Obiekt

Tytuł: Sonet Adama Asnyka „Smutni rycerze…”. Dwie redakcje i replika

Twórca:

Budrewicz, Tadeusz

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. [b.a.], „Czerwony sztandar”, „Głos Narodu” 1896, nr 73, s. 1.
2. [b.a.], 24 posiedzenie I sesji VII periodu, „Dziennik Polski” 1896, nr 38, s. 1
3. [b.a.], Jeszcze o książce p. Koźmiana, „Przegląd Poznański” 1896, nr 23, s. 276.
4. [b.a.], Kraków, 3 kwietnia, „Nowa Reforma” 1896, nr 79, s. 1.
5. [b.a.], Kronika, „Głos Narodu” 1896, nr 98, s. 4.
6. [b.a.], Kronika, „Nowa Reforma” 1896, nr 123, s. 2; por też: nr 124, s. 2.
7. [b.a.], Kronika. Znane dzieło p. Koźmiana, „Głos Narodu” 1896, nr 120, s. 5.
8. [b.a.], Odezwa, „Dziennik Poranny” 1895, nr 1, s. 4.
9. [b.a.], Pamięci Lelewela, „Głos Narodu” 1896, nr 122, s. 4.
10. [b.a.], Przegląd. Pięćdziesiąta rocznica rzezi, „Naprzód” 1896, nr 8, s. 1.
11. [b.a.], Sprawa o patriotyzm, „Przegląd Wszechpolski” 1896, nr 4, s. 73–75.
12. [b.a.], Wiadomości literackie i artystyczne, „Dziennik Poznański” 1896, nr 118, s. 4.
13. [b.a.], Zapiski literackie i artystyczne, „Naprzód” 1896, nr 22, s. 4.
14. [b.a.], Zebranie włościańskie w Krakowie, „Czas” 1896, nr 72, s. 2.
15. [b.a.], Zgon Adama Asnyka, „Naprzód” 1897, nr 31, s. 1.
16. [b.a.], Znieważenie uroczystości narodowej, „Nowa Reforma” 1896, nr 72, s. 2.
17. A. Asnyk, Pisma po raz pierwszy razem zebrane, poprzedził życiorysem poety i przedmową I. Chrzanowski, wydał, objaśnił i opatrzył ilustracjami H. Schipper, Poezje, t. 2, Warszawa 1939.
18. A. Asnyk (El…y), Pisma. Wydanie zupełne, w układzie i z objaśnieniami F. Hoesicka i W. Prokescha, poprzedzone życiorysem i charakterystyką poety z kilkoma portretami, t. 1–3, Warszawa 1916.
19. El…y [A. Asnyk], Sonet [„Smutni synowie przebrzmiałej już chwili”], „Bluszcz” 1874, nr 10.
20. El…y [A. Asnyk], W loży, „Nowa Reforma” 1896, nr 80, s. 2.
21. El…y [A. Asnyk], Fragment, „Pierwszy Rocznik Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie” 1896, red. W. Bartoszewski, s. 210.
22. K. Bartoszewicz, Rok 1863. Historia na usługach ludzi i stronnictw (O książce i z powodu książki p. Koźmiana o r. 1863), t. 1–2, Kraków 1895–1896.
23. E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.
24. T. Budrewicz, Asnyk między symbolizmem a socjalizmem (Przeoczone konteksty „Szkicu do współczesnego obrazu”), „Prace Polonistyczne” 2000.
25. T. Budrewicz, Rymowane spory. Asnyk, Kraków 2015.
26. T. Budrewicz, „Kostka Napierski” – przeoczone konteksty polityczne powieści, w: Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala, red. B. Faron, Kraków 2015, s. 87–89.
27. S. Estreicher, Rozwój organizacji socjalistycznej w krajach polskich, „Przegląd Polski” 1896, t. 119, s. 307.
28. W. Hahn, Zapomniane wiersze Adama Asnyka, „Gazeta Lwowska” 1921, nr 77–79.
29. H. Halban, Polen und das Jahre 1863, Wien 1895.
30. M. Hertel, Do autora sonetu o „smutnych rycerzach”, w: Maksymilian Hertel. Poeta nie znany, biografię napisał, wiersze wybrał S. Makowski, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1989, R. 24, s. 127–131.
31. F. Hoesick, Dwa nieznane sonety Asnyka, „Nowa Reforma” 1917, nr 163, s. 2.
32. F. Hoesick, Z zapomnianych wierszy Asnyka, „Kurier Warszawski” 1914, nr 1, s. 18–19.
33. F. Hoesick, Zapomniany sonet Asnyka. Ze studiów nad twórczością El…y’ego, „Kurier Warszawski” 1913, nr 324, s. 5–6.
34. Z. Ludomir [Z. Kozłowski], Joachim Lelewel (* w Warszawie 1796 † w Paryżu 29/ V 1861), „Diabeł” 1896, nr 11, s. 2.
35. S. Koźmian, Rzecz o roku 1863, t. 3, Kraków 1896.
36. J. Moszyński, Obrachunek z „Rzeczą” p. Stanisława Koźmiana „O roku 1863”, z jej autorem i tegoż przyjaciółmi, Kraków 1895.
37. Niczyj, Kraków, 18 czerwca, „Kraj” 1896, nr 32, s. 12.
38. A. Niemojewski, Z ulicy, „Krytyka” 1896, z. 5, s. 59–61.
39. R. Okulicz-Kozaryn, Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce, Poznań 2013.
40. T. Romanowicz, Adam Asnyk (El…y). Nekrolog, „Słowo Polskie” 1897, nr 178, s. 1.
41. H. Szyper, Uwagi, w: A. Asnyk, Wybór poezji, Warszawa 1948.
42. M. Szypowska, Asnyk znany i nieznany, Warszawa 1971.
43. K. Tetmajer, Ku czci Asnyka, „Kurier Warszawski” 1897, nr 268, s. 2.
44. K. Tetmajer, „Tatry”, „Kurier Warszawski” 1896, nr 319 (z dod. ), s. 2.
45. Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. T. Budrewicz, P. Bukowski, R. Stachura-Lupa, Żarnowiec 2010.
46. K. Wóycicki, Stylistyka i rytmika polska, Warszawa [1917], s. 145.
47. K. Wóycicki, Asnyk wśród prądów epoki (Materiały i opracowania). Próba bibliografii pism Asnyka, Warszawa 1931, s. 139–143.
48. M. Wysłouchowa, Lelewel a młodzież polska, „Przegląd Poznański” 1896, nr 23, s. 267–268.

Zeszyt:

10

Strona pocz.:

207

Strona końc.:

223

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67686 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.14

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-01-04

Data dodania obiektu:

2019-01-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

146

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86505

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji