Object

Title: Witkacy w Nowym Sączu : listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Heleny i Franciszka Maciaków

Creator:

Degler, Janusz. Oprac.

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Source

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Degler, Listopisanie Witkacego. W zb.: Witkacy w Polsce i na świecie. Red. M. Skwara. Szczecin 2001, s. 367-386.
2. J. Degler, Nieznane notatki Witkacego. „Przekrój” 1988, nr 2229.
3. J. Degler, Przyczynki do dziejów scenicznych Witkacego. „Pamiętnik Teatralny” 1985, z. 1/4, s. 231-244.
4. J. Degler, Witkacy: „Rysuję nowosądeczan po 50 zł ”. „Przekrój” 1990, nr 2374/2375, s. 22-23; 44.
5. J. Degler, Witkacy w teatrze międzywojennym. Warszawa 1973.
6. J. Degler, I. Jakimowicz, Witkacego galeria teatralna. Poprawki i uzupełnienia. „Pamiętnik Teatralny” 1990, z. 1/2, s. 192-199.
7. P. Grzegorczyk, Dzieło pisarskie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Próba bibliografii. W zb.: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Red. T. Kotarbiński, J. E. Płomieński. Warszawa 1957, s. 351-392.
8. J. Harasymowicz, Podsumowanie zieleni. Warszawa 1964.
9. J. Hronowski, Feiert Abendmahl Eröffungen. Frankfurt am Main 1987.
10. I. Jakimowicz, Witkacego galeria teatralna. „Pamiętnik Teatralny” 1985, z. 1/4, s. 203-219.
11. H. Kunstmann, Filozoficzna podróż do Polski. Przeł. J. Zarański. Zawiera: H. Cornelius, Podróż po Polsce z odczytami - październik 1937. Niemiecka filozofia w Polsce. s. 75-79. „Twórczość” 1974, nr 11, s. 72-79.
12. Listy St. I. Witkiewicza do Hansa Corneliusa. Przeł. H.Opoczyńska. Wyd. i oprac. S. Morawski. „Twórczość” 1979, nr 11, s. 113-123.
13. Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego. Oprac. J. Degler. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4, s. 187-232.
14. B. Michalski, Od wydawcy. W: S. I. Witkiewicz, Zagadnienie psychofizyczne. Wyd. i oprac. B. Michalski. Pisma filozoficzne i estetyczne. [T. 4]. Warszawa 1978.
15. B. Michalski, Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza. Warszawa 1979.
16. A. Micińska, I Tyś był we mnie, i ja troszku w Tobie. „Przekrój” 1974, nr 1515.
17. A. Micińska, Nota wydawnicza. W: S. I. Witkiewicz, Jedyne wyjście. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane. [T. 4]. Warszawa 1993.
18. A. Micińska, Nota wydawnicza do „Niemytych dusz”. W: S. I. Witkiewicz, Narkotyki. - Niemyte dusze. Oprac. A. Micińska. Dzieła zebrane. [T. 12]. Warszawa 1993.
19. A. Micińska, Witkacy - poeta? „Świat” 1968, nr 51/52, s. 4-5; 28-29.
20. Nieznane listy St. I. Witkiewicza do Kazimierza Ducha. [Podał do druku M. Miezian]. „Tumult” (Kraków), [b.r.w.], nr 7.
21. Nieznany list filozoficzny Stanisława Ignacego Witkiewicza. Oprac. J. Leszczyński. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4, s. 165-186.
22. Z. Nowakowski, Modlitwa do Boya o lekką śmierć. (Z powodu felietonu pt. „Sowieci w teatrze”). „Gazeta Warszawska Poranna” 1926, nr z 1 IV.
23. M. Nowotny-Szybistowa, Osobliwości leksykalne w języku Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław 1973.
24. S. Okołowicz, Nieznana kobieta w życiu Witkacego. W zb.: Witkacy. Materiały sesji poświeconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. rocznicę śmierci. Słupsk, wrzesień 1999. Red. A. Żakiewicz. Słupsk 2000, s. 249-267.
25. J. E. Płomieński, Listy Witkacego. „Świat” 1968, nr 51/52, s. 5; 28-29.
26. S. Smoczyński, Stanisław Ignacy Witkiewicz - ostatnie dni. W zb.: Witkacy. Życie i twórczość. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55. rocznicy śmierci (Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 16-18 września 1994). Red. J. Degler. Wrocław 1996, s. 251-266.
27. Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) im Briefwechsel mit dem deutschen Philosophen Hans Cornelius. Cz. 2. „Zeitschrift für Slavische Philologie” 1978, t. 40, z. 1.
28. Stanisław Ignacy Witkiewicz. 1885-1939. Katalog dzieł malarskich. Oprac. I. Jakimowicz, przy współpr. A. Żakiewicz. Warszawa 1990.
29. 151 dni z życia Stanisława Ignacego Witkiewicza w świetle jego listów. Oprac. J. Degler. „Odra” 2001, nr 2, s. 38-47.
30. Witkacy w oczach Francuza. List do J. E. Płomieńskiego. „Życie i Myśl” 1958, nr 1/2.
31. J. S. Witkiewicz, Nad znanymi i nieznanymi listami Stanisława Ignacego Witkiewicza. „Odra” 1979, nr 6, s. 30-35.
32. S. I. Witkiewicz, Atmosfera miast. „Skawa” 1938, nr 1.
33. S. I. Witkiewicz, Klan wyjącego psa. „Skawa” 1939, nr 6.
34. S. I. Witkiewicz, Listy do Bronisława Malinowskiego. Wstęp E. C. Martinek. Oprac. T. Jodełka-Burzecki. Warszawa 1981.
35. S. I. Witkiewicz, Listy do Hansa Corneliusa. Przeł. S. Morawski. „Dialog” 1978, nr 5, s. 90-95.
36. S. I. Witkiewicz, Listy do Hansa Corneliusa. Przeł. J. Danecki, W. Klemm. Podał do druku H. Kunstmann. „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 6, s. 137-157.
37. S. I. Witkiewicz, Listy do Hansa Corneliusa. Przeł. J. Danecki, W. Klemm. Podał do druku H. Kunstmann. „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 2, s.87-112.
38. S. I. Witkiewicz, Narkotyki; Niemyte dusze. Wstęp i oprac. A. Micińska. Warszawa 1975.
39. S. I. Witkiewicz, O idealizmie i realizmie. Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia i inne prace filozoficzne. Zebrał i oprac. B. Michalski. Pisma filozoficzne i estetyczne. [T. 3]. Warszawa 1977.
40. S. I. Witkiewicz, O ontologicznej beznadziejności logiki, fizykalizmu i pseudonaukowego monizmu w ogóle i o perspektywach koncepcji monadystycznej. „Przegląd Filozoficzny” 1937, z. 1.
41. S. I. Witkiewicz, O protagorejskim typie umysłowości. „Przeglądzie Filozoficznym” 1938, nr 2.
42. S. I. Witkiewicz, Ogólna krytyka materializmu fizykalnego. „Zet” 1936, nry 12, 16-18.
43. S. I. Witkiewicz, Ogólna krytyka materializmu fizykalnego. „Zet” 1937, nry 1-5.
44. S. I. Witkiewicz, Węzłowisko upośledzenia. „Skawa” 1939, nr 2.
45. S. I. Witkiewicz, Zagadnienie psychofizyczne. Wyd. i oprac. B. Michalski. Pisma filozoficzne i estetyczne. [T. 4]. Warszawa 1978.
46. S. I. Witkiewicz, Znaczenie codzienno-życiowe teorii Kretschmera. „Skawa” 1939, nr 5.
47. J. Witkiewiczowa, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Wyd. i oprac. A. Micińska. W zb.: Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji poświęconej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (Jelenia Góra, 2 -5 marca 1978). Oprac. i red. J. Degler. Jelenia Góra 1979, s. 71-107.
48. A. Wójtowicz, Śladami Firmy Portretowej „S. I. Witkiewicz". „Odra” 1997, nr 10, s. 107-109.

Issue:

4

Start page:

187

End page:

213

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122246 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86447

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information