumi B., Ontopower. War, Powers, and the State of Perception, Duke University Press, Durham and London, 2015. ; click here to follow the link ; 10. Massumi B., Parables for the Virtual. Movement, Affect, Sensation, Duke University Press, Durham and London, 2002. ; click here to follow the link ; 11. Massumi B., Politics of Affect, Polity Press 2015, Cambridge. ; 12. Multiple Modernities, ed. by S. N. Eisenstadt, New Brunswick and London 2005. ; 13. Nader L., Afektywna historia sztuki, „Teksty Drugie”, nr 1/2014 ; 14. Niziołek G., Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013. ; 15. Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria, nowoczesność, literatura, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012. ; 16. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, tłum. M. Płaza, M. Frankiewicz , A. Miszk, WUJ, Kraków 2011. ; 17. Sendyka R., Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca pamięci), „Teksty Drugie”, nr 1/2014. ; 18. Stalnaker R. ,Ways a World Might Be, Oxford 2003. ; click here to follow the link ; 19. Szczerek Z., Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia polski, Znak, Kraków 2013. ; 20. Szczerek Z., Siódemka, Korporacja Ha!art, Kraków 2014. ; 21. Szymankiewicz B., Wschód i Środek jako stany umysłu, czyli mentalna kolonizacja w tekstach Ziemowita Szczerka, „Czas Kultury”, 4/2016. ; 22. Wolski M., Wallenrod, Zysk i S-ka, Poznań, 2012. ; 23. Zaleski M., Estetyka zmąconych afektów, czyli estetyka zwykłości – o Dorocie Masłowskiej dwukrotnie, [w:] Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska i in., Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015 ; 24. Zaleski M., Niczym mydło w grze w scrabble, „Teksty Drugie”, nr 6/2013. ; 25. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku, red. M. Wolting, S. Wolting, Universitas, Kraków 2016

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

48

End page:

69

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.5.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Original in:

Projects co-financed by: