Obiekt

Tytuł: Anna Martuszewska, Pozytywistyczne parabole. Gdańsk 1997

Twórca:

Kowalczuk, Urszula

Data wydania/powstania:

2000

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Bachórz, Pozytywistka na rozdrożu. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 25-39.
2. G. Borkowska, Orzeszkowa: autokorekta i problem granic. W: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996.
3. G. Borkowska, Pozytywiści i inni. Warszawa 1996.
4. G. Borkowska, Wątek ruskinowski w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 41-59.
5. M. Głowiński, Mity przebrane. Kraków 1994.
6. M. Głowiński, Norwida wiersze-przypowieści. W zb.: Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971. Red. M. Żmigrodzka. Warszawa 1973, s. 72-109.
7. H. Markiewicz, Bezdogmatowcy i melancholicy. „Miesięcznik Literacki” 1972, nr 1, s. 33-45.
8. H. Markiewicz, Młoda Polska a dziedzictwo pozytywizmu. „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 2, s. 59-86.
9. A. Martuszewska, Antyczne parabole Sienkiewicza. [Referat wygłoszony na sesji naukowej, która odbyła się 2 i 3 XII 1996 w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego]. W zb.: Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Red. E. Ihnatowicz. Warszawa 1999, s. 109-121.
10. A. Martuszewska, Mit w parabolicznych form ach polskiego pozytywizmu. W zb.: Kryzys czy przełom . Studia z teorii i historii literatury. T. 1. Red. M. Lubelska, A. Łebkowska. Kraków 1994, s. 237-246.
11. A. Martuszewska, Niektóre przemiany prozy narracyjnej polskiego pozytywizmu. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 9-24.
12. A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 5-26.
13. E. Orzeszkowa, Panu Janowi Karłowiczowi. W: Melancholicy. T. 1. Pisma zebrane. T. 28. Warszawa 1949.
14. Th. Pavel, Fictional Worlds. Harvard 1986.
15. M.- L. Ryan, Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington-Indianapolis 1991.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

218

Strona końc.:

224

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70350 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-04-16

Liczba wyświetleń treści obiektu:

44

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86064

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji