Obiekt

Tytuł: Witkacy i film

Twórca:

Taras, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Bocheńska, Polska myśl filmowa do roku 1939. Wrocław 1974.
2. T. Bocheński, Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja. Łódź 1994.
3. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Wyd. 2, popr. i uzup. Kraków 1996.
4. J. Braun, „Borsuki". „Zet” 1932, nr z 15 VIII.
5. M. Bujnicka, Romans popularny - baśń kultury masowej. W zb.: Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej. Red. J. Święch. Lublin 1985, s. 56-83.
6. K. Cohen, Film and Fiction: The Dynamic of Exchange. New Haven 1979.
7. J. Conrad, Murzyn z załogi „Narcyza". Opowieść morska. Przeł. B. Zieliński. W: Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa 1987.
8. J. Cywjan, W sprawie pochodzenia niektórych motywów „Petersburga" Andrieja Biełego. Tł. B. Żyłko. „Kwartalnik Filmowy” 1999, nr 28, s. 26-34.
9. J. Degler, Witkacy i kino. „Dialog” 1996, nr 3, s. 131-138.
10. K. Dubiński, Nieznane witkacjana. „Sztuka” 1987, nry 3-6.
11. L. Edel, Novel & Camera. W: The Theory of the Novel. New York-London-Toronto 1974.
12. L. H. Eisner, Ekran demoniczny. Przekł. i wstęp K. Eberhardt. Warszawa 1974.
13. E. Franczak, S. Okołowicz, Przeciw Nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kraków 1986.
14. D. Ch. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. I. Sieradzki. Warszawa 1981.
15. D. Ch. Gerould, Transformacje u Witkacego. Przeł. I. Sieradzki. „Dialog” 1986, nr 8, s. 100-107.
16. M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych. Poznań 1994.
17. M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa 1997.
18. O. Immish, Portretowa fotografia Witkacego i jej znaczenie w historii fotografii. Przeł. A. Żakiewicz. W zb.: Witkacy. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci. Red. A. Żakiewicz. Słupsk 2000, s. 181-192.
19. K. Irzykowski, Dziesiąta Muza. Zagadnienia estetyczne kina. Warszawa 1960.
20. J. Iwaszkiewicz, Petersburg. Warszawa 1976.
21. I. Jakimowicz, Edukacja. [Cz. 2]: Rosja. W: Witkacy malarz. Warszawa 1985.
22. I. Jakimowicz, Witkacy w Rosji. „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1984, t. 28, s. 173-214.
23. J. Karaś, O zapożyczeniach filmowych w prozie Bułhakowa. W zb.: Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych. Red. S. Poręba. Katowice 1982, s. 9-19.
24. H. Kirchner, Problematyka osobowości w prozie. W zb.: Literatura polska 1918-1975. Red. A. Brodzka. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1991, s. 644-656.
25. H. Kirchner, Powieść popularna. W zb.: Literatura polska 1918-1975. Red. A. Brodzka. T. 2: 1933-1944. Warszawa 1991, s. 824-848.
26. A. Kisielewska, Film w twórczości Andrzeja Struga. Białystok 1998.
27. T. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia. Warszawa 1990.
28. W. Lednicki, Beletrystyka bolszewicka. „Przegląd W spółczesny” 1925, nr 44.
29. W. Lednicki, Z beletrystyki sowieckiej: „Borsuki”. „Przegląd W spółczesny” 1928, nr 72.
30. Ś. Lenartowicz, Wpływ fotografii Stanisława Ignacego Witkiewicza na jego twórczość plastyczną. W zb.: Witkacy. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci. Red. A. Żakiewicz. Słupsk 2000, s. 193-205.
31. A. Madej, Między filmem a literaturą. Szkic o powieści filmowej. W zb.: Film polski wobec innych sztuk. Red. A. Helman, A. Madej. Katowice 1979, s. 102-123.
32. A. Mencwel, Witkacego jedność w wielości. „Dialog” 1965, nr 12, s. 85-98.
33. A. Micińska, Przyczynek do biografii Witkacego: wspomnienia Jadwigi Witkiewiczowej. W zb.: Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji [...]. Oprac. i red. J. Degler. Jelenia Góra 1979, s. 67-70.
34. A. Micińska, Witkacy w Rosji (1914-1918). „Twórczość” 1985, nr 4, s. 66-90.
35. Z. Nałkowska, Niecierpliwi. W: Pisma wybrane. Wybór i przedm. W. Mach. Warszawa 1956.
36. P. Piotrowski, Metafizyka obrazu. O teorii sztuki i postawie artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Poznań 1985.
37. M. Podraza-Kwiatkowska, J. Kwiatkowski, Magnuszewski - Berent - Kaden. Próba analizy nurtu stylistycznego. W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Red. Z. Czerny [i in.]. Kraków 1961, s. 415-433.
38. S. Pollak, O Andrzeju Biełym. W: Ruchome granice. Kraków 1988.
39. K. Puzyna, Witkacy. Oprac. i red. J. Degler. Warszawa 1999.
40. K. Puzyna, Witkacy. Wstęp w: S. I. Witkiewicz, Dramaty. Oprac. i wstęp K. Puzyna. Warszawa 1962.
41. J. M. Rytard, Witkacy, czyli o życiu po drugiej stronie rozpaczy. W zb: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Red. T. Kotarbiński, J. E. Płomieński. Warszawa 1957, s. 267-284.
42. J. Siedlecka, Mahatma Witkac. Warszawa 1992.
43. B. Sienkiewicz, Literackie „teorie widzenia”. Poznań 1992.
44. M. Skwara, Motywy szaleństwa w twórczości Witkacego i Conrada. Studium porównawcze. Wrocław 1999.
45. A. Słonimski, Alfabet wspomnień. Wyd. 2 uzup. Warszawa 1989.
46. L. Sokół, Strindberg i Witkiewicz. Paralela. W zb.: Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji [...]. Oprac. i red. J. Degler. Jelenia Góra 1979, s. 21-32.
47. A. Spiegel, Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film and the Modern Novel. Charlotesville 1979.
48. G. Stachówna, Roman Polański i jego filmy. Warszawa 1994.
49. K. Taras, Filmowy konterfekt Witkacego. „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 33, s. 73-84.
50. K. Taras, Wpływ filmu na dramaty Witkacego. W zb.: Czytanie Witkacego. Studia. Red. A. Czyż. Siedlce 2001.
51. A. Werner, Literatura a film. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 537-548.
52. S. I. Witkiewicz, „ Całuję Was, w co chcecie... ’’ Listy do Leona i Władysławy Reynelów. Oprac. M. Gamdzyk-Kluźniak. Warszawa 1997.
53. S. I. Witkiewicz, Jedyne wyjście. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: [t. 4]. Warszawa 1993.
54. S. I. Witkiewicz, Narkotyki. - Niemyte dusze. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: [t. 12]. Warszawa 1993.
55. S. I. Witkiewicz, Nienasycenie. Oprac. J. Degler, L. Sokół. Dzieła zebrane: [t. 3]. Warszawa 1992.
56. S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: [t. 2]. Warszawa 1992.
57. S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane: [t. 1]. Warszawa 1992.
58. S. I. Witkiewiсz, Szewcy. Naukowa sztuka w trzech aktach ze „śpiewkami”. W: Wybór dramatów. Wyd. 2, popr. Wybór i wstęp J. Błoński. Tekst i przypisy oprac. M. Kwaśny. BN I 221. Wrocław 1983.
59. S. I. Witkiewicz, Teatr. I inne pisma o teatrze. Warszawa 1995.
60. J. Witkiewiczówa, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. W zb.: Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji [...]. Oprac. i red. J. Degler. Jelenia Góra 1979, s. 71-107.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

139

Strona końc.:

153

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:122242 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-28

Liczba wyświetleń treści obiektu:

8

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86443

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Taras K. - Witkacy i film 2020-10-02
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji