Object

Planned object

Title: Paradoks poetycki i formy pokrewne jako tworzywo literackie

Creator:

Banowska, Lidia

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław 1994. ; 2. S. Barańczak, Wstęp w: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991. ; 3. Y. Bellenger, Paradoxe et ironie dans les „Essais” de 1580. W zb.: Le Paradoxe au temps de Renaissance. Paris 1981. ; 4. R. Crashaw, O nadziei: Dialog w pytaniach i odpowiedziach pomiędzy A. Cowleyem i R. Crashavem. W: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991. ; 5. J. Culler, Paradox and the Language of Morals in La Rochefoucauld. „Modern Language Review” 1973, nr 68. ; click here to follow the link ; 6. J. Donne, Sonety święte, XIV. W: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991. ; 7. E. Grodziński, Paradoksy semantyczne. Wrocław 1983. ; 8. G. Herbert, Dźwig. W: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991. ; 9. F. Karpiński, O narodzeniu Pańskim. W: Wybór poezji. Oprac. W. Jankowski. BN I 89. Kraków 1926. ; 10. S. Lec, Aforyzmy. Fraszki. W: Utwory wybrane. Wstęp, wybór J. Łukasiewicza. T. 2. Kraków 1977. ; 11. P. Łaguna, Ironia jako podstawa i jako wyraz. (Z zagadnień teoretycznych ironii). Kraków 1984. ; 12. A. Marvell, Dialog Duszy i Ciała. W: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991. ; 13. E. Miodońska-Brooks, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki. Warszawa 1972. ; 14. J. A. Morsztyn, Do trupa. W: Wybór poezji. Oprac. W. Weintraub. BN I 257. Wrocław 1988. ; 15. A. Okopień-Sławińska, Antyteza. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998, s. 37. ; 16. A. Okopień-Sławińska, Ironia. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998, s. 221-222. ; 17. Para-. Hasło w: Słownik wyrazów obcych. PWN. Warszawa 1972, s. 548. ; 18. M. Sarbiewski, O poincie i dowcipie. W: Wykłady poetyki. Praecepta poetica. Tł., oprac. S. Skimina. BPP, B 5. Wrocław 1988. ; 19. J. Sławiński, Paradoks. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998, s. 370-371. ; 20. Słownik wyrazów obcych. PWN. Wyd. 2. Warszawa 1995. ; 21. Th. Stanley, Odrzucenie. W: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przeł., wstęp, oprac. S. Barańczak. Wyd. 2, popr. i znacznie poszerz. Warszawa 1991. ; 22. W. Szymborska, Jarmark cudów. W: Ludzie na moście. Warszawa 1988. ; 23. W. Szymborska, Wszelki wypadek. W: Poezje. Kraków 1989. ; 24. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Issue:

2

Start page:

159

End page:

175

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information