Object

Title: Sonet Adama Asnyka „Smutni rycerze…”. Dwie redakcje i replika

Creator:

Budrewicz, Tadeusz

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. [b.a.], „Czerwony sztandar”, „Głos Narodu” 1896, nr 73, s. 1.
2. [b.a.], 24 posiedzenie I sesji VII periodu, „Dziennik Polski” 1896, nr 38, s. 1
3. [b.a.], Jeszcze o książce p. Koźmiana, „Przegląd Poznański” 1896, nr 23, s. 276.
4. [b.a.], Kraków, 3 kwietnia, „Nowa Reforma” 1896, nr 79, s. 1.
5. [b.a.], Kronika, „Głos Narodu” 1896, nr 98, s. 4.
6. [b.a.], Kronika, „Nowa Reforma” 1896, nr 123, s. 2; por też: nr 124, s. 2.
7. [b.a.], Kronika. Znane dzieło p. Koźmiana, „Głos Narodu” 1896, nr 120, s. 5.
8. [b.a.], Odezwa, „Dziennik Poranny” 1895, nr 1, s. 4.
9. [b.a.], Pamięci Lelewela, „Głos Narodu” 1896, nr 122, s. 4.
10. [b.a.], Przegląd. Pięćdziesiąta rocznica rzezi, „Naprzód” 1896, nr 8, s. 1.
11. [b.a.], Sprawa o patriotyzm, „Przegląd Wszechpolski” 1896, nr 4, s. 73–75.
12. [b.a.], Wiadomości literackie i artystyczne, „Dziennik Poznański” 1896, nr 118, s. 4.
13. [b.a.], Zapiski literackie i artystyczne, „Naprzód” 1896, nr 22, s. 4.
14. [b.a.], Zebranie włościańskie w Krakowie, „Czas” 1896, nr 72, s. 2.
15. [b.a.], Zgon Adama Asnyka, „Naprzód” 1897, nr 31, s. 1.
16. [b.a.], Znieważenie uroczystości narodowej, „Nowa Reforma” 1896, nr 72, s. 2.
17. A. Asnyk, Pisma po raz pierwszy razem zebrane, poprzedził życiorysem poety i przedmową I. Chrzanowski, wydał, objaśnił i opatrzył ilustracjami H. Schipper, Poezje, t. 2, Warszawa 1939.
18. A. Asnyk (El…y), Pisma. Wydanie zupełne, w układzie i z objaśnieniami F. Hoesicka i W. Prokescha, poprzedzone życiorysem i charakterystyką poety z kilkoma portretami, t. 1–3, Warszawa 1916.
19. El…y [A. Asnyk], Sonet [„Smutni synowie przebrzmiałej już chwili”], „Bluszcz” 1874, nr 10.
20. El…y [A. Asnyk], W loży, „Nowa Reforma” 1896, nr 80, s. 2.
21. El…y [A. Asnyk], Fragment, „Pierwszy Rocznik Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie” 1896, red. W. Bartoszewski, s. 210.
22. K. Bartoszewicz, Rok 1863. Historia na usługach ludzi i stronnictw (O książce i z powodu książki p. Koźmiana o r. 1863), t. 1–2, Kraków 1895–1896.
23. E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.
24. T. Budrewicz, Asnyk między symbolizmem a socjalizmem (Przeoczone konteksty „Szkicu do współczesnego obrazu”), „Prace Polonistyczne” 2000.
25. T. Budrewicz, Rymowane spory. Asnyk, Kraków 2015.
26. T. Budrewicz, „Kostka Napierski” – przeoczone konteksty polityczne powieści, w: Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala, red. B. Faron, Kraków 2015, s. 87–89.
27. S. Estreicher, Rozwój organizacji socjalistycznej w krajach polskich, „Przegląd Polski” 1896, t. 119, s. 307.
28. W. Hahn, Zapomniane wiersze Adama Asnyka, „Gazeta Lwowska” 1921, nr 77–79.
29. H. Halban, Polen und das Jahre 1863, Wien 1895.
30. M. Hertel, Do autora sonetu o „smutnych rycerzach”, w: Maksymilian Hertel. Poeta nie znany, biografię napisał, wiersze wybrał S. Makowski, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1989, R. 24, s. 127–131.
31. F. Hoesick, Dwa nieznane sonety Asnyka, „Nowa Reforma” 1917, nr 163, s. 2.
32. F. Hoesick, Z zapomnianych wierszy Asnyka, „Kurier Warszawski” 1914, nr 1, s. 18–19.
33. F. Hoesick, Zapomniany sonet Asnyka. Ze studiów nad twórczością El…y’ego, „Kurier Warszawski” 1913, nr 324, s. 5–6.
34. Z. Ludomir [Z. Kozłowski], Joachim Lelewel (* w Warszawie 1796 † w Paryżu 29/ V 1861), „Diabeł” 1896, nr 11, s. 2.
35. S. Koźmian, Rzecz o roku 1863, t. 3, Kraków 1896.
36. J. Moszyński, Obrachunek z „Rzeczą” p. Stanisława Koźmiana „O roku 1863”, z jej autorem i tegoż przyjaciółmi, Kraków 1895.
37. Niczyj, Kraków, 18 czerwca, „Kraj” 1896, nr 32, s. 12.
38. A. Niemojewski, Z ulicy, „Krytyka” 1896, z. 5, s. 59–61.
39. R. Okulicz-Kozaryn, Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce, Poznań 2013.
40. T. Romanowicz, Adam Asnyk (El…y). Nekrolog, „Słowo Polskie” 1897, nr 178, s. 1.
41. H. Szyper, Uwagi, w: A. Asnyk, Wybór poezji, Warszawa 1948.
42. M. Szypowska, Asnyk znany i nieznany, Warszawa 1971.
43. K. Tetmajer, Ku czci Asnyka, „Kurier Warszawski” 1897, nr 268, s. 2.
44. K. Tetmajer, „Tatry”, „Kurier Warszawski” 1896, nr 319 (z dod. ), s. 2.
45. Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. T. Budrewicz, P. Bukowski, R. Stachura-Lupa, Żarnowiec 2010.
46. K. Wóycicki, Stylistyka i rytmika polska, Warszawa [1917], s. 145.
47. K. Wóycicki, Asnyk wśród prądów epoki (Materiały i opracowania). Próba bibliografii pism Asnyka, Warszawa 1931, s. 139–143.
48. M. Wysłouchowa, Lelewel a młodzież polska, „Przegląd Poznański” 1896, nr 23, s. 267–268.

Issue:

10

Start page:

207

End page:

223

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67686 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jan 4, 2019

In our library since:

Jan 4, 2019

Number of object content hits:

146

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86505

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information