Object structure

Title:

O użyteczności poezji „na marginesie cywilizacji” – casus Tytusa Chyliczkowskiego

Subtitle:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Creator:

Samborska-Kukuć, Dorota

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

funeralia ; occasional poetry ; Chyliczkowski, Tytus

References:

1. S. Chodyński, Nekrolog „Przegląd Katolicki” 1902, nr 18, s. 284–285. ; 2. L. Cieślak, Józef Goleński – artysta muzyk i pierwszy organizator życia muzycznego w Piotrkowie Trybunalskim, „Zeszyt Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi” 1981. ; 3. M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Polskie superekslibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 2, Warszawa 2001, s. 249. ; 4. Dzieje Goraja, red. Z. Ł. Baranowski, Lublin 2010, s. 122. Po śmierci Jana przekazała jego bibliotekę seminarium we Włocławku, zob. Seminarium Włocławskie. Szkic historyczny na podstawie akt i dokumentów miejscowych, spisał S. Chodyński, Włocławek 1904, s. 288. ; 5. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX wieku, t. 3, Kraków 1962, s. 210. ; 6. S. Frycie, Tytus Chyliczkowski – nieznany poeta z czasów przełomu romantyczno-pozytywistycznego, w: tegoż, Nieobecni w zbiorowej pamięci. Szkice literackie o życiu kulturalnym Piotrkowa i zapomnianych poetach Ziemi Piotrkowskiej XIX i XX wieku, Piotrków 1993, s. 43–50. ; 7. S. Frycie, Bibliografia zawartości literackiej „Tygodnia” piotrkowskiego, „Rocznik Naukowo–Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” 1965, z. 2. ; 8. R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biograficzny, Wrocław 1977, s. 445. ; 9. B. Karkowski, Dzieje bibliotek Joachima Lelewela. Studium bibliologiczne, Łódź 1995, s. 23. ; 10. A.Korobowicz, Sąd okręgowy w Piotrkowie 1876–1915, „Studia Iuridica Lublinensia” 2013, nr 19, s. 151. ; 11. S. Kuczyński, Stronczyński Kazimierz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 44, Kraków 2006–2007, s. 366–371. ; 12. A. Massalski, Słownik biograficzny. Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833–1862, Warszawa 2007, s. 105. ; 13. Z. Miszczak, Faustyn Świderski i jego krąg rodzinny. Zarys biograficzny, „Ziemia Częstochowska” 2001, t. 28, s. 115–131. ; 14. T. Nowakowski, Piotrków Trybunalski i okolice. Przewodnik, Warszawa 1972, s. 77. ; 15. A. Pilecki, Ze wspomnień o śp. Tytusie Chyliczkowskim, „Tydzień” 1894, nr 44, s. 2–3. ; 16. M. Ptaszyk, Kalendarz życia i twórczości Samuela Bogumiła Lindego, Wrocław 1992, s. 210. ; 17. S. Skwarczyńska, O pojęcie literatury stosowanej, „Pamiętnik Literacki” 1931, z. 1, s. 1–24. ; 18. K. Stronczyński, Tytus Chyliczkowski, „Tydzień” 1894, nr 36, s. 3–4.

Issue:

10

Start page:

225

End page:

236

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.15

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)