Obiekt

Tytuł: Poezja na łamach prasy codziennej w 1870 roku. Prolegomena (na materiale „Kuriera Warszawskiego”)

Twórca:

Kościewicz, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. [b.a.], [„Biblioteka Warszawska”, pismo periodyczne], „Kurier Warszawski” 1869, nr 4, s. 2. ; 2. [b.a.], Dział literacko-artystyczny, „Dziennik Polski” 1873, nr 218, s. 3. ; 3. [b.a.], Historia „Kuriera”, „Kurier Warszawski” 1896, nr 1, s. 8. ; 4. [b.a.], Historia „Kuriera”, s. 6, 8. ; 5. [b.a.], Nasz program, „Dziennik Polski” 1871, nr 156, s. 1–2. ; 6. [b.a.], Pamięci Ferdynanda Karola Branda, „Kurier Warszawski” 1870, nr 44, s. 4–5. ; 7. [b.a.], Scena na balu, „Kurier Warszawski” 1870, nr 45, s. 6; [b.a.]. ; 8. [b.a.], Ziemie polskie, „Dziennik Polski” 1871, nr 143, s. 1. ; 9. [b.a.]. Z Warszawy, „Dziennik Polski” 1871, nr 187, s. 1. ; 10. Z. Anculewicz, Bibliografia prozy na łamach „Kuriera Warszawskiego” w latach 1868–1939, Olsztyn 2000. ; 11. Z. Anculewicz, Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników „Kuriera Warszawskiego” w latach 1868–1915, Warszawa 2002, s. 206. ; 12. M. Barańska, Twórczość Aleksandra Michaux (Mirona) wobec prądów ideowych i artystycznych XIX wieku, Poznań 2016, s. 16–20. ; 13. T. Budrewicz, Model poezji w „Przeglądzie Tygodniowym”, w: tegoż, Między rymem a Muzą, Kraków 2017, s. 34. ; 14. T. Budrewicz, Rok 1885 w poezji naszej, w: Wokół twórczości drugiego pokolenia pozytywistów polskich, red. A. Mazur, Opole 2004, s. 127–128. ; 15. [A. Böttger], Z niemieckiego A. Boettigera [sic!], [„Już Betlejemska / Gwiazda na niebo pogodne wschodzi…”], „Kurier Warszawski” 1870, nr 285, s. 1. ; 16. W. Caban, Cenzura w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, w: Granice wolności słowa, red. G. Miernik, Kielce 1999. ; 17. [S. Duchińska], Kronika zagraniczna. Literacka, naukowa i artystyczna, „Biblioteka Warszawska” 1870, t. 4, s. 295–299. ; 18. [S. Duchińska], Kronika zagraniczna…, „Biblioteka Warszawska” 1872, t. 4, s. 99. ; 19. [S. Duchińska], Kronika zagraniczna…, „Biblioteka Warszawska” 1871, t. 3, s. 431. ; 20. H. Eile, Prasa warszawska przed stu laty i współczesna jej ocena, Warszawa 1929. ; 21. [R.W. Emerson], Z Pieśni Północnej Ameryki, Emersona. Na placówce, [przeł. A. Michaux], „Kurier Warszawski” 1870, nr 186, s. 7. ; 22. [R.W. Emerson], Z Pieśni Północnej Ameryki, Emersona. Po bitwie, [przeł. A. Michaux], „Kurier Warszawski” 1870, nr 192, s. 7. ; 23. [R.W. Emerson], Z Pieśni Północnej Ameryki, Emersona. Zwycięstwo, [przeł. A. Michaux], „Kurier Warszawski” 1870, nr 202, s. 7. ; 24. W. Gomulicki, Miron (Aleksander Michaux), „Sfinks” 1914, t. 2, s. 127. ; 25. [H. Heine], [„Maj przybył! Przybył z słońcem jak złoto świecącym…”], „Kurier Warszawski” 1870, nr 100, s. 2–3. ; 26. H. Heine, Anioł, [przeł. A. Michaux], „Kurier Warszawski” 1870, nr 278, s. 6. ; 27. Historia prasy polskiej, cz. 2: Prasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976. ; 28. L. Hlebicki-Józefowicz, Rozmowa bez słów, „Kurier Warszawski” 1870, nr 35, s. 7. ; 29. J.S.J. [J.T.S. Jasiński?], Karnawał w miasteczku. Pijany, „Kurier Warszawski” 1870, nr 47, s. 6–7. ; 30. W.M. Kolasa, J. Jarowiecki, Najważniejsze polskie gazety do wybuchu pierwszej wojny światowej w kontekście zabezpieczenia ich dla potomnych (charakterystyka, badania, zasoby), w: Gazety: zasoby, opracowanie, ochrona, digitalizacja, promocja/ informacja, red. A. Jazdon, A. Chachlikowska, Poznań 2006, s. 25–26. ; 31. W. Pomian [J.W. Komierowski], Ballada, „Kurier Warszawski” 1870, nr 227, s. 7. ; 32. Z. Kmiecik, „Kurier Warszawski” za czasów redaktorstwa Wacława Szymanowskiego, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1964, nr 3/2, s. 79. ; 33. Z. Kmiecik, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu 1864–1885, Warszawa 1971. ; 34. K. Kościewicz, Miejskie strofy. Polska poezja urbanistyczna doby postyczniowej, Białystok 2015. ; 35. G. Kremer, The City and French Poetry 1867–1886: Coppée, Cros, Verlaine, Nouveau and Rimbaud, University of Hull 1981, s. 36. ; 36. Kurier Warszawski. Książka jubileuszowa ozdobiona 247 rycinami w tekście. 1821–1896, Warszawa 1897, s. 243. ; 37. T.L. [T. Lenartowicz], Co we Włoszech, „Kurier Warszawski” 1870, nr 87, s. 7. ; 38. T.L. [T. Lenartowicz], Inamorato. Z „Album włoskiego”, „Kurier Warszawski” 1870, nr 92, s. 7. ; 39. T.L. [T. Lenartowicz], Ma-donna, „Kurier Warszawski” 1870, nr 108, s. 7. ; 40. E. Lubowski, Jak poznałem Mirona, „Kurier Warszawski” 1896, nr 1, s. 14. ; 41. Kazimierz Ł… [K. Łuniewski], Strzeż się!, „Kurier Warszawski” 1870, nr 21, s. 6. ; 42. Deotyma [J. Łuszczewska], Nad potokiem, „Kurier Warszawski” 1870, nr 53, s. 6–7. ; 43. Deotyma [J. Łuszczewska], Stanowisko kobiety, „Kurier Warszawski” 1870, nr 40, s. 2. ; 44. E. Manuel, La Robe, w: tegoż, Poemes populaires, Paris 1872, s. 1–3. ; 45. E. Manuel, Sukienka, przeł. J. Jasiński, „Tygodnik Ilustrowany” 1871, nr 171, s. 165–166. ; 46. [E. Manuel], Nieszczęśliwi. Myśl z E. Manuela, „Kurier Warszawski 1870, nr 18, s. 6–7. ; 47. [A. Mickiewicz], Pchła i rabin, „Kurier Warszawski” 1870, nr 260, s. 2. ; 48. [A. Michaux] Spotkanie (na balu maskowym), „Kurier Warszawski” 1870, nr 245, s. 7. ; 49. Miron [A. Michaux], Fantazje, Warszawa 1870, s. 44–45. ; 50. Miron [A. Michaux], Pieśń Desdemony, w: tegoż, Poezje, 158–159. ; 51. Miron [A. Michaux], Poezje, Warszawa 1884, s. 159–160. ; 52. ? [A. Mieczyński?], [„Biblioteka Warszawska” z tytułu będąca], „Kurier Warszawski” 1868, nr 39, s. 1. ; 53. J. Myśliński, Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1867–1918), w: Prasa polska w latach 1864–1918…, s. 123. ; 54. [É. Pailleron], Złodziej. Według E. Paillerona, [przeł. A. Michaux], „Kurier Warszawski” 1870, nr 244, s. 7. ; 55. [O. Roquett], Słowo stare jak świat (Z Pieśni Ottona Roquetta), „Kurier Warszawski” 1870, nr 53, s. 5–6. ; 56. Mruk [A.J. Szabrański], Pisma periodyczne w r. 1869, „Biblioteka Warszawska” 1870, t. 1, s. 144. ; 57. W. Ordon [W. Szancer], Ci, co przychodzą, „Dziennik Poznański” 1870, nr 24, s. 2. ; 58. W. Ordon [W. Szancer], Pokój z wami, „Dziennik Poznański” 1870, nr 221, s. 1. ; 59. W. Szymanowski, Od redakcji, „Kurier Warszawski” 1868, nr 21, s. 1. ; 60. W. Szymanowski, Poezje i dramata, Warszawa 1884, t. 5. ; 61. [W. Szymanowski], 1820–1870, „Kurier Warszawski” 1870, nr 1, s. 1. ; 62. B. Szyndler, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku, Kraków 1993. ; 63. [K. Ujejski], Czarny szal, „Kurier Warszawski” 1870, nr 72, s. 6–7. ; 64. J. Zajkowska, Gomulicki – „poeta życia nowoczesnego” (temat miasta), w: tejże, Twórczość poetycka Wiktora Gomulickiego wobec tradycji literackiej i współczesności, Warszawa 2010, s. 53–91.

Zeszyt:

10

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

109

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67678 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.6

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-18

Data dodania obiektu:

2019-01-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

151

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86497

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji