Obiekt

Tytuł: Galerie i pałace : kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich

Twórca:

Pfeiffer, Bogusław

Data wydania/powstania:

2001

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. B. Aneau, Pieta poesis. Ut pictura poesis erit. Lyon 1552.
2. J. Białobocki, Zegar [...] królestwa polskiego wiekami królów idący [...]. Kraków 1661.
3. J. Białostocki, Czy istniała barokowa teoria sztuki? W zb.: Wiek XVII - kontrreformacja, barok. Wrocław 1970, s. 201-228.
4. J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce. Warszawa 1976.
5. J. Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce. Warszawa 1966.
6. Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej, IX-XII 1983. Warszawa 1983.
7. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997.
8. G. Downey, Ekphrasis. Hasło w: Reallexicon für Antike und Christentum. T. 4. Stuttgart 1959.
9. M. Eustachiewicz, „Dwór helikoński” Wespazjana Kochowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 3-22.
10. P. Friedländer, Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius. Leipzig-Berlin 1912.
11. E. H. Gombrich, Icones symbolicae. The Visual Image in Neo-Platonic Thought. „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1948, t. 11.
kliknij tutaj, żeby przejść
12. A. Jarzębski, Gościniec, abo krótkie opisanie Warszawy. Wyd. I. Chrzanowski, W. Korotyński. Wstęp A. Kraushar. Warszawa 1909.
13. A. Jarzębski, Gościniec, abo krótkie opisanie Warszawy. Wyd. 2. Oprac., wstęp W. Tomkowicz. Warszawa 1974.
14. J. Jurkowski, Tragedia o polskim Scylurusie. Oprac. J. Krzyżanowski, S. Rospond. Wrocław 1958.
15. M. Kaczmarek, Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego. Wrocław 1972.
16. Z. Kloch, Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 183-208.
17. J. Kochanowski, Pieśni. W: Dzieła polskie. Wstęp, przypisy J. Krzyżanowski. T. 1. Warszawa 1969.
18. J. Kochanowski, Utwory łacińskie. Przeł. J. Ejsmond. Warszawa 1953.
19. W. Kochowski, Niepróżnujące próżnowanie, ojczystym rymem, na liryca i epigramata polskie rozdzielone. Kraków 1674.
20. A. Kołudzki, Tron ojczysty, albo pałac wieczności monarchów, książąt i królów polskich. Poznań 1707.
21. M. Komorowski, Poezja, retoryka i historia w renesansowej doktrynie „Ut pictura poesis”. W zb.: Słowo i obraz. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 17-33.
22. W. Kret, „Palatium Libertatis Reipublicae Poloniae”. Problematyka artystyczna i ideowa pałacu Jerzego Ossolińskiego w Warszawie. „Biuletyn Historii Sztuki” 1965, t. 27, z. 3, s. 173-196.
23. R. Krzywy, Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki. Na przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 1998, t. 36, s. 25-47.
24. S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje. Warszawa 1993.
25. M. F. Kwintylian, Figury myśli [Inst. orat. IX 2]. Przeł. M. Nagajewicz. „Meander” 1977, z. 11, s. 437-446.
26. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. München 1960.
27. R. W. Lee, „Ut pictura poesis The Humanistic Theory of Painting. „The Art Bulletin” 1940, t. 22.
kliknij tutaj, żeby przejść
28. S. Leszczyński, Classicum niesmiertelnej sławy. Kraków 1674.
29. H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury. W: Wymiary dzieła literackiego. Warszawa 1984.
30. A. Naruszewicz, Poezje. T. 2. Lipsk 1835.
31. J. Pelc, Obraz-słowo-znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973.
32. J. Pelc, „Ut pictura poesis erit”. Między teorią a praktyką twórców. W zb.: Słowo i obraz. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 49-72.
33. R. Popowski, Retoryka w późnoantycznych opisach dzieł sztuki. W zb.: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo. Red. J. Axer. Warszawa 1996.
34. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Przeł. W. Jekiel. Warszawa 1981.
35. P. J. Pruszcz [S. Szczepanowski], Forteca duchowna królestwa polskiego z żywotów świętych [...]. Kraków 1662.
36. P. J. Pruszcz [S. Szczepanowski], Forteca monarchów i całego królestwa polskiego [...]. Kraków 1737.
37. R. Ryba, „Książę Wiśniowiecki Janusz" Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku. Katowice 2000.
38. E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności. Wrocław 1969.
39. R. Suszycki, Świat górny. Kraków 1700.
40. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973.
41. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. T. 3. Wrocław 1967.
42. A. Treiderowa, Tematyka polska w twórczości Romeyna de Hooghe’a. „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1960, t. 6, s. 5-47.
43. S. Twardowski, Nadobna Paskwalina. Oprac. J. Okoń. Wyd. 2, zm. BN I 87. Wrocław 1980.
44. S. Twardowski, Pałac Leszczyński. (1643). W: Zbiór różnych rytmów. Wilno 1770.
45. S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do Sołtana Mustafy. Wydał R. Krzywy. Warszawa 2000.
46. S. Twardowski, Sieradz się świeci. (1634). W: Zbiór różnych rytmów. Wilno 1770.
47. S. Twardowski, Władysław IV król polski i szwedzki. Leszno 1649.
48. T. Witczak, Do genezy „Pałacu leszczyńskiego" Samuela Twardowskiego. W zb.: Munera litteraria. Księga ku czci profesora Romana Pollaka. Poznań 1962.
49. J. P. Woronicz, Na pokoje nowe w Zamku Królewskim obrazam i sławniejszych czynów polskich, portretam i i biustami znakomitszych Polaków ozdobione. [Warszawa] 1786.
50. F. A. Yates, Sztuka pamięci. Przeł. W. Radwański. Warszawa 1977.
51. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

61

Strona końc.:

78

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:123715 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-05-09

Liczba wyświetleń treści obiektu:

16

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86526

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji