Object

Title: Cztery nieznane listy Aleksandra Linowskiego do Adama Kazimierza Czartoryskiego (1804-1805)

Creator:

Mazurkowa, Bożena

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis Seria XXIII (2017)

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Aleksandrowicz A., Wprowadzenie do lektury. Patriotyczny etos Świątyni Sybilli, w: Opisy niektórych pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach, wyd. A. Aleksandrowicz i A. Timofiejew, Warszawa 2010, s. 5-31; ; 2. Aleksandrowicz A., Z kręgu Marii Wirtemberskiej. Antologia, teksty rękopisów wybrała, oprac. i wstępem poprzedziła A. Aleksandrowicz, Warszawa 1978; ; 3. Dihm J., Sprawa Konstytucji Ekonomicznej z 1791 r. (Na tle wewnętrznej i zagranicznej sytuacji Polski), Wrocław 1959; ; 4. Estreicher K., Tomasz Kajetan Węgierski (1755-1787), w: T.K. Węgierski, Pisma wierszem i prozą, z przedmową K. Estreichera, Lwów 1882, s. I-LII; ; 5. Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771-1776, oprac. i wyd. T. Ciesielski, S. Górzyński, F. Wolański, Warszawa-Bellerive-sur-Allier 2017; ; 6. Koźmian K. K., Pamiętniki, t. 2, przedmowa A. Kopacz, wstęp i komentarz J. Willaume, wstęp edytorski, ustalenie tekstu w oparciu o autograf oraz komentarz filologiczny M. Kaczmarek i K. Pecold, Wrocław 1972; ; 7. Koźmian K., Pamiętniki obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815, t. 2, Poznań 1858, s. 299-324; ; 8. Krakowski B., Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego. Rekonesans, Lublin 1968; ; 9. Linowski Aleksander (ok. 1759-1820), w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 5: Oświecenie. ; 10. Hasła osobowe I-O, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, red. tomu do r. 1958 T. Mikulski, Warszawa 1967, s. 261; ; 11. Linowski Aleksander, w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 6, cz. 2: Oświecenie. Uzupełnienia, indeksy, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, Wrocław 1972, s. 169; ; 12. Łukaszewicz W., Targowica i powstanie kościuszkowskie. Ze studiów nad historią Polski XVIII wieku, Warszawa 1953; ; 13. Mazurkowa B., O emocjonalnych i towarzyskich aspektach listów Aleksandra Linowskiego do Adama Kazimierza Czartoryskiego, w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 7: Literatura, historia, język, red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2017, s. 127-140; ; 14. Mroczek K., Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2, s. 129-146; ; 15. Niemcewicz J.U., Pamiętniki czasów moich, t. 2, tekst oprac. i wstępem poprzedził J. Dihm, pierwsze wyd. według obszerniejszej wersji rękopiśmiennej, Warszawa 1957; ; 16. Ostrowski T., Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Gazetki pisane z roku 1782, oprac. i wstępem opatrzył R. Kaleta, Wrocław 1972; ; 17. Pusz W., „Nowy Parnas” przedromantycznej Warszawy. Bruno Kiciński i grono jego współpracowników, Wrocław 1979; ; 18. Rostworowski E., „Marzenie dobrego obywatela”, czyli królewski projekt Konstytucji, w: idem, Legendy i fakty XVIII w., Warszawa 1963; ; 19. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, t. 4, z. 3: Małopolska (województwa krakowskie, sandomierskie i lubelskie), oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993; ; 20. Waniczkówna H., Czartoryski Adam Kazimierz, w: Polski słownik biograficzny, Kraków 1938, t. 4, s. 255; ; 21. Wojtak M., Wybrane elementy staropolskiej etykiety językowej, „Język a Kultura”, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz i M. Marcjanik, Wrocław 1992, s. 33-40; ; 22. Woltanowski A. i Złomska M., Linowski Aleksander, w: Polski słownik biograficzny, Kraków 1972, t. 17, s. 377-381.

Relation:

Napis

Volume:

23

Start page:

183

End page:

189

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66573 ; 1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Nov 8, 2018

In our library since:

Oct 22, 2018

Number of object content hits:

100

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86346

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information