Object

Title: Historia mówiona jako hermeneutyka losu. Doświadczenie przedtekstowe

Creator:

Filipkowski, Piotr

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2018)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Archer, Margaret S., Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przeł. Agata Dziuban, Nomos, Kraków 2013 ; 2. Beck, Ulrich, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. Stanisław Cieśla, Scholar, Warszawa 2004 ; 3. Czerniak Stanisław, Kontyngencja, Tożsamość, Człowiek – studia z antropologii filozoficznej XX wieku, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 ; 4. Dybel, Paweł, Oblicza hermeneutyki, Universitas, Kraków 2012 ; 5. Filipkowski Piotr, Życzyńska-Ciołek Danuta, Od kwestionariuszowego badania próby losowej do pogłębionej analizy życiowych przypadków – i z powrotem. Dwa wywiady biograficzne i kilka refleksji teoretycznych, „Studia Socjologiczne”, 3/2016, s. 229-254 ; 6. Filipkowski, Piotr, Pozagładowe historie mówione: nagrania, archiwa, sposoby lektury [w:] Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 9/2013 ; 7. Głowiński, Michał, Style Odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977 ; 8. Lawrence, L. Langer, Świadectwa Zagłady. W rumowisku pamięci. przeł. Marcin Szuster. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Warszawa 2015 ; 9. Marquard, Odo, Koniec mocy przeznaczenia? Kilka uwag o nieuchronności tego, czym nie da się rozporządzać [w:] tegoż: Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994, s. 68-92 ; 10. Mrozowicki A., Kowalczyk O., Szlachcicowa I. (red.) Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, Nomos, Kraków 2013 ; 11. Myśliwski, Wiesław, Znaleźć zdanie. Z Wiesławem Myśliwskim rozmawia Bogdan Tosza, „Znak”, nr. 700/wrzesień 2013, dostęp internetowy (5.11.2017): http://www.miesiecznik.znak.com.pl/7002013z-wieslawem-mysliwskim-rozmawia-bogdan-toszaznalezc-zdanie/ ; 12. Plato, Alexander von, Oral History als Erfahrungswissenschaft: zum Stand der mündlichen Geschichte in Deutschland, „BIOS“ 4/1991, s.97-119 ; 13. Plessner, Helmuth, Śmiech i płacz. Badania nad granicami ludzkiego zachowania, przeł. Agata Zwolińska, Zbigniew Nerczuk, Antyk, Kęty 2004. ; 14. Simmel, Georg, Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, przeł. Monika Tokarzewska, Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 109 ; 15. Słomczyński, Kazimierz M. z zespołem, POLPAN 1988–2013. Podstawowe informacje o Polskim Badaniu Panelowym, Warszawa: Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN (polpan.org/wp-content/uploads/2014/05/Podstawowe-informacje.pdf); strona internetowa projektu (dostęp 5.11.2017) ; 16. Thompson Paul, The Voice of the Past. Oral history, Oxford 2000 ; 17. Tischner, Józef, Filozofia dramatu, Znak, Kraków 2012 ; 18. White, Hayden, Metahistory. The Historical Imagination In Nineteenth-Century Europe, Baltimore, London, 1973 ; 19. Zakrzewska-Manterys, Elżbieta, Hermeneutyczne inspiracje , Oficyna Naukowa, Warszawa 1998

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

40

End page:

60

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66726 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2018.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 9, 2018

Number of object content hits:

84

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86739

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information