Obiekt

Tytuł: Zachowania grzecznościowe w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego

Twórca:

Wiśniewska, Halina

Data wydania/powstania:

2000

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2000)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. B. Bartnicka, Sposoby zwracania się do rozmówców w „Pamiątkach Soplicy" Henryka Rzewuskiego. (Szkic z pragmatyki historycznej). „Poradnik Językowy” 1989, z. 5, s. 276-284.
2. M. Brzezina, Fonetyczne dialektyzmy I. Krasickiego w autografie „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków". „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace Językoznawcze 1971, z. 35, s. 151-168.
3. Encyklopedia staropolska. Oprac. A. Brückner. T. 2. Warszawa 1937.
4. [F. N. Golański], Listy, memoriały i supliki z uwagami stosownymi [...]. Wilno 1788.
5. Z. Goliński, Ignacy Krasicki. Warszawa 1979.
6. R. Huszcza, Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia. Warszawa 1996.
7. A. Kałkowska, Struktura składniowa listu. Wrocław 1982.
8. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, Rozwój języka narodowego a rozwój form literackich w okresie oświecenia. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Red. Z. Goliński. Seria 1. Wrocław 1973, s. 213-236.
9. I. Krasicki, Korespondencja. Z papierów L. Bernackiego wydali i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński. Pod red. T. Mikulskiego. T. 1-2. Wrocław 1958.
10. I. Krasicki, Pan Podstoli. Wstęp i oprac. K. Stasiuk. Olsztyn 1994.
11. Z. Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Warszawa 1985.
12. W. Lubaś, Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego. Kraków 1992.
13. H. Malewska, Listy staropolskie z okresu Wazów. Warszawa 1977.
14. M. Marcjanik, Polska grzeczność językowa. Kielce 1997.
15. P. Matuszewska, List poetycki. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej. Wrocław 1977, s. 278-283.
16. K. Mroczek, Tytulatura korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2, s. 127-148.
17. J. Olszak, Ignacy Krasicki - także poeta Ziemi Przemyskiej. „Rocznik Przemyski” 1975, t. 15/16, s. 159-171.
18. K. Ożóg, Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej. Warszawa-Kraków 1990.
19. M. Piszczkowski, Związki Ignacego Krasickiego z Ziemią Przemyską. W zb.: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. Red. S. Kratochwilowa. Przemyśl 1973.
20. M. Polańska, Panny z Dubiecka i ich stryj Ignacy Krasicki. „Rocznik Przemyski” 1994, t. 29/30, (1993/1994), z. 4, s. 341-356.
21. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Pod red. H. Zgółkowej. T. 11. Poznań 1997.
22. L. Pszczołowska, Rym. Wrocław 1972.
23. T. Skubalanka, Nad autografami „Monachomachii" i „Bajek i przypowieści" Ignacego Krasickiego. W zb.: W kręgu oświecenia i teatru. Prace ofiarowane Profesorowi Mieczysławowi Klimowiczowi w 70 rocznicę urodzin. Red. A. Cieński. Wrocław 1989, s. 203-218.
24. Słownik języka polskiego. Pod red. M. Szymczaka. T. 1-3. Warszawa 1978.
25. Słownik język a polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i innych]. Wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranda. Cz. 1-2. Wilno 1861.
26. G. Stone, Formy adresatywne w XVIII w. „Język Polski” 1989, z. 3/5, s. 135-142.
27. S. S[zymański], Wzory biletów, listów i memoriałów z przydatkiem uwag o powszechności i stylu listowym [...]. T. 1-2. Warszawa 1784.
28. H. Wiśniewska, Kultura językowa Katarzyny Zamoyskiej w świetle jej listów do męża. "Pamiętnik Literacki" 1990 z. 4, s. 167-182.
29. H. Wiśniewska, Polszczyzna przemyska wieków XVII-XVIII. Wrocław 1975.
30. M. Wojtak, O „polityce w słowiech". Formy adresatywne w XVIII wieku. „Język Polski” 1996, z. 2-3, s. 81-87.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

161

Strona końc.:

176

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71120 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-05-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

38

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86091

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji