Object

Title: Ukryte założenia i aporie teorii recepcji

Creator:

Chmielewska, Katarzyna (1971- )

Date issued/created:

2001

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. Barthes, Historia czy literatura? Przeł. W. Błońska. W: Mit i znak. Eseje. Wybór i wstęp J. Błoński. Warszawa 1970.
2. K. Bartoszyński, O integracji badań nad tzw. komunikacją literacką. W: Powieść w świecie literackości. Szkice. Warszawa 1991.
3. R. G. Colingwood, The Idea of History. New York - Oxford 1956.
4. G. Deleuze, Po czym rozpoznać strukturalizm? Przeł. S. Cichowicz. W zb.: Drogi współczesnej filozofii. Wybór, wstęp M. J. Siemek. Przeł. S. Cichowicz [et al.]. Warszawa 1978, s. 286-328.
5. U. Eco, Pejzaż semiotyczny. Przeł. A. Weinsberg. Przedm. M. Czerwiński. Warszawa 1972.
6. B. Eichenbaum, Teoria metody formalnej. Tł. R. Zimand. W: Szkice o prozie i poezji. Wybór i przekład L. Pszczołowska, R. Zimand. Warszawa 1973.
7. M. Foucault, Archeologia wiedzy. Przeł. A. Siemek. Wstęp J. Topolski. Warszawa 1977.
8. M. Foucault, Historia. Przekł. i komentarz M. Szpakowska. „Twórczość” 1968, nr 9, s. 84-97.
9. M. Foucault, Les Mots et les choses. Paris 1966.
10. G. Genette, Figures I. Paris 1966.
11. M. Głowiński, Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego. W: Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 3: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Kraków 1998.
12. R. Handke, Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy. Warszawa 1982.
13. W. Iser, Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett. München 1972.
14. R. Jokobson, Poetyka w świetle językoznawstwa. Przeł. K. Pomorska. „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2, s. 431-473.
15. R. Jakobson, J. Tynianow, Problematyka badań literatury i języka. Przeł. M. R. Mayenowa. W: R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red. nauk. i wstęp M. R. Mayenowa. T.2. Warszawa 1989.
16. M. Janion, Jak możliwa jest historia literatury? W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 2. Wrocław 1976, s. 273-283.
17. H. R. Jauss, Cząstkowość metody estetyki recepcji. Przeł. W. Bialik. W zb.: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Wybór, oprac., wstęp H. Orłowski. Warszawa 1986, s. 163-177.
18. H. R. Jauss, Czytelnik jako instancja nowej historii literatury. Przeł. K. Krzemieniowa. W zb.: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego". Red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz. T. 2. Wrocław 1988, s. 369-387.
19. H. R. Jauss, Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze. (Fragmenty). Przeł. R. Handke. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 4, s. 271-307.
20. L. Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna (od Hume’a do Koła Wiedeńskiego). Warszawa 1966.
21. J. Lalewicz, Komunikacja językowa i literatura. Wrocław 1975.
22. J. Lalewicz, Mechanizmy komunikacyjne „twórczej zdrady”. „Teksty” 1974, nr 6, s. 70-89.
23. H. Markiewicz, Odbiór i odbiorca w badaniach literackich. Perspektywy i trudności. „Ruch Literacki” 1979, z. 1, s. 1-15.
24. Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Warszawa 1995.
25. J. Mukarovsky, O strukturalizmie. Tł. J. Mayen. W: Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców. Wybór, red., wstęp J. Sławiński. Warszawa 1970.
26. D. de Roux [W. Gombrowicz], Rozmowy z Witoldem Gombrowiczem. Paryż 1969.
27. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 2. Wrocław 1976, s. 284-299.
28. W. Szkłowski, Iskusstwo kak prijom. W zb.: Texte der russischen Formalisten. Wybór i red. W. Kośny. Wstęp J. Striedter. T. 1. München 1969.
29. W. Szkłowski, O prozie. Rozważania i analizy. Przeł. S. Pollak. T. 1. Warszawa 1964.
30. Tz. Todorov, Poetyka. Tł. S. Cichowicz. Współwyd. z: M. R. Mayenowa, O perspektywie poetyki inaczej. Warszawa 1984.
31. J. Tynianow, Fakt literacki. Wybór E. Korpała-Kirszak. Warszawa 1978.
32. F. Vodička, Historia literatwy. Jej problemy i zadania. Przeł. J. Baluch. W zb.: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego". Red. M. Głowiński, H. Markiewicz. T. 1. Wrocław 1977, s. 309-336.
33. T. Walas, Przeciw historii. (Poststrukturalistyczna krytyka historii - wybrane problemy). W zb.: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz. Wrocław 1992, s. 95-117.
34. H. Weinrich, O historię literatury z perspektywy czytelnika. Przeł. R. Handke. „Teksty” 1972, nr 4, s. 157-168.
35. E. Wolff, Czytelnik pożądany. Rozważania i przykłady dotyczące wprowadzenia pewnego literaturoznawczego pojęcia. Przeł. W. Bialik. W zb.: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego". Red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz. T. 2. Wrocław 1988, s. 388-414.
36. S. Żółkiewski, Wiedza o kulturze literackiej. Główne pojęcia. Warszawa 1980.

Issue:

4

Start page:

5

End page:

27

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123752 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 10, 2020

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86618

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information