Object

Planned object

Title: O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury : Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma

Creator:

Fiała, Edward

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Błoński, „Ślub" jako tragedia psychoanalityczna. W: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu. Kraków 1994. ; 2. D. Danek, Poetyka snu w „ Operetce". W: Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza. Warszawa 1977. ; 3. D. Danek, Z problemów poetyki snu. W kontekście menippejsko-karnawałowej interpretacji "Operetki". „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 215-258. ; 4. E. Fiała, Gombrowicz i wolność. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2000 (wyd. 2001), t. 35, s. 37-52. ; 5. E. Fiała, Księga lęków polskich, czyli „ Trans-Atlantyk" Gombrowicza. „Ruch Literacki” 1999, z. 5, s. 569-580. ; 6. E. Fiała, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego. Lublin 1991. ; 7. E. Fiała, Od libido do idola. Wokół „Rewizji psychoanalizy" Ericha Fromma. „Teksty Drugie” 2000, nr 6, s. 115-129. ; 8. S. Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse. W: Gesammelte Werke. T. 13. Frankfurt am Main 1976. ; 9. Z. Freud, Wstąp do psychoanalizy. Przekł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki. Wyd. 3. Warszawa 1982. ; 10. Z. Freud, Zarys psychoanalizy. W: Poza zasadą przyjemności. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1976. ; 11. E. Fromm, Rewizja psychoanalizy. Tł. R. Saciuk. Warszawa 1998. ; 12. W. Gombrowicz, Dziennik (1953-1956). W: Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 7. Kraków 1986. ; 13. W. Gombrowicz, Na kuchennych schodach. W: Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 1. Kraków 1986. ; 14. W. Gombrowicz, Nauka ściga się o prawdę psychologiczną z literaturą. O brudach i urokach. „Kurier Poranny” 1935, nr 263. ; 15. W. Gombrowicz, Nauka ściga się o prawdę psychologiczną z literaturą. O brudach i urokach. W: Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 12. Kraków 1995. ; 16. W. Gombrowicz, Pornografia. W: Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 4. Kraków 1986. ; 17. W. Gombrowicz, Ślub. W: Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 6: Dramaty. Kraków 1986. ; 18. W. Gombrowicz, Zdarzenia na Brygu Banbury. W: Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 1. Kraków 1986. ; 19. A. S. Reber, Słownik psychologii. Red. I. Kurcz, K. Skarżyńska. Warszawa 2000. ; 20. A. Russovich, Gombrowicz od wewnątrz. W zb.: Tango Gombrowicz. Zebrał, przeł., wstęp R. Kalicki. Kraków 1984, s. 121-131. ; 21. J. Speina, Psychoanaliza w badaniach literackich w Polsce okresu międzywojennego. W zb.: Z dziejów nauki polskiej. Księga pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu. (1875-1975). Red. A. Hutnikiewicz, L. Janiszewski. Warszawa 1975, s. 19-31.

Issue:

4

Start page:

75

End page:

96

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information