Object

Title: W stronę użyteczności, piękna, wyobraźni. Kilka uwag o metapoetyckich koncepcjach polskiej krytyki literackiej okresu pozytywizmu (Zarys problematyki)

Creator:

Sobieraj, Tomasz

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. A.G. Bem, Powołanie wieszcze, „Opiekun Domowy” 1873, nr 21, s. 163, wyróżn. oryginału. ; 2. W. Bogusławski, Przegląd piśmienniczy, „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nr 345, s. 83. ; 3. T. Budrewicz, Rymowane spory. Asnyk. Kraków 2015, s. 144–145. ; 4. P. Chmielowski, Poezja w wychowaniu, w: tegoż, Prace z metodyki literatury i stylistyki. Wybór, oprac. i wstęp K. Lauksz, Warszawa 1961. ; 5. H. Fairfield Osborn, From the Greeks to Darwin. An Outline of the Development of the Evolution Idea, London 1908, s. 181. ; 6. S. Grudziński, Poezja a społeczeństwo, Lwów 1876, s. 8. ; 7. S. Grudziński, Utylitaryzm w sztuce, „Kłosy” 1877, nr 620, s. 311. ; 8. J.K. [J. Kotarbiński], Nowy żywioł w poezji naszej. (El…y, Poezje, tom III. Prelekcje dra Rostafińskiego o nowym zwrocie w poezji Asnyka), „Prawda” 1881, nr 15, s. 172. ; 9. M. Kowalska, Poeta/ poezja, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. naukowa J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, t. 2: N–Z. Toruń 2016, s. 293–294. ; 10. A. Makowski. Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego. Warszawa 2001, s. 95. ; 11. T. Marciszuk, Poezja polska lat osiemdziesiątych XIX wieku w oczach krytyki (Na podstawie prasy warszawskiej z lat 1880–1890), „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 11, s. 98. ; 12. H. Markiewicz, Piotr Chmielowski jako krytyk literacki, w: P. Chmielowski, Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, t. 1, Warszawa 1961, s. 37. ; 13. A. Mazur, Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku, Opole 1993, s. 43. ; 14. A. Mazur, J. Tomkowski, Zabijanie poetów, „Ruch Literacki” 1991, z. 4, s. 326. ; 15. W.N. [W. Nowicki], [rec.:] Poezja w wychowaniu, przez d-ra Piotra Chmielowskiego. Wilno 1881. ; 16. A. Pilecki, Społeczne znaczenie poezji i współczesne jej stanowisko, Warszawa 1874, s. 22. ; 17. Z. Szweykowski, Liryka Asnyka a pozytywizm polski, w: tegoż, Nie tylko o Prusie. Szkice. Poznań 1967, s. 169. ; 18. J. Tyndall, The Scientific Use of the Imagination, London 1870, s. 6. ; 19. E. Warzenica, Pozytywistyczny „obóz młodych” wobec tradycji wielkiej polskiej poezji romantycznej (Lata 1866–1881), Warszawa 1968, s. 63–64. ; 20. E. Warzenica-Zalewska, Przełom scjentystyczny w publicystyce warszawskiego „obozu młodych” (Lata 1866–1876). Wrocław 1978, s. 178.

Issue:

10

Start page:

23

End page:

41

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67663 ; oai:rcin.org.pl:67663 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2020

In our library since:

Jan 3, 2019

Number of object content hits:

157

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86493

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information