Object

Title: Kwestia wołyńska w perspektywie historycznej, politycznej i perspektywie pamięci

Creator:

Syrnyk, Jarosław (1970- )

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 2 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 71-86 ; Summary in Polish and English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The first part of the article outlines a theoretical framework for the functioning of various descriptions of the past in the present. Three basic narrative perspectives are distinguished here: the scientific perspective, the perspective of memory, and the political perspective. A thesis has been put forward that in different texts these perspectives are often mixed up, and a dominant role is played by an ethnohistorical paradigm. The second part of the study

References:

Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997. ; Bereszyński Z., Osobowe źródła informacji SB jako zjawisko historyczne, zagadnienie natury prawnej i aktualny problem społeczny w świetle wybranych przykładów z województwa opolskiego. Próba analizy porównawczej różnych perspektyw badawczych, w: Antropologia donosu, red. J. Syrnyk, R. Klementowski, Wrocław–Warszawa 2017, s. 45–65. ; Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniewska, Warszawa 1998. ; Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa 2013. ; Eriksen Th.H., Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, tłum. B. Gutowska-Nowak, Kraków 2013. ; Gellner E., Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, Warszawa 1991. ; Hałagida I., Ukraińskie straty osobowe w dystrykcie lubelskim (październik 1939 – lipiec 1944) – wstępna analiza materiału statystycznego, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 1, s. 353–412. ; Jaskułowski K., Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu, Gdańsk 2012. ; Kaliszczuk O., Ukrajinśko-polśke protystojannja na Wołyni ta w Hałyczyni u roky Druhoji switowoji wijny: naukowyj ta suspilnyj dyskursy, Lwiw 2013. ; Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998. ; Kelley D.R., Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera, Warszawa 2010. ; Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2012. ; Lipski J.J., Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków), w: idem, Pisma polityczne. Wybór, Warszawa 2011, s. 145–190. ; Madajczyk P., Berlińska D., Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć, Warszawa– Opole 2008. ; Napiórkowski M., Władza wyobraźni. Kto wymyśla, co zdarzyło się wczoraj?, Warszawa 2014. ; Nowak J., Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków 2011. ; Portnow A., Zaczarowane koło nacjonalnych istorij, „Ukrajinśka prawda. Istoryczna prawda”, http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/07/18/130915/ (dostęp: 6 VIII 2013). ; Sánchez-Marcos F., Historyk jako tłumacz, w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2006, s. 37–54. ; Siemaszko E., Bilans ofiar, „Biuletyn IPN” 2010, nr 7–8, s. 77–94. ; Stomma L., Zmiana i trwanie, „Rocznik Antropologii Historii” 2011, nr 1–2, s. 223–230. ; Syrnyk J., Dlaczego nie kochamy Haydena White’a. Uwagi na temat współczesnej historiografii polskiej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, z. 2 (21), s. 143–154. ; Syrnyk J., Mitologizowanie przeszłości w opisach relacji polsko-ukraińskich w XX w., w: Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn, Szczecin 2011, s. 225–237. ; Syrnyk J., O perspektywie antropologicznej w polskim dyskursie wołyńskim, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2016, t. XLVI, s. 399–422. ; Syrnyk J., Postpamięć i świadkowie zastępczy a współczesne opisy tzw. konfliktu polsko-ukraińskiego z okresu II wojny światowej, „Politeja” 2017, nr 47, s. 215–240. ; Syrnyk J., Straty osobowe na terenie powiatu leskiego w okresie od marca 1944 r. do lipca 1947 r. – raport ze stanu badań [w druku]. ; Syrnyk J., Uwagi na marginesie debaty historycznej o kwestiach narodowościowych we współczesnej Polsce. Wybrane przykłady, w: Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, red. nauk. M. Semczyszyn, J. Syrnyk, Warszawa–Szczecin–Wrocław 2014, s. 559–570. ; Syrnyk J., Wstęp do weryfikacji danych z książki „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim w latach 1939–1947”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2016, nr 1 (27), s. 368–396. ; Tomaszewski J., Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1985. ; Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008. ; Torzecki R., Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków 1989.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

50

Issue:

2

Start page:

71

End page:

86

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68586 ; oai:rcin.org.pl:68586 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.2.04

Source:

IH PAN, sygn. A.507/50/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information