Obiekt

Tytuł: Cudowność i prognostyki w polskich pamiętnikach XVII wieku

Twórca:

Kroczak, Jerzy

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku. Warszawa 1994.
2. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Wyd. 4. T. 1. Warszawa 1994.
3. W. Chlebowski, Królów i cesarzów tureckich dzieła, abo sprawy [...]. Kraków 1612.
4. W. Chlebowski, Krwawy Mars narodu otomańskiego [...]. Kraków 1620.
5. W. Chlebowski, Trąba pobudki ziemie perskiej do wszystkich narodów chrześciańskich [...]. Kraków 1608.
6. J. A. Chrapowicki, Diariusz. T. 1. Oprac. T. Wasilewski. Warszawa 1978.
7. A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie światowe. Wrocław 1992.
8. Diariusz pogrzebu [...] Stanisława na Koniecpolu Koniecpolskiego. W zb.: Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku. Wyd. S. Przyłęcki. Lwów 1842.
9. Dwa pamiętniki z XVII wieku: Jana Cedrowskiego i Jana Floriana Drobysza Tuszyńskiego. Oprac. A. Przyboś. Wrocław 1954.
10. M. Dyakowski, Diariusz wiedeńskiej okazyi. Wyd. J. A. Kosiński, J. Długosz. Warszawa 1983.
11. H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa 1991.
12. Cz. Hernas, Barok. Warszawa 1998.
13. M. Jemiołowski, Pamiętnik. Wyd. A. Bielowski. Lwów 1850.
14. J. Jerlicz, Latopisiec, albo kroniczka różnych spraw i dziejów. Wyd. K. W. Wójcicki. T. 2. Warszawa 1853.
15. T. Jewłaszewski, Pamiętnik. Wyd. T. L[ubomirski], Warszawa 1860.
16. S. F. Klonowic, Pożar. [Kraków] 1597.
17. K. Kojałowicz, Błogosławieństwo Boże, którym elekcja [...] Michała Pierwszego [...] uraczona. Wilno 1669.
18. R. Krzywy, Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich. Warszawa 2001.
19. Z. Kuchowicz, Literatura szlachecka wobec elekcji Michała Wiśniowieckiego. „Prace Polonistyczne” 1955, t. 12, s. 171-186.
20. Litopys Samowydcia. Kijów 1971.
21. S. Lubomirski, Diariusz wojny polskiej z Turkami pod Chocimiem r. 1621. W: Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 Jana hrabi z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego i Jakuba Sobieskiego. Wyd. Ż. Pauli. Kraków 1853.
22. J. Łoś, Pamiętniki. Wyd. Ż. Pauli. Kraków 1855.
23. S. Maskiewicz, Pamiętnik. Wyd. A. Sajkowski. Wrocław 1961.
24. A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Warszawa 1980.
25. S. Niemojewski, Pamiętnik (1606-1608). Wyd. A. Hirschberg. Lwów 1899.
26. S. Oświęcim, Diariusz 1643-1651. Wyd. W. Czermak. Kraków 1907.
27. Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 Jana hrabi z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego i Jakuba Sobieskiego. Wyd. Ż. Pauli. Kraków 1853.
28. J. Ch. Pasek, Pamiętniki. Oprac. W. Czapliński. BN I 62. Wrocław 1979.
29. J. W. Poczobut Odlanicki, Pamiętnik [1640-1684]. Oprac. A. Rachuba. Warszawa 1987.
30. Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625 w świetle ówczesnych relacji. Oprac. A. Przyboś. Kraków 1977.
31. A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki. 1640-1673. Kraków 1984.
32. A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce. Tłum. i oprac. A. Przyboś, R. Żelewski. T. 1. Warszawa 1980.
33. P. Rossigroch, Światła i ognie nocne [...] widziane w kościele [...] S. Jakuba [...]. Poznań 1674.
34. J. Rytel, „Pamiętniki” Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej. Wrocław 1962.
35. M. Rywocki, Księgi peregrynackie (1584-1587). W zb.: Antologia pamiętników polskich XVI wieku. Oprac. S. Drewniak, M. Kaczmarek. Wrocław 1966, s. 107-126.
36. L. Sacchetti, Prodigi e cronaca religiosa. Uno studio sulla storiografia latina arcaica. Roma 1996.
37. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań 1964.
38. K. Schott, Phisica curiosa [...]. Würzburg 1662.
39. W. A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje kozaczyzny do 1648 roku. Kraków 1984.
40. W. Smoleński, Wiara w życiu społeczeństwa polskiego w epoce jezuickiej. W: Pisma historyczne. T. 1. Kraków 1901.
41. J. Sobieski, Diariusz wojny tureckiej pod Chocimiem r. 1621. W: Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 Jana hrabi z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego i Jakuba Sobieskiego. Wyd. Ż. Pauli. Kraków 1853.
42. J. Sobieski, Peregrynacja po Europie [1607-1613]. - Droga do Baden [1638]. Oprac. J. Długosz. Wrocław 1991.
43. J. Trzynadlowski, Struktura relacji pamiętnikarskiej. W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Red. Z. Czerny [i inni], Kraków 1961, s. 577-583.
44. M. Vorbek-Lettow, Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława IV. Oprac. E. Galos, F. Mincer. Wrocław 1968.
45. J. Wereszczyński, Ekscytarz do podniesienia wojny świętej przeciwko Turkom i Tatarom. Kraków 1592.
46. S. Wierzbowski, Konnotata wypadków w domu i w kraju zaszłych [...]. Wyd. J. K. Załuski. Lipsk 1858.
47. K. Zawisza, Pamiętniki (1666-1721). Wyd. J. Bartoszewicz. Warszawa 1862.
48. P. Zbigniewski, Diariusz. W: Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 Jana hrabi z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego i Jakuba Sobieskiego. Wyd. Ż. Pauli. Kraków 1853.
49. J. Zrzenczycki, Straszne i nader dziwne na niebie znaków cudownych widzenie po onych przed tym z nieba kul spadłych w Morawie i prochów. B. m. 1620.
50. J. Zrzenczycki, Wielkie a podziwienia godne Niebieskiej przestrogi cudo, które Pan Bóg na swym Niebie teraz pokazał w Morawie [...]. B. m. 1619.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

115

Strona końc.:

130

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:122189 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-28

Liczba wyświetleń treści obiektu:

20

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86326

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji