Obiekt

Tytuł: Christianisation of children’s death in Western Pomerania

Twórca:

Romanowicz, Paulina

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archaeologia Polona Vol. 51-52 (2013-2014)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Christianity was adopted in Western Pomerania at the beginning of the 12th century. The new religion with its practices and beliefs brought many social and cultural changes to people’s lives. A missionary, St. Otto of Bamberg, taught about the new habits, also the funerary practices. The influence of Christianisation on the burial rites in Western Pomerania is clearly visible in the archaeological material, and therefore also the children’s graves. There are four excavated cemeteries that show us the scale of the changes. Two come from the period just before the arrival off formal Christianity: Wolin-Młynówka and Uznam-Am Hain, and two are connected with Otto’s mission: Lubin and Uznam-Priesterstrasse. The main differences consist in the higher percentage of children’s graves, clear east-west orientation of the skeletons and the absence of the cremation graves in Christian cemeteries. Thus the differences are subtle and connected mostly with the ‘adult’ Christianity

Bibliografia:

Ariés, Ph. 1995. Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk ; Biddon, D. and Lett, D. 1997. Les Enfants au Moyen Age Ve–XVe siecles, Hachette Littératures ; Biermann, F. 2009. Bootsgrab-Brandgrab-Kammergrab. Die slawischen Gräberfelder von Usedom im Kontext der früh- und hochmittelalterlichen Bestattungssitten in Mecklenburg und Pommern, Leidorf ; Delimata, M. 2004. Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań ; DeMolen, R.L. 2004. Baptism. In P.S. Fass (ed.), Encyclopaedia of Children and Childhood In History and Society 1, Thomson–Gale, 79–80 ; Florkowski, A. 1974. Opracowanie antropologiczne serii pochówków szkieletowych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Brzozie, pow. Toruń, Archeologia 4 (60), 245–246 ; Freder, J. and Niemitz, C. 2009. Anthropologische Bearbeitung der Skelette aus der Priesterstrasse von Usedom. In F. Biermann, 2009. Bootsgrab-Brandgrab Kammergrab. Die slawischen Gräberfelder von Usedom im Kontext der früh- und hochmittelalterlichen Bestattungssitten in Mecklenburg und Pommern, Leidorf, 219–224 ; Gardeła, L. and Duma, P. 2013. Untimely death. Atypical burials of children in early and late medieval Poland, World Archaeology 45 (2), 314–332 ; van Gennep, A. 2006. Obrzędy przejścia, Warszawa ; Greenfield, P. 2000. Children, material culture and weaving: Historical change and developmental change. In J. Sofaer Derevenski (ed.), Children and Material Culture, London and New York, 72–86 ; Janowski, A. 2015. Groby komorowe w Europie środkowo-wschodniej. Problemy wybrane, Szczecin ; Katajala-Peltomaa, S. and Vuolanto, V. 2011. Children and Agency. Religion as Socialisation in Late Antiquity and the Late Medieval West, Childhood in the Past 4, 79–99 ; Konner, M. 2010. The evolution of Childhood. Relationships, emotion, mind, Cambridge–London ; Kordala, T. 2006. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Łódź ; Lett, D. 1997. L’enfant dans la Chrétienté Ve-XIIIe siecles. In D. Alexandre-Bidon and D. Lett, Les Enfants au Moyen Age Ve–XVe siecles, Hachette Littératures, 17–125 ; Lohrke, B. 2004. Kinder in der Merowingerzeit, Rahden/Westf, Leidorf ; Malinowska-Łazarczyk, H. 1995. Przemiany obrządku pogrzebowego Słowian pomorskich w X–XIII w. In W. Filipowiak (ed.), Najnowsze kierunki badań najdawniejszych dziejów Pomorza, Szczecin, 245–255 ; Miśkiewicz, M. 1969. Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzyskach szkieletowych w Polsce, Materiały Wczesnośredniowieczne 6, 241–293 ; Modrzewska, K. 1958. Długość trwania życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Podlasia, Człowiek w Czasie i Przestrzeni 2, 65–74 ; Orme, N. 2009. Medieval Childhood: Challenge, Change and Achievement, Childhood in the past 1, 106–119 ; Pawleta, M. 2003. Zapomniany etap życia. Archeologia dzieciństwa. In Ł. Olędzki (ed.), Wiara, pamięć i archeologia, Poznań, 65–86 ; Piontek, J. and Mucha, E. 1983. Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni. Analiza antropologiczna, Materiały Zachodniopomorskie 29, 75–143 ; Rosik, S. 2004. Vitoslava infantula primo nata mortem accepit… Dylematy wokół śmierci dziecka w średniowieczu na przykładzie żywotu św. Jadwigi Śląskiej. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 115–117 ; Rosik, S. 2010. Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław ; Rębkowski, M. 2007. Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin ; Rębkowski, M. 2011. Św. Otton a archeologia. O potrzebie i perspektywach badań. In M. Rębkowski and S. Rosik (eds), Populi Terrae Marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza, Wrocław, 93–120 ; Willemsen, A. 1998. Kinder delijt. Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden, Nijmegen ; Wojtasik, J. 1968. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu ‘Młynówka’ w Wolinie, Szczecin ; Wojtasik, J. 1970. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu ‘Młynówka’ w Wolinie (badania w 1969 r.), Materiały Zachodniopomorskie 16, 289–323 ; Wrzesińska, A. and Wrzesiński, J. 2000. Pochówki dzieci we wczesnym średniowieczu na przykładzie cmentarzyska w Dziekanowicach. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Dusza maluczka, a strata ogromna, Funeralia Lednickie – Spotkanie 6, Poznań, 141–160 ; Zoll-Adamikowa, H. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski 2, Analiza, Wrocław ; Zoll-Adamikowa, H. 1988. Przyczyny i formy recepcji rytuału szkieletowego u Słowian nadbałtyckich we wczesnym średniowieczu, Przegląd Archeologiczny 35, 183–229

Czasopismo/Seria/cykl:

Archaeologia Polona

Tom:

51-52

Strona pocz.:

133

Strona końc.:

142

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:87105 ; 0066-5924

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji