RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Sławomir Świontek (30 listopada 1942 - 21 marca 2001)

Creator:

Gazda, Grzegorz

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych. Wstęp A. Ubersfeld. Przeł.[z fr.] i uzupeł. S. Świontek. Wrocław 1998.
2. Problemy teorii dramatu i teatru. Red. J. Degler. Wrocław 1988.
3. S. Świontek, Aktor. W zb.: Cyprian Norwid: interpretacje. Red. S. Makowski. Warszawa 1986, s. 144-157.
4. S. Świontek, Dialog – dramat – metateatr. Z problemów tekstu dramatycznego, Łódź 1990.
5. S. Świontek, Dialog - dramat - metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego. [Wyd. 2]. Warszawa 1999.
6. S. Świontek, Dramaturgiczna technika słowna „Pierścienia Wielkiej-Damy” Cypriana Norwida. W zb.: Dramat i teatr romantyczny. Red. D. Ratajczak. Wrocław 1992, s. 109-119.
7. S. Świontek, Jan August Kisielewski w nurcie polskiej reformy teatralnej. W zb.: Poetyka i historia: konferencja teoretycznoliteracka w Połczynie. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1968, s. 123-129.
8. S. Świontek, Modele aktorstwa XX wieku. W zb.: Aktor w kulturze współczesnej. Red. E. Udalska. Warszawa 1994, s. 9-22.
9. S. Świontek, Norwidowski teatr świata. Łódź 1983.
10. S. Świontek, O konwencji teatralnej. W zb.: Problemy socjologii literatury. Red. J. Sławiński. Wrocław 1971, s. 167-183.
11. S. Świontek, O możliwościach zastosowania w nauce o teatrze pewnych nowych metod badawczych (Perspektywy i ograniczenia). „Pamiętnik Teatralny” 1999, z. 3/4, s. 50-68.
12. S. Świontek, O strukturalnych związkach i zależnościach tworzyw dzieła dramatycznego. „Kultura i Społeczeństwo” 1967, nr 3, s. 163-169.
13. S. Świontek, Paraboliczność struktury scenicznej „Pierścienia Wielkiej-Damy” C. Norwida. W zb.: Dramat i teatr. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1967, s. 45-59.
14. S. Świontek, Teatr jako widowisko. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 6. Red. M. Fik. Warszawa 2000.
15. S. Świontek, Znak, tekst i odbiorca w teatrze. W zb.: Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska, J. Sławiński. Wrocław 1980, s. 123-128.
16. Wprowadzenie do nauki o teatrze. Red. J. Degler. T. 1-3. Wrocław 1974-1978.

Issue:

1

Start page:

231

End page:

236

Detailed Resource Type:

Article : others noncitable

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121396 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 22, 2020

Number of object content hits:

44

Number of object content views in PDF format

79

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86274

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information