Object

Title: Who Speaks Belarusian? The Language Situation in the Republic of Belarus

Creator:

Waszczyńska, Katarzyna

Date issued/created:

2018

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Ethnologia Polona 38 2017 (2018)

Contributor:

Orly, Zofia. Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warsaw

Description:

24 cm

Abstract:

The article presents the current situation of the Belarusian language and of its speakers. The analysis is based on empirical material collected with the use of ethnographic methods during the period from 1998 to 2005 and 2010, as well as on information found in the professional literature on this subject and on the Internet. The article explains why Belarusian is seen not only as a communication code, but also as a stigma and a manifestation of political views, and how this situation shapes the attitudes towards the language. Additionally, the article presents efforts focused on the promotion of Belarusian language and culture undertaken by informal groups, such as Spajemstvo or “Let’s Be Belarusians!” The article also shows the difference between the perceived and real use of Belarusian in everyday life

References:

Bekus N. 2011. Polityka językowa w kontekście procesów narodowotwórczych narodu białoruskiego. In I. Koutny and P. Nowak (eds.), Język, Komunikacja, Informacja 6, 117–125
Dubânecki E. S. 1997. Belaruski nacyânal’ny haraktar: sproba dasledavannâ. In S.F. Dubânecki and E.S. Dubânecki, Câžki šlâh da adradžennâ, Brest, 48–58
Dyńko A. 2007. Język ulicy i język Placu. Ewolucja stanu i statusu języka białoruskiego. In M. Pejda (ed.), Nadzieje, złudzenia, perspektywy. Społeczeństwo białoruskie’2007, Warszawa, Mińsk, 57–63
Eberhardt A. 2008. Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991–2008, Warszawa
Fadzeeva T. Vykarystanne belaruskaj movy ŭ sudavodstve: nedaskanalasc’ zakanadaŭčaga regulâvannâ, http://www.tbm-mova.by/pubs28.html, access: 23.01.2014
Galerèâ sučasnaga mastactva “Ŭ”, http://ygallery.by/, access: 22.06.2014
Garoška D. 2009. 100% belaruskascì, Novaâ Èŭropa, 30 September, 4–6
Kraj BY, http://budzma.by/category/kraj-by, access: 22.06.2014
Lìst Mìnìstèrstva adukacyì Rèspublìkì Belarus ad 12.01.2009 No 06–17/7231/ds, http://tbm-mova.by/pubs18.html, access: 23.01.2014
Lucèvìč T. 2010. Èvalûcyâ ètnìčnaj samasvâdomascì belarusaŭ u XX.st. In Ì. Bagdanovìč, T. Valodzìnaŭ (eds.), Lìtaratura. Ètnologìâ. Matèryâly IV mìžnarodnaga kangrèsa belarusìstaŭ „Belaruskaâ kul’tura ŭ kantèksce kul’tur eŭrapejskìh kraìn” Mìnsk 6-9 čèrvenâ 2005, Mìnsk, 233-237
Lukašenko zaŝiŝaet russkij âzyk, no obeŝaet razvivat’ ego naravne s ‘matčynaj movaj,http://news.tut.by/society/396153.html, access: 22.04.2014
Mironowicz E. 1999. Historia Państw świata w XX wieku. Białoruś, Warszawa
Mowa ci kawa. Darmowe lekcje białoruskiego w Mińsku, http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/835293,Mowa-ci-Kawa-Darmowe-lekcje-bialoruskiego-w-Minsku, access: 04.02.2014
Mova nanova, http://www.movananova.by/pra-kursy/, access: 28.04.2018
Najdzionaŭ M. 2014. W twórczości jestem całkiem białoruski, http://eastbook.eu/2014/01/country/belarus/mikita-najdzionau, access: 22.06.2014
Perepis’ naseleniâ 2009 goda, http://www.belstat.gov.by/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-2009-goda/, access: 23.01.2014; http://census.belstat.gov.by/pdf/PopulationNation-ru-RU.pdf, access: 28.04.2018
Radzik R. 2000. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin
Rudkouski P. 2009. Powstawanie Białorusi. Transl. by J. Bernatowicz, Wrocław
Smułkowa E. 2000. Dwujęzyczność po białorusku: bilingwizm, dyglosja, czy coś innego? In A. Engelking and E. Smułkowa (eds.), Język a tożsamość na pograniczu kultur, Białystok, 90-100
Strategy of the Belarusian Language Society: The Belarusian Language Development in the 21 Century, http://www.tbm-mova.by/mova.html, access: 23.01.2014
Sudnìk M. R. and Kryŭko M. N. (eds.) 1999. Tlumačal’ny sloŭnìk belaruskaj lìtaraturnaj movy, Minsk
Szybieka Z. 2002. Historia Białorusi 1795-2000, Lublin
Trusau A. 2007. Białoruś będzie krajem kilkujęzycznym. In Ograbiony ogród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi. Przeprowadzili Małgorzata Nocuń i Andrzej Brzeziecki, Wrocław, 112-136
UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger, http://www.unesco.org/ culture/languages-atlas/en/atlasmap/language-id-335.html, access: 04.02.2014
U pošukah cmoka!, http://budzma.by/country/cmok.html, access: 22.06.2014
Wierzbowska-Miazga A. 2013. Wsparcie drogą do podporządkowania. Rosja wobec Białorusi, Punkt widzenia 34, May 2013, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_34_bialorus_pl_net.pdf, access: 22.06.2014
Vynìkì sacyâlagìčnaj apytankì: belaruskaâ mova - mova èlìty cì apazìcyì, http://www.tbmmova.by/monitoring17.html, access: 23.01.2014
Zakon Rèspubliki Belarus, 26 studzenâ 1990 g. N 3094-XI, Ab Movah U Rèspublicy Belarus’, http://tbm-mova.by/laws1_8.html, access: 23.01.2014

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

38

Start page:

171

End page:

185

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66480 ; 0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information