Object structure

Title:

Błądzenie Michałka. Nad mapą Warszawy Prusa

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2017)

Creator:

Tomasik, Wojciech

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

realism ; unreliable narrator ; the geography of literature

References:

1. Śladami Wokulskiego. Przewodnik literacki po warszawskich realiach „Lalki”, książkę skomponował, opatrzył wstępem i posłowiem L.B. Grzeniewski, Czytelnik, Warszawa 1957. ; 2. Grzeniewski L. B., Warszawa w „Lalce” Prusa, PIW, Warszawa 1965. ; 3. Moretti F., Atlas of the European Novel 1800-1900, Verso, London 2015. ; 4. Fita S., Bolesław Prus, w: Warszawa pozytywistów, praca zbiorowa pod redakcją J. Kulczyckiej-Saloni i E. Ihnatowicz, ILPU, Warszawa 1992. ; 5. Gardziński Z., Budowa i pierwsze lata funkcjonowania Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej w Chełmie (1874-1914), w: Chełm nieznany 2. Tradycje kolejowe Chełma, pod redakcją B. Jarosz, PWSZ, Chełm 2009. ; 6. Bachórz J., Uwagi o fabule „Lalki”, w: Fabuła utworu literackiego, redaktorzy naukowi Cz. Niedzielski i J. Speina, UMK, Toruń 1987.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

313

End page:

329

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.5.21

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Original in:

Projects co-financed by: