Object

Title: Galerie i pałace : kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich

Creator:

Pfeiffer, Bogusław

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Aneau, Pieta poesis. Ut pictura poesis erit. Lyon 1552.
2. J. Białobocki, Zegar [...] królestwa polskiego wiekami królów idący [...]. Kraków 1661.
3. J. Białostocki, Czy istniała barokowa teoria sztuki? W zb.: Wiek XVII - kontrreformacja, barok. Wrocław 1970, s. 201-228.
4. J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce. Warszawa 1976.
5. J. Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce. Warszawa 1966.
6. Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej, IX-XII 1983. Warszawa 1983.
7. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997.
8. G. Downey, Ekphrasis. Hasło w: Reallexicon für Antike und Christentum. T. 4. Stuttgart 1959.
9. M. Eustachiewicz, „Dwór helikoński” Wespazjana Kochowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 3-22.
10. P. Friedländer, Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius. Leipzig-Berlin 1912.
11. E. H. Gombrich, Icones symbolicae. The Visual Image in Neo-Platonic Thought. „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1948, t. 11.
click here to follow the link
12. A. Jarzębski, Gościniec, abo krótkie opisanie Warszawy. Wyd. I. Chrzanowski, W. Korotyński. Wstęp A. Kraushar. Warszawa 1909.
13. A. Jarzębski, Gościniec, abo krótkie opisanie Warszawy. Wyd. 2. Oprac., wstęp W. Tomkowicz. Warszawa 1974.
14. J. Jurkowski, Tragedia o polskim Scylurusie. Oprac. J. Krzyżanowski, S. Rospond. Wrocław 1958.
15. M. Kaczmarek, Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego. Wrocław 1972.
16. Z. Kloch, Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 183-208.
17. J. Kochanowski, Pieśni. W: Dzieła polskie. Wstęp, przypisy J. Krzyżanowski. T. 1. Warszawa 1969.
18. J. Kochanowski, Utwory łacińskie. Przeł. J. Ejsmond. Warszawa 1953.
19. W. Kochowski, Niepróżnujące próżnowanie, ojczystym rymem, na liryca i epigramata polskie rozdzielone. Kraków 1674.
20. A. Kołudzki, Tron ojczysty, albo pałac wieczności monarchów, książąt i królów polskich. Poznań 1707.
21. M. Komorowski, Poezja, retoryka i historia w renesansowej doktrynie „Ut pictura poesis”. W zb.: Słowo i obraz. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 17-33.
22. W. Kret, „Palatium Libertatis Reipublicae Poloniae”. Problematyka artystyczna i ideowa pałacu Jerzego Ossolińskiego w Warszawie. „Biuletyn Historii Sztuki” 1965, t. 27, z. 3, s. 173-196.
23. R. Krzywy, Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki. Na przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 1998, t. 36, s. 25-47.
24. S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje. Warszawa 1993.
25. M. F. Kwintylian, Figury myśli [Inst. orat. IX 2]. Przeł. M. Nagajewicz. „Meander” 1977, z. 11, s. 437-446.
26. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. München 1960.
27. R. W. Lee, „Ut pictura poesis The Humanistic Theory of Painting. „The Art Bulletin” 1940, t. 22.
click here to follow the link
28. S. Leszczyński, Classicum niesmiertelnej sławy. Kraków 1674.
29. H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury. W: Wymiary dzieła literackiego. Warszawa 1984.
30. A. Naruszewicz, Poezje. T. 2. Lipsk 1835.
31. J. Pelc, Obraz-słowo-znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973.
32. J. Pelc, „Ut pictura poesis erit”. Między teorią a praktyką twórców. W zb.: Słowo i obraz. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 49-72.
33. R. Popowski, Retoryka w późnoantycznych opisach dzieł sztuki. W zb.: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo. Red. J. Axer. Warszawa 1996.
34. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Przeł. W. Jekiel. Warszawa 1981.
35. P. J. Pruszcz [S. Szczepanowski], Forteca duchowna królestwa polskiego z żywotów świętych [...]. Kraków 1662.
36. P. J. Pruszcz [S. Szczepanowski], Forteca monarchów i całego królestwa polskiego [...]. Kraków 1737.
37. R. Ryba, „Książę Wiśniowiecki Janusz" Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku. Katowice 2000.
38. E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności. Wrocław 1969.
39. R. Suszycki, Świat górny. Kraków 1700.
40. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973.
41. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. T. 3. Wrocław 1967.
42. A. Treiderowa, Tematyka polska w twórczości Romeyna de Hooghe’a. „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1960, t. 6, s. 5-47.
43. S. Twardowski, Nadobna Paskwalina. Oprac. J. Okoń. Wyd. 2, zm. BN I 87. Wrocław 1980.
44. S. Twardowski, Pałac Leszczyński. (1643). W: Zbiór różnych rytmów. Wilno 1770.
45. S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do Sołtana Mustafy. Wydał R. Krzywy. Warszawa 2000.
46. S. Twardowski, Sieradz się świeci. (1634). W: Zbiór różnych rytmów. Wilno 1770.
47. S. Twardowski, Władysław IV król polski i szwedzki. Leszno 1649.
48. T. Witczak, Do genezy „Pałacu leszczyńskiego" Samuela Twardowskiego. W zb.: Munera litteraria. Księga ku czci profesora Romana Pollaka. Poznań 1962.
49. J. P. Woronicz, Na pokoje nowe w Zamku Królewskim obrazam i sławniejszych czynów polskich, portretam i i biustami znakomitszych Polaków ozdobione. [Warszawa] 1786.
50. F. A. Yates, Sztuka pamięci. Przeł. W. Radwański. Warszawa 1977.
51. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Issue:

2

Start page:

61

End page:

78

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123715 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 9, 2020

In our library since:

May 9, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86526

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information