Object

Title: Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego

Creator:

Wiśniewska, Halina

Date issued/created:

2000

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Bartnicka, Sposoby zwracania się do rozmówców w „Pamiątkach Soplicy" Henryka Rzewuskiego. (Szkic z pragmatyki historycznej). „Poradnik Językowy” 1989, z. 5, s. 276-284. ; 2. M. Brzezina, Fonetyczne dialektyzmy I. Krasickiego w autografie „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków". „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace Językoznawcze 1971, z. 35, s. 151-168. ; 3. Encyklopedia staropolska. Oprac. A. Brückner. T. 2. Warszawa 1937. ; 4. [F. N. Golański], Listy, memoriały i supliki z uwagami stosownymi [...]. Wilno 1788. ; 5. Z. Goliński, Ignacy Krasicki. Warszawa 1979. ; 6. R. Huszcza, Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia. Warszawa 1996. ; 7. A. Kałkowska, Struktura składniowa listu. Wrocław 1982. ; 8. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, Rozwój języka narodowego a rozwój form literackich w okresie oświecenia. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Red. Z. Goliński. Seria 1. Wrocław 1973, s. 213-236. ; 9. I. Krasicki, Korespondencja. Z papierów L. Bernackiego wydali i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński. Pod red. T. Mikulskiego. T. 1-2. Wrocław 1958. ; 10. I. Krasicki, Pan Podstoli. Wstęp i oprac. K. Stasiuk. Olsztyn 1994. ; 11. Z. Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Warszawa 1985. ; 12. W. Lubaś, Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego. Kraków 1992. ; 13. H. Malewska, Listy staropolskie z okresu Wazów. Warszawa 1977. ; 14. M. Marcjanik, Polska grzeczność językowa. Kielce 1997. ; 15. P. Matuszewska, List poetycki. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej. Wrocław 1977, s. 278-283. ; 16. K. Mroczek, Tytulatura korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2, s. 127-148. ; 17. J. Olszak, Ignacy Krasicki - także poeta Ziemi Przemyskiej. „Rocznik Przemyski” 1975, t. 15/16, s. 159-171. ; 18. K. Ożóg, Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej. Warszawa-Kraków 1990. ; 19. M. Piszczkowski, Związki Ignacego Krasickiego z Ziemią Przemyską. W zb.: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. Red. S. Kratochwilowa. Przemyśl 1973. ; 20. M. Polańska, Panny z Dubiecka i ich stryj Ignacy Krasicki. „Rocznik Przemyski” 1994, t. 29/30, (1993/1994), z. 4, s. 341-356. ; 21. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Pod red. H. Zgółkowej. T. 11. Poznań 1997. ; 22. L. Pszczołowska, Rym. Wrocław 1972. ; 23. T. Skubalanka, Nad autografami „Monachomachii" i „Bajek i przypowieści" Ignacego Krasickiego. W zb.: W kręgu oświecenia i teatru. Prace ofiarowane Profesorowi Mieczysławowi Klimowiczowi w 70 rocznicę urodzin. Red. A. Cieński. Wrocław 1989, s. 203-218. ; 24. Słownik języka polskiego. Pod red. M. Szymczaka. T. 1-3. Warszawa 1978. ; 25. Słownik język a polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i innych]. Wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranda. Cz. 1-2. Wilno 1861. ; 26. G. Stone, Formy adresatywne w XVIII w. „Język Polski” 1989, z. 3/5, s. 135-142. ; 27. S. S[zymański], Wzory biletów, listów i memoriałów z przydatkiem uwag o powszechności i stylu listowym [...]. T. 1-2. Warszawa 1784. ; 28. H. Wiśniewska, Kultura językowa Katarzyny Zamoyskiej w świetle jej listów do męża. "Pamiętnik Literacki" 1990 z. 4, s. 167-182. ; 29. H. Wiśniewska, Polszczyzna przemyska wieków XVII-XVIII. Wrocław 1975. ; 30. M. Wojtak, O „polityce w słowiech". Formy adresatywne w XVIII wieku. „Język Polski” 1996, z. 2-3, s. 81-87.

Issue:

3

Start page:

161

End page:

176

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71120 ; oai:rcin.org.pl:71120 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 15, 2019

In our library since:

May 15, 2019

Number of object content hits:

32

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86091

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information