Obiekt

Tytuł: Zepchnąć poezję na margines. Dylematy epikurejczyków co do miejsca poezji w świecie (i ich dziewiętnastowieczne pogłosy)

Twórca:

Bartol, Krystyna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. Antologia Palatyńska, ks. 5, epigram 112, ks. 11, epigramy 35, 44. ; 2. G. Arrighetti, Gli Epicurei, la poesia e Lucrezio, „Athenaeum” 1998, nr 86, s. 18. ; 3. E. Asmis, Epicurean Poetics, w: Philodemus and Poetry: Poetic Theory and Practice in Lucretius, Philodemus, and Horace, ed. by D. Obbink, New York–Oxford 1995, s. 15–34. ; 4. Atenajos, Uczta mędrców, przeł., wstęp i komentarz K. Bartol, J. Danielewicz, Poznań 2010, s. 398 (tu przekł. J. Danielewicza). ; 5. K. Bartol, Filodemos. O muzyce. O utworach poetyckich. Epigramy, Warszawa 2002, s. 39–43. ; 6. K. Bartol, Wypędzić poezję, wygnać poetów. Współczesne interpretacje Platoń- skiego postulatu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2012, nr 19 (39: Poeci za bramą utopii), s. 13–30. ; 7. D. Blank, Philosophia and Techné: Epicureans and the Arts, w: The Cambridge Companion to Epicureanism, ed. by J. Warren, Cambridge 2009, s. 224. ; 8. G. Borkowska, Arystokratyczny liberalizm Aleksandra Świętochowskiego, „Teksty Drugie” 2001, nr 2, s. 101–113. ; 9. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, Warszawa 1968, ks. 10: Epikur, s. 83. ; 10. El…y [A. Asnyk], Poezje II, Lwów 1876, s. 23. ; 11. A. France, Le jardin d’Épicure, Paris 1923, s. 33, 40. ; 12. M. Głowiński, Leśmian, czyli poeta jako człowiek pierwotny, „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 2, s. 385–417. ; 13. P. Gordon, Epicurus in Lycia. The Second-Century World of Diogenes of Oenoanda, Michigan 1997. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 14. B. Hardy, The Advantage of Lyric. Essays on Feeling in Poetry, London 2013, s. 1–17. ; 15. R. Janko, Philodemus. On Poems Books 3–4 with the Fragments of Aristotle, On Poets, with unpublished edition of C. Mangoni, Oxford 2011, s. 222. ; 16. E. Kiślak, Inspiracje platońskie, epikurejskie i stoickie w romantyzmie polskim. Zarys problematyki, w: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. 2: Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 267–289. ; 17. J. Korpanty, Lukrecjusz. Rzymski apostoł epikureizmu, Wrocław 1991. ; 18. U. Kowalczuk, Wątki epikurejskie w piśmiennictwie drugiej połowy XIX i początku XX wieku, w: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. 2: Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 291–314. ; 19. A. Krokiewicz, Hedonizm Epikura, Warszawa 1961, s. 10–24. ; 20. A. Krokiewicz, Nauka Epikura, Kraków 1929, s. 8–25. ; 21. E. Lasocińska, Inspiracje epikurejskie w literaturze renesansu, baroku i oświecenia, w: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. 2: Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 229–263. ; 22. G. Milanese, Lucida Carmina. Comunicazione e scrittura da Epicuro a Lucrezio, Milano 1989, s. 107–108. ; 23. A.M.T. Moore, Diogenes’s Inscription at Oenoanda, w: Epicurus. His Continuing Influence and Contemporary Relevance, ed. by D.R. Gordon, D.B., Suits, Rochester – New York 2003, s. 209–214. ; 24. N. Pace, La rivoluzione umanistica della scuola epicurea: Demetrio Lacone e Filodemo, teorici di poesia, „Cronache Ercolanesi” 2000, nr 30, s. 71. ; 25. M. Isnardi Parente, Opere di Epicuro, Torino 1974, s. 55. ; 26. K. Pawłowski, Epikur z Samos. Listy oraz wybór świadectw, Warszawa 2015, s. 196–197. ; 27. Plutarch, Nauka Epikura (nawet) nie umożliwia przyjemnego życia, w: tegoż, Moralia II, przekład, wstęp i przypisy Z. Abramowiczówna, Warszawa 1988, rozdział 11 (1094D). ; 28. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 3: Systemy filozofii hellenistycznej, przeł. E.I. Zieliński, Lublin 1999, s. 177–277. ; 29. J.M. Rist, Epicurus. An Introduction, Cambridge 1972, s. 164. ; 30. D. Sider, Epicurean Poetics: Response and Dialogue, w: Philodemus and Poetry: Poetic Theory and Practice in Lucretius, Philodemus, and Horace, ed. by D. Obbink, New York–Oxford 1995, s. 35–36. ; 31. A. Świętochowski, O epikureizmie, Warszawa 1880, s. 12. ; 32. A. Świętochowski, Poeta jako człowiek pierwotny, Kraków 1896. ; 33. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna, Warszawa 1988, s. 171. ; 34. K. Volk, The Poetics of Latin Didactic: Lucretius, Vergil, Ovid, Manilius, Oxford 2002, s. 95. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 35. O. Wilde, Dusza człowieka w epoce socjalizmu, przeł. L.B. [L. Bonhomme?], Lwów 1908, s. 44.

Zeszyt:

10

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

22

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67662 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.1

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-18

Data dodania obiektu:

2019-01-03

Liczba wyświetleń treści obiektu:

266

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86492

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji