Object

Title: "Rozumni szałem" : "Oda do młodości" jako platoński lot ku idei

Creator:

Rudaś-Grodzka, Monika

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. Arendt, Myślenie. Tł. H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa 1991. ; 2. W. Borowy, O poezji Mickiewicza. T. 1. Lublin 1958. ; 3. R. Burger, The Pheado: A Platonic Labyrinth. London 1984. ; 4. E. Cassirer, Esej o człowieku. Przeł. A. Staniewska. Warszawa 1998. ; 5. F. Copleston, Historia filozofii. T. 8. Przeł. B. Chwedeńczuk. Warszawa 1989. ; 6. J. Czeczot, List do A. Mickiewicza, z 20 XII 1820/ II 1821. W: Archiwum filomatów. Cz. 1: Korespondencja 1815-1823. Wydał J. Czubek. T. 3. Kraków 1913. ; 7. M. Dłuska, O wersyfikacji Mickiewicza. W: Studia i rozprawy. II. Kraków 1977. ; 8. M. Eliade, Histora wierzeń i idei religijnych. Tł. S. Tokarski. T. 1. Warszawa 1998. ; 9. W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa. Przeł. A. Pawelec. Kraków 1996. ; 10. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. Przekł. J. Grabowski, A. Landman. Objaśnienia A. Landman. T. 1. Warszawa 1964. ; 11. W. Jaeger, Paideia. T. 2. Przeł. M. Plezia. Warszawa 1964. ; 12. T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. Wrocław 1996. ; 13. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 15. Warszawa 1955. ; 14. The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts 1300-1990. Oxford 1993. ; 15. Pindar, Wybór poezji. Przeł. A. Szastyńska-Siemion. BN II 199. Wrocław 1981. ; 16. Platon, Biesiada. Tł. E. Zwolski. Kraków 1993. ; 17. Platon, Fedon. Tł. W. Witwicki. Warszawa 1984. ; 18. Platon, Państwo. T. 2. Tł. W. Witwicki. Warszawa 1991. ; 19. Plutarch, O obliczu widniejącym na tarczy księżyca. W: Moralia. Tł. Z. Abramowiczówna. Warszawa 1988. ; 20. F. C. Prescott, Poetry and Myth. New York 1927. ; 21. F. Schiller, Ideał i życie. Przeł. J. N. Białoszyński. W: Fryderyka Schillera dzieła poetyczne i dramatyczne w najlepszych przekładach polskich. Zebrał i wydał J. A. Zipper. Stanisławów 1906. ; 22. T. Sinko, Mickiewicz i antyk. Wrocław 1957. ; 23. T. Sinko, O tradycjach klasycznych Adama Mickiewicza. Kraków 1923. ; 24. S. Skwarczyńska, Mickiewiczowska Hebe jako wiersz rewolucyjny. W: Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru". Warszawa 1957. ; 25. E. Słowacki, Prawidła wymowy i poezji. Wilno 1853. ; 26. L. Spitzer, Język poezji. Tł. M. R. Mayenowa. W: K. Vossler, L. Spitzer, Studia stylistyczne. Wybór tekstów i oprac. M. R. Mayenowa, R. Handke. Warszawa 1972, s. 268-300. ; 27. J. Tretiak, Młodość Mickiewicza. T. 1. Petersburg 1898. ; 28. J. P. Vernant, Mit i religia w Grecji starożytnej. Przeł. K. Środa. Warszawa 1998. ; 29. A. Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza. Warszawa 1998. ; 30. Cz. Zgorzelski, Obserwacje. Warszawa 1993. ; 31. Cz. Zgorzelski, Wstęp w: A. Mickiewicz, Wybór poezyj. T. 1-2. Wyd. 7, popr. i uzup. Oprac. Cz. Zgorzelski. BN I 6. Wrocław 1986.

Issue:

3

Start page:

5

End page:

29

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123733 ; oai:rcin.org.pl:123733 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 10, 2020

In our library since:

May 10, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86554

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information