Object

Title: Witkacy i film

Creator:

Taras, Katarzyna

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Bocheńska, Polska myśl filmowa do roku 1939. Wrocław 1974. ; 2. T. Bocheński, Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja. Łódź 1994. ; 3. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Wyd. 2, popr. i uzup. Kraków 1996. ; 4. J. Braun, „Borsuki". „Zet” 1932, nr z 15 VIII. ; 5. M. Bujnicka, Romans popularny - baśń kultury masowej. W zb.: Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej. Red. J. Święch. Lublin 1985, s. 56-83. ; 6. K. Cohen, Film and Fiction: The Dynamic of Exchange. New Haven 1979. ; 7. J. Conrad, Murzyn z załogi „Narcyza". Opowieść morska. Przeł. B. Zieliński. W: Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa 1987. ; 8. J. Cywjan, W sprawie pochodzenia niektórych motywów „Petersburga" Andrieja Biełego. Tł. B. Żyłko. „Kwartalnik Filmowy” 1999, nr 28, s. 26-34. ; 9. J. Degler, Witkacy i kino. „Dialog” 1996, nr 3, s. 131-138. ; 10. K. Dubiński, Nieznane witkacjana. „Sztuka” 1987, nry 3-6. ; 11. L. Edel, Novel & Camera. W: The Theory of the Novel. New York-London-Toronto 1974. ; 12. L. H. Eisner, Ekran demoniczny. Przekł. i wstęp K. Eberhardt. Warszawa 1974. ; 13. E. Franczak, S. Okołowicz, Przeciw Nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków 1986. ; 14. D. Ch. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. I. Sieradzki. Warszawa 1981. ; 15. D. Ch. Gerould, Transformacje u Witkacego. Przeł. I. Sieradzki. „Dialog” 1986, nr 8, s. 100-107. ; 16. M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych. Poznań 1994. ; 17. M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa 1997. ; 18. O. Immish, Portretowa fotografia Witkacego i jej znaczenie w historii fotografii. Przeł. A. Żakiewicz. W zb.: Witkacy. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci. Red. A. Żakiewicz. Słupsk 2000, s. 181-192. ; 19. K. Irzykowski, Dziesiąta Muza. Zagadnienia estetyczne kina. Warszawa 1960. ; 20. J. Iwaszkiewicz, Petersburg. Warszawa 1976. ; 21. I. Jakimowicz, Edukacja. [Cz. 2]: Rosja. W: Witkacy malarz. Warszawa 1985. ; 22. I. Jakimowicz, Witkacy w Rosji. „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1984, t. 28, s. 173-214. ; 23. J. Karaś, O zapożyczeniach filmowych w prozie Bułhakowa. W zb.: Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych. Red. S. Poręba. Katowice 1982, s. 9-19. ; 24. H. Kirchner, Problematyka osobowości w prozie. W zb.: Literatura polska 1918-1975. Red. A. Brodzka. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1991, s. 644-656. ; 25. H. Kirchner, Powieść popularna. W zb.: Literatura polska 1918-1975. Red. A. Brodzka. T. 2: 1933-1944. Warszawa 1991, s. 824-848. ; 26. A. Kisielewska, Film w twórczości Andrzeja Struga. Białystok 1998. ; 27. T. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia. Warszawa 1990. ; 28. W. Lednicki, Beletrystyka bolszewicka. „Przegląd W spółczesny” 1925, nr 44. ; 29. W. Lednicki, Z beletrystyki sowieckiej: „Borsuki”. „Przegląd W spółczesny” 1928, nr 72. ; 30. Ś. Lenartowicz, Wpływ fotografii Stanisława Ignacego Witkiewicza na jego twórczość plastyczną. W zb.: Witkacy. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci. Red. A. Żakiewicz. Słupsk 2000, s. 193-205. ; 31. A. Madej, Między filmem a literaturą. Szkic o powieści filmowej. W zb.: Film polski wobec innych sztuk. Red. A. Helman, A. Madej. Katowice 1979, s. 102-123. ; 32. A. Mencwel, Witkacego jedność w wielości. „Dialog” 1965, nr 12, s. 85-98. ; 33. A. Micińska, Przyczynek do biografii Witkacego: wspomnienia Jadwigi Witkiewiczowej. W zb.: Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji [...]. Oprac. i red. J. Degler. Jelenia Góra 1979, s. 67-70. ; 34. A. Micińska, Witkacy w Rosji (1914-1918). „Twórczość” 1985, nr 4, s. 66-90. ; 35. Z. Nałkowska, Niecierpliwi. W: Pisma wybrane. Wybór i przedm. W. Mach. Warszawa 1956. ; 36. P. Piotrowski, Metafizyka obrazu. O teorii sztuki i postawie artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Poznań 1985. ; 37. M. Podraza-Kwiatkowska, J. Kwiatkowski, Magnuszewski - Berent - Kaden. Próba analizy nurtu stylistycznego. W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Red. Z. Czerny [i in.]. Kraków 1961, s. 415-433. ; 38. S. Pollak, O Andrzeju Biełym. W: Ruchome granice. Kraków 1988. ; 39. K. Puzyna, Witkacy. Oprac. i red. J. Degler. Warszawa 1999. ; 40. K. Puzyna, Witkacy. Wstęp w: S. I. Witkiewicz, Dramaty. Oprac. i wstęp K. Puzyna. Warszawa 1962. ; 41. J. M. Rytard, Witkacy, czyli o życiu po drugiej stronie rozpaczy. W zb: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Red. T. Kotarbiński, J. E. Płomieński. Warszawa 1957, s. 267-284. ; 42. J. Siedlecka, Mahatma Witkac. Warszawa 1992. ; 43. B. Sienkiewicz, Literackie „teorie widzenia”. Poznań 1992. ; 44. M. Skwara, Motywy szaleństwa w twórczości Witkacego i Conrada. Studium porównawcze. Wrocław 1999. ; 45. A. Słonimski, Alfabet wspomnień. Wyd. 2 uzup. Warszawa 1989. ; 46. L. Sokół, Strindberg i Witkiewicz. Paralela. W zb.: Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji [...]. Oprac. i red. J. Degler. Jelenia Góra 1979, s. 21-32. ; 47. A. Spiegel, Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film and the Modern Novel. Charlotesville 1979. ; 48. G. Stachówna, Roman Polański i jego filmy. Warszawa 1994. ; 49. K. Taras, Filmowy konterfekt Witkacego. „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 33, s. 73-84. ; 50. K. Taras, Wpływ filmu na dramaty Witkacego. W zb.: Czytanie Witkacego. Studia. Red. A. Czyż. Siedlce 2001. ; 51. A. Werner, Literatura a film. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 537-548. ; 52. S. I. Witkiewicz, „ Całuję Was, w co chcecie... ’’ Listy do Leona i Władysławy Reynelów. Oprac. M. Gamdzyk-Kluźniak. Warszawa 1997. ; 53. S. I. Witkiewicz, Jedyne wyjście. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: [t. 4]. Warszawa 1993. ; 54. S. I. Witkiewicz, Narkotyki. - Niemyte dusze. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: [t. 12]. Warszawa 1993. ; 55. S. I. Witkiewicz, Nienasycenie. Oprac. J. Degler, L. Sokół. Dzieła zebrane: [t. 3]. Warszawa 1992. ; 56. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: [t. 2]. Warszawa 1992. ; 57. S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: [t. 1]. Warszawa 1992. ; 58. S. I. Witkiewiсz, Szewcy. Naukowa sztuka w trzech aktach ze „śpiewkami”. W: Wybór dramatów. Wyd. 2, popr. Wybór i wstęp J. Błoński. Tekst i przypisy oprac. M. Kwaśny. BN I 221. Wrocław 1983. ; 59. S. I. Witkiewicz, Teatr. I inne pisma o teatrze. Warszawa 1995. ; 60. J. Witkiewiczówa, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. W zb.: Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji [...]. Oprac. i red. J. Degler. Jelenia Góra 1979, s. 71-107.

Issue:

4

Start page:

139

End page:

153

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122242 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

7

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86443

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Taras K. - Witkacy i film Aug 27, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information