Object structure

Title:

Rasa jako medium

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2017)

Creator:

Zwierzyński, Jacek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

W.E.B. Du Bois ; iconology ; critical race theory ; racism ; W.J.T. Mitchell

References:

1. A. Appiah, The uncompleted argument: Du Bois and the illusion of race, „Critical Inquiry” Vol. 12, No 1 (Autumn, 1985), s. 21-37. ; click here to follow the link ; 2. R. Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, przeł. A. Derra, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. ; 3. J. Butler, A statement from Judith Butler, e-flux conversations, 09.11.2016, http://conversations.e-flux.com/t/a-statement-from-judith-butler/5215?u=anton (12.11.2016). ; 4. K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, przeł. S. Panka, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959. ; 5. W.E.B Du Bois, The souls of black folk, Dover Publications, New York 2012. ; 6. F. Fanon, Czarna skóra, białe maski, przeł. L. Magnone, maszynopis. Udostępniony przez tłumaczkę na portalu Academia.edu: http://www.academia.edu/7917101/ (06.07.2015), pierwotnie w: Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 359-379. ; 7. M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998. ; 8. H.L. Gates, Jr. Pismo, „rasa” i różnica, przeł. A. Preis-Smith, w: Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, red. A. Preis-Smith, Universitas, Kraków 2004, s. 377-402. ; 9. The Hispanic population: 2010, U.S. Census Bureau 2011, http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf (25.06.2015). ; 10. N. Ignatiev, How the Irish became White, Routledge, New York–London 1995. ; 11. K.A. Kaszycka, J. Strzałko, Race: Tradition and convenience, or taxonomic reality? More on the race concept in Polish anthropology, „Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review” Vol 66 (2003), s. 23-37. Dostępny online: http://anthro.amu.edu.pl/pdf/paar/vol066/02kasz.pdf (24.06.2015). ; 12. L. Lieberman, How “Caucasoids” got such big crania and why they shrank: From Morton to Rushton, „Current Anthropology” Vol. 42, No. 1, February 2001, s. 69-95. Dostępny online: http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/Lieberman2001CA.pdf (24.06.2015). ; 13. R. Miles, Racism after “race relations”, Routledge, London–New York 1993. ; 14. W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy, przeł. Ł. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013. ; 15. W.J.T. Mitchell, Seeing through race, Harvard University Press, Cambridge, MA–London 2012. ; click here to follow the link ; 16. W.J.T. Mitchell, Trump’s election and collective madness, The Critical Inquiry Blog, 09.11.2016, https://critinq.wordpress.com/2016/11/09/trumps-election-and-collective-madness/ (22.11.2016). ; 17. T. Morrison, Playing in the dark: Whiteness and the literary imagination, Harvard University Press, Cambridge, MA–London 1992. ; 18. N.I. Painter, What whiteness means in the Trump era, „The New York Times”, 12.11.2016, http://www.nytimes.com/2016/11/13/opinion/what-whiteness-means-in-the-trump-era.html?_r=0 (22.11.2016). ; 19. Race, the floating signifier: Featuring Stuart Hall, reż. S. Jhally, 1997. Transkrypt dostępny online: http://www.mediaed.org/transcripts/Stuart-Hall-Race-the-Floating-Signifier-Transcript.pdf (22.11.2016). ; 20. J.P. Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej, przeł. J. Lisowski, Futura Press, Łódź 1992.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

195

End page:

208

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.5.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Original in:

Projects co-financed by: