Object

Planned object

Title: Obraz jako interpretant : na przykładzie polskiej poezji współczesnej

Creator:

Dziadek, Adam

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. H. Auden, Poezje. Wybór, posł. L. Elektorowiez. Przeł. L. Elektorowicz [et al.]. Kraków 1988. ; 2. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2: Ideologie artystyczne. Warszawa 1988. ; 3. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Londyn 1984. ; 4. R. Barthes, Teoria tekstu. Tł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. Red. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992, s. 189-208. ; 5. J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. Wyd. 5. T. 2. Warszawa 1991. ; 6. E. Bryll, Autoportret z bykiem. Warszawa 1960. ; 7. E. Bryll, Rzecz listopadowa. Warszawa 1968. ; 8. E. Bryll, Sztuka stosowana. Warszawa 1966. ; 9. E. Bryll, Twarz nie odsłonięta. Warszawa 1963. ; 10. Ch. Buci-Glucksman, L'Oeil cartographique de l’art. Paris 1996. ; 11. M. Buczkówna, Ikar. W: Dalekie z pobliża. Warszawa 1959. ; 12. J. Dudek, Zatopiony w ciemnych promieniach ziemi... (O poezji Zbigniewa Herberta). „Ruch Literacki” 1971, z. 5, s. 293-309. ; 13. A. Dziadek, Interpretant - zarys zagadnienia. W zb.: Znajomym gościńcem. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu w sześćdziesiątą rocznicą urodzin. Red. T. Sławek. [posł. Cz. Zgorzelski]. Katowice 1993, s. 215-220. ; 14. A. Dziadek, Poemat bukoliczny Aleksandra Wata. „Teksty Drugie” 2000, nr 3, s. 168-178. ; 15. U. Eco, Pejzaż semiotyczny. Przeł. A. Weinsberg. Przedm. M. Czerwiński. Warszawa 1972. ; 16. M. Głowiński, O intertekstualności. W zb.: Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa. Red. H. Markiewicz, J. Sławiński. Kraków 1992, s. 185-212. ; 17. S. Grochowiak, Bóg błogosławi małomównym... W: Haiku-images. Warszawa 1978. ; 18. S. Grochowiak, Breughel (II). W: Nie było lata. Warszawa 1969. ; 19. S. Grochowiak, Ikar. W: Agresty. Warszawa 1963. ; 20. S. Grochowiak, Pod Breughla. W: Menuet z pogrzebaczem. Kraków 1958. ; 21. J. A. W. Heffernan, Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago-London 1993. ; 22. Z. Herbert, Dedal i Ikar. W: Struna światła. Warszawa 1956. ; 23. L. H. Hoek, La Transposition intersémiotique. Pour une classification pragmatique. W zb.: Rhétorique et image. Éd. L. H. Hoek, K. Meerhoff. Amsterdam 1995. ; 24. W. Kalaga, Funkcje interpretantu znaku literackiego. „Studia Semiotyczne” 1990, t. 16/17, s. 77-91. ; 25. W. Kalaga, The Literary Sign: A Triadic Model. Katowice 1986. ; 26. W. Kalaga, E. Prower, Interpretant a kategoria odbiorcy. W zb.: Tekst - (Czytelnik) - Margines. Red. W. Kalaga, T. Sławek. Katowice 1988, s. 71-99. ; 27. T. Karpowicz, Ucieczka ptaków. W: Kamienna muzyka. Warszawa 1958. ; 28. J. Kornhauser, Nastanie święto i dla leniuchów. Warszawa 1972. ; 29. T. Kubiak, Krzyk Ikara. W: Ikaryjskie morze. Warszawa 1964. ; 30. J. Lacan, La Schize de l’oeil et du regard. W: Le Séminaire. Livre XII. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris 1973. ; 31. J. Łukasiewicz, „Ikar" Stanisława Grochowiaka. „Ruch Literacki” 1990, z. 4/5, s. 309-316. ; 32. U. Makowska, Sztuki plastyczne w poezji Stanisława Grochowiaka. „Poezja” 1977, nr 2, s. 65-76. ; 33. D. Opacka-Walasek, „ ...pozostać wiernym niepewnej jasności". Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Katowice 1996. ; 34. R. Passeron, La Naissance d’Icare. Eléments de poïétique générale. Paris 1996. ; 35. G. A. Phillips, Sign /Text/ Differance. W zb.: Intertextuality. Red. H. F. Plett. Berlin - New York 1991. ; 36. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1980. ; 37. Publius Ovidius Naso, Przemiany. Przeł. B. Kiciński. Warszawa 1825-1826. ; 38. M. Riffaterre, Interpretation and Undecidability. „New Literary History” 1981, nr 2. ; click here to follow the link ; 39. M. Riffaterre, The Interpretant in Literary Semiotics. „American Journal of Semiotics” 1985, t. 3, nr 4. ; click here to follow the link ; 40. M. Riffaterre, La Production du texte. Paris 1979. ; 41. M. Riffaterre, Semiotics of Poetry. Bloomington-London 1978. ; 42. M. Riffaterre, Semiotyka intertekstualna: Interpretant. Przeł. K. i J. Faliccy. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 297-314. ; 43. M. Riffaterre, Textuality. W. H. Auden's „Musée des Beaux Arts". W zb.: Some Readers Reading. Red. M. A. Caws. New York 1986. ; 44. W. Stechow, Pieter Bruegel the Elder. New York 1990. ; 45. W. Steiner, The Colors of Rhetoric. Chicago 1985. ; 46. W. Szymborska, Dwie małpy Bruegla. W: Wołanie do Yeti. Kraków 1957. ; 47. A. Wat, Dziennik bez samogłosek. Oprac. K. Rutkowski. Londyn 1986. ; 48. A. Wat, Poemat bukoliczny. „Zeszyty Literackie” 1985, nr 9, s. 34-49. ; 49. A. Wat, Przed Breughelem Starszym. W: Wiersze. Kraków 1957.

Issue:

2

Start page:

127

End page:

148

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information