Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Piotr Wilczek, Dyskurs - przekład - interpretacja : literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze. Katowice 2001

Twórca:

Wierzbicka, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. F. Braudel, Historia i trwanie. Tłum. B. Geremek. Warszawa 1971.
2. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
3. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998.
4. A. Czyż, Wyobraźnia barokowa. W: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
5. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996.
6. K. Górski, Studia nad dziejami literatury antytrynitarskiej XVI wieku. Kraków 1949.
7. M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia. Warszawa 1974.
8. S. Kot, Ideologia społeczna i polityczna braci polskich zwanych arianami. Warszawa 1932.
9. E. Kotarski, Literatura staropolska: wyłącznie dziedzictwo czy także tradycja? W: Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej. Gdańsk 1990.
10. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 9. Oprac. J. Maślanka. Przeł. L. Płoszewski. Warszawa 1997.
11. J. Nowak-Dłużewski, Staropolska okolicznościowa literatura polityczna w rękopisach. Jej charakter i postulaty badawcze. W: Z historii polskiej literatury i kultury. Warszawa 1967.
12. A. Nowicka-Jeżowa, Pytania o barok A. D. 1995. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 191-222.
13. E. Otwinowski, Pisma poetyckie. Wydał P. Wilczek. Warszawa 1999.
14. J. Pelc, Obraz - słowo - znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973.
15. S. Skwarczyńska, Przekład i jego miejsce w literaturze i w kulturze narodowej. (Na przykładzie „Hamleta” w wersji Józefa Paszkowskiego). W: Pomiędzy historią a teorią literatury. Warszawa 1975.
16. S. Skwarczyńska, Wokół teatru i literatury. Warszawa 1970.
17. J. Sławiński, Dzieło - język - tradycja. Warszawa 1974.
18. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim . W: Prace wybrane. T. 2. Kraków 1998.
19. B. Stelingowska, Rec.: A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 1, s. 221-226.
20. J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku. Warszawa 1967.
21. J. Tazbir, Reformacja - kontrreformacja - tolerancja. Wrocław 1996.
22. P. Wilczek, Erazm Otwinowski-pisarz ariańsk. Katowice 1994.
23. P. Wilczek, Spory o Biblię w literaturze renesansu i reformacji. Kielce 1995.
24. P. Wilczek, Ślady egzystencji. Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych. Katowice 1997.
25. Wyobraźnia epok dawnych: obrazy - tematy - idee. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2001.
26. K. Ziemba, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji "Trenów”. Warszawa 1994.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

244

Strona końc.:

249

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:122199 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-28

Liczba wyświetleń treści obiektu:

22

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

42

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86381

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji