Obiekt

Tytuł: Zapomniana „chłopska odyseja” Kornela Ujejskiego (przyczynek do badań nad poezją pogrobowców romantyzmu)

Twórca:

Bagłajewski, Arkadiusz

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. [b.a.], Poezja polska i jej koryfeusze. Kilka myśli do charakterystyki współczesnego piśmiennictwa polskiego, „Dziennik Literacki” 1864, nr 1–6. ; 2. A. Bądzkiewicz, Kornel Ujejski. Zarys biograficzno-krytyczny, Kraków–Petersburg 1893. ; 3. A. Bagłajewski, „Galicyjski wieszcz” czy „tylko poeta”? Z problemów recepcji twórczości Kornela Ujejskiego do roku 1897, w: Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji, red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak, Poznań 1995. ; 4. A. Bagłajewski, Ostatni romantyk. Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego, Lublin 1999. ; 5. A. Bagłajewski, Regres języka polityki? Między mesjanizmem a romantyczną nowoczesnością (przypadek Kornela Ujejskiego), w: Rok 1863. Narodziny nowej Polski, red. M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin, B. Smoleń, A. Wróbel, Warszawa 2016. ; 6. T. Budrewicz, Literaci – członkowie Stowarzyszenia Ludu Polskiego o roku 1846, w: Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje. Zbiór studiów, red. M. Śliwa, Kraków 1997. ; 7. A. Fabianowski, Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego, Ciechanów 1991. ; 8. M. Janion, Dialektyka historii w polemice między Słowackim a Krasińskim, w: tejże, Prace wybrane, t. 2: Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000. ; 9. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978. ; 10. T. Kostkiewiczowa, „Gdzie lud rzekł: chcę być wolnym”. Główne motywy słowne poezji patriotycznej, w: tejże, Horyzonty wyobraźni. O języku w poezji czasów Oświecenia, Warszawa 1984. ; 11. Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, oprac. J. Czubek, Kraków 1912, t. 5, s. 35. ; 12. A. Kuciak, Dante romantyków. Recepcja „Boskiej Komedii” u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida, Poznań 2003. ; 13. J. Maciejewski, Przedburzowcy. Z problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywizmem, Kraków 1971. ; 14. K. Poklewska, Między romantyzmem a pozytywizmem (O grupie lwowskiego „Dziennika Literackiego” w latach 1856–1870), w: Literatura południa wieku. Twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu, red. J. Maciejewski, Warszawa 1992. ; 15. K. Poklewska, Wstęp, w: K. Ujejski, Wybór poezji i prozy, oprac. K. Poklewska, Wrocław 1992. ; 16. K. Poklewska, Krew na śniegu. Rzecz o rabacji galicyjskiej w literaturze polskiej, Wrocław 1986. ; 17. Z. Sudolski, Jeremi. Opowieść biograficzna o Kornelu Ujejskim, Warszawa 1986. ; 18. Z. Sudolski, Wstęp, w: Walka z życiem. Korespondencja lwowskiej rodziny Wildów, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 2001. ; 19. K. Ujejski, Grzela. Opowiadania dla ludu polskiego, które spisał Kornel z Pawłowa. Część pierwsza. Rok 1846, w: tegoż, Poezje nieznane, z rękopisu oprac., wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1993. ; 20. [K. Ujejski], Przemówienia Kornela Ujejskiego 1863–1893, Przemyśl 1893. ; 21. [K. Ujejski], Wielkie serce. Korespondencja Kornela Ujejskiego z rodziną Młodnickich, t. 1–2, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1992. ; 22. [K. Ujejski], Żyję miłością. Korespondencja Kornela Ujejskiego 1844–1897, zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Sudolski, współpraca O. Krysowski, Warszawa 2003. ; 23. M. Wysłouchowa, Kornel Ujejski, jego życie i dzieła, Lwów 1899. ; 24. K. Wróblewski, Kornel Ujejski (1823–1893). W dodatkach garść listów Ujejskiego, Szajnochy i Bohdana Zaleskiego, Lwów 1902. ; 25. F. Ziejka, W kręgu mitów polskich, Kraków 1977. ; 26. F. Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984.

Zeszyt:

10

Strona pocz.:

193

Strona końc.:

206

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67685 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.13

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-01-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

195

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86504

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji