Object

Planned object

Title: "Zwierciadło" Mikołaja Reja : wokół problematyki tytułu dzieła

Creator:

Kochan, Anna

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. T. Cicero, Pisma filozoficzne. O państwie. O prawach. O powinnościach. Przeł. W. Kornatowski, K. Leśniak. T. 2. Warszawa 1960. ; 2. J.- E. Cirlot, Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Kraków 2000. ; 3. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997. ; 4. D. Danek, O tytule utworu literackiego. W: Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści. Warszawa 1980. ; 5. H. Dziechcińska, Zwierciadło. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska, przy współudziale B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 1067-1068. ; 6. H. Grabes, The Mutable Glass. Mirror-Imagery in Titles and Texts of the Middle Ages and the English Renaissance. Cambridge 1982. ; 7. K. Kolbuszewski, Postyllografia polska XVI i XVII wieku. Kraków 1921. ; 8. W. Kopaliński, Lustro (Zwierciadło). Hasło w: Słownik symboli. Wyd. 5. Warszawa 1999, s. 206-209. ; 9. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1985. ; 10. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1993. ; 11. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych. Przeł. K. Romaniuk. Poznań 1989. ; 12. H. Markiewicz, Tytuły dzieł literackich. W: Wymiary dzieła literackiego. Wyd. 2. Kraków 1996. ; 13. T. Michałowska, Gatunek literacki. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska, przy współudziale B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 280-287. ; 14. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974. ; 15. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekł. polskim J. Wujka. Wyd. 3, popr. Kraków 1962. ; 16. M. Rej, Apoftegmata. W: Zwierciadło, albo Kstałt [...]. Wyd. J. Czubek, J. Łoś. Wstęp I. Chrzanowski. T. 2. Kraków 1914. ; 17. M. Rej, Żywot człowieka poczciwego. Oprac. J. Krzyżanowski. BN I 152. Wrocław 1956. ; 18. C. Ripa, Ikonologia. Przeł. I. Kania. Kraków 1998. ; 19. I. Rostkowska, Bibliografia dzieł Mikołaja Reja. Wrocław 1970. ; 20. S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze. T. 3. Warszawa 1965. ; 21. A. Tenenti, La Vie et la mort à traverse l’art du XV siècle. Paris 1952. ; 22. P. Terencjusz Afrykańczyk, Bracia. W: Komedie. Eunuch, Bracia, Teściowa. Przeł. i oprac. M. Brożek. BN II 167. Wrocław 1971. ; 23. M. Wallis, Dzieje zwierciadła. I jego rola w różnych dziedzinach kultury. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1973. ; 24. W. Weintraub, Paradoksy „poćciwości” Reja. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 4, s. 25-44.

Issue:

3

Start page:

155

End page:

169

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information